CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

Chính Khí Việt: DA TÊ GIÁC TRÊN BỘ MẶT VIỆT GIAN CỘNG SẢN

DA TÊ GIÁC TRÊN BỘ MẶT VIỆT GIAN CỘNG SẢN
Chính Khí Việt
Trước ngày đưa Ông Táo về Trời, đại việt gian Nguyễn Phú Trọngđã vội vàng điện thoại chúc mẫu quốc Tàu xâm lược. Nguyên văn như sau:  Chúc mừng Đảng Nhà Nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu trong cải cách, phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền liêm chính trong năm qua, chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp năm mới Giáp Ngọ và chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung quốc tiếp tục giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH đặc sắc Trung quốc.” (SIC)
Điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ
 tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
(thằng đại việt gian số 1 hiện nay Nguyễn Phú Trọng)
Đáp lại, Tập Cận Bình “Chúc mừng nhân dân Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, khẳng địng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt đưcợ trong năm qua.” (SIC)
Có Gì Lạ Trong Nội Dung Điện Đàm?
1/ Đại việt gian cộng sản Nguyễn Phú Trọng long trọng chúc cả “Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc” (SIC).
2/Đại việt gian Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Nhân dân Trung quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung quốc tiếp tục giành được  những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH đặc  sắc Trung quốc.” (SIC)
Trong khi đó Tập Cận Bình chỉ nói:
3/ Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung quốc chỉ chúc nhân dân Việt Nam không thôi. Hoàn toàn phớt lờ  cái gọi là “dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam”. Điều đó chứng tỏ không thừa nhận sự lãnh đạo của  Đảng csVN  đối với nhân Việt Nam! Tại sao vậy?  Tại vì  sự lãnh đạo nhân dân Việt Nam ở trong nước hiện nay là CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CHỆT!!!  Tập đoàn VGCS  chỉ là những tên CAI – KÝ  của  Tàu chệt mà thôi, nên nó nằm chung trong phạm trù nhân dân Việt Nam  như lời Tập Cận Bình đã chúc! Đây là kiểu giống hệt ông CHỦ TÂY  xưa kia chúc tết chung cho công nhân đồn điền cao su, gồm cả công nhân cạo mủ cao su lẫnthằng cặp rằng Lê Đức Anh vậy!
(thằng việt gian Cặp rằng Lê Đức Anh)
4/ Sau khi chúc “nhân dân Việt Nam”, Tập Cận Bình “cũng đã thông báo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung Ương 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua.” (SIC)
Chỉ thông báo MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG, càng cho thếy đó là  RA LỆNH cho tập đoàn VGCS  sẽ phải thực thi một số việc mà thôi.  Còn nếu bình đẳng trong quan hệ thì phải thông báo toàn bộ.
Một trong số việc quan trọng mà Tập Cân Bình sai tập đoàn VGCS làm là “HÁN HÓA  THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM” trong việc “ĐẨY MẠNH GIAO LƯU NHÂN DÂN, Nhất Là Thế Hệ Trẻ” (SIC).   Vấn đề này đã được  đề cập đến trong bài bình luận  thời sự  thứ 17, tiêu đề: Cái Bánh Vẽ Của Tập Đoàn VGCS viết ngày 26 tháng 11, 2013 (Phần Bình Luận Thời Sự 2). (www.chinhkhiviet2013.com/286791937)
Kết Luận
Diện mạo việt gian của tập đoàn csVN, công cụ HÁN HÓA của Tàu chệt càng được khẳng định vững chắc hơn qua việc thằng đại VGCS  Nguyễn Phú Trọng điện thoại chúc tết Tập Cận Bình.  Và cũng qua  chuyện này  để hiểu thêm cách đưa tin của BBC.CO.UK!!!
Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 01, 2014
Tài Liệu Tham Khảo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website