CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: CÔNG LAO CỦA ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH DÂNG CHO THỰC DÂN ĐỎ!

CÔNG LAO CỦA ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH DÂNG CHO THỰC DÂN ĐỎ!


Chính Khí Việt

Núp trong tấm áo Việt Minh, đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được những kỳ tích mà những nhà “nghiên cứu, sử gia, ký giả…”, nhất là người nước ngoài đã thiếu khách quan hoặc ngu ngơ mà đến nay vẫn SỬ DỤNG CÁI TIN BỊA ĐẶT RẰNG MẶT TRẬN VIỆT MINH LÀ DO BỌN VGCS ĐÔNG DƯƠNG CHO RA ĐỜI NGÀY 19 THÁNG 05, 1941, TẠI CAO BẰNG VỚI SÁNG KIẾN CỦA ĐẠI VGCS HỒ CHÍ  MINH, TRONG CÁI GỌI LÀ HỘI NGHỊ LẦN 8 CỦA TRUNG ƯƠNG VGCS ĐÔNG DƯƠNG!!!

Cứ cho là có Hội nghị lần 8 của VGCS  Đông Dương đi, thì phải trả lời làm sao khi bọn VGCS Hồ Chí Minh không chọn cái tên nào khác mà lại NHÁI CÁI TÊN MẶT TRẬN VIỆT MINH DO CỤ HỒ NGỌC LÃM THÀNH LẬP TỪ NĂM 1936 TẠI NAM KINH , TRUNG QUỐC? VÀ TẠI LÀM SAO NHÓM CHU VĂN TẤN LẠI XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG NGƯỜI DO ĐẢNG VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI CỦA NGUYỄN HẢI THẦN  TỔ CHỨC CHO QUA TRUNG QUỐC ĐỂ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN, LẠI CÓ THỂ CHO HỒ CHÍ MINH NHẬP BỌN NGAY TỪ NGÀY ĐẦU GẶP MẶT?

Và, một câu hỏi quan trọng nữa là TẠI SAO ĐẠI VGCS HỒ CHÍ MINH LẠI CHO GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG CỦA HẮN để cùng HỢP TÁC với những người là cha đẻ của Mặt Trận Việt Minh như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Kế Tổ..? Và khi bị Trương Phát Khuê bỏ tù, tên đại VGCS Hồ Chí Minh đã xin các vị nói trên bảo lãnh cho được ra khỏi tù và xin gia nhập mặt trận Việt Minh cũng như xin được về hoạt động ở biên giới Việt Trung???

Đó là lý do hắn cho giải tán Đảng cộng sản Đông Dương để có thể cùng Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam…, thành lập chính phủ Liên Hiệp.

Chỉ đáng tiếc là những nhà chính trị thiếu bản lãnh và không nhạy bén về chính trị như ba vị thượng dẫn đã rơi vào túi tên đại VGCS Đông Dương, cờ bạc bịp Hồ Chí Minh!  Đáng ra họ phải lên tiếng về cái tội ăn cắp cái danh xưng Việt Minh để che đậy tội việt gian cho Nga Xô, qua vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh của bọn VGCS Đông Dương.  Về sau này khi đã bị tên đại VGCS Hồ Chí Minh đã cho ra khỏi bộ máy nhà nước bằng món võ bẩn, họ vẫn còn hoang tưởng,  ngây thơ  để đả kích cái mặt trận Việt Minh, là đứa con đẻ của chính họ, khiến cho việc ăn cắp danh xưng Việt Minh của tên đại tôi đồ Hồ Chí Minh đã không bị lật mặt vào thời điểm quan trọng lúc đó, có tính chất sinh tử đối với chúng!  Nhất là sau khi họ đã dâng cho bọn VGCS Hồ Chí Minh toàn bộ lực lượng vũ trang cũng như uy tín của các vị tiền bối cách mạng Việt Nam như các vị Nguyễn Thái Học, Ký Con… để bọn VGCS Hồ Chí Minh có thuận lợi đoàn ngũ hóa nhân dân Việt Nam, nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên…

TÊN TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CƯỚP NGỌN CỜ CHÍNH NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

Trước khi loại bỏ thẳng tay những nhân vật ngây thơ chính trị như Nguyẽn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần cùng các đảng chính trị của họ, tên đại VGCS Hồ Chí Minh còn sử dụng họ vào các việc:

 1/ Dụ khị để “hòa giải, hoà hợp” với đại VGCS Hồ Chí Minh trong việc hợp nhất lực lượng vũ trang.  Vì thế ngày mùng 22  tháng 5, 1946. đại VGCS Hồ Chí minh đã ký sắc lệnh số 71 (bản chụp các sắc lệnh lưu trữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh  ở HàNội) hợp nhất quân đội của các đảng phái thành QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VỚI TÔN CHỈ TRUNG VỚI NƯỚC.  Vũ Hồng Khanh giữ ghế bộ trưởng quốc phòng.  Nhưng bên cạnh đó lại có Quân ủy hội mà tên đại đồ tể cộng sản Đông Dương là Võ Nguên Giáp làm chủ tịch!?

Việc hợp nhất quân đội trong danh xưng Quân Đội Quốc Gia LÀ MỘT THÀNH CÔNG LỚN CỦA TÊN ĐẠI gian hùng VGCS HỒ CHÍ MINH, vì:

a)    Kể từ đó hắn đã tước quyền tổ chức lực lượng vũ trang của các đảng phái không cộng sản.  Tổ chức nào còn lưu giữ lực lượng vũ trang bị coi là phạm pháp.

b)    Bọn VGCS Đông Dương với tên đại đồ tể Võ Nguyên Giáp nắm chức chủ tịch Quân Ủy Hội, mới thực sự là công cụ quản lý toàn thể các lực lượng vũ trang, trên cơ sở đó để lèo lái họ từ từ đi vào con đương phục vụ cho Thực Dân Đỏ Leninist Nga Xô, và sau này thêm tụi Maoist đại hán bành trướng. Sự việc vẫn như vậy cho đến 2014 này.

2/ Một âm mưu thâm độc khác của đại VGCS Hồ Chí Minh là  cho mở Hội nghị sơ bộ ở Đà Lạt để mời…thực dân Pháp quay  lại Việt Nam.

Nhiều ngòi bút đã bình luận về sự kiện này. Rằng đó là “cõng rắn cắn gà nhà”. Rằng đó là dùng thực dân Pháp để đẩy đạo quân Lữ Hán của Tưởng ra khỏi Việt Nam! Rằng bắt tay với tực dân Pháo để tiêu diệt các đảng phái “Quốc Gia”?!

Vậy sự thực là như thế nào?

Nên lưu ý rằng, tên VGCS Trần Văn Giàu đã ca ngợi cái Hiệp định sơ bộ 6-3 bằng một câu chơi chữ trong tiếng Pháp là:

“Le Traité 6 Mars est  très marxiste” (Hiệp Định Mùng 6 Tháng 3 là rất mác xít).  Đó là tại vì:

a)    Khi ký cái Hiệp định sơ bộ 6-3 này, là gồm bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam tham gia từ đầu. Rồi để lột chức một cách khéo léo cái ghế bộ trưởng Quốc phòng của Vũ Hồng Khanh, tên đại VGCS Hồ Chí Minh cho Vũ Hồng Khanh đi tàu bay giấy rằng Pháp gây khó khăn nên cần đến uy tín của Vũ Hồng Khanh bằng tham gia hội nghị! Vì thế mà Vũ Hồng Khanh đi ĐàLạt, để cái ghế bộ trưởng Quốc phòng cho LS Phan Anh, một người không đảng phái, từng là thành viên của Chính phủ Trân Trọng Kim.  LS Phan Anh cũng không có lực lượng vũ trang riêng, không có kinh nghiệm chính trị, chỉ có chút tiếng tăm về hoạt động thể thao cũng như  biện hộ thành công trong vụ án Hoàng Minh Chính, thời thực dân Pháp. Cho nên ông ta chỉ là một quả bóng bay làm kiểng mà thôi!

Từ đó cái bộ quốc phòng  với quân uỷ hội là sự phôi thai của Bộ quốc phòng và quân ủy trung ương VGCS  sau khi danh xưng Quân Đội Quốc Gia bị đổi thành Quân đội nhân dân hay Bộ đội cụ Hồ!  Như hiện nay là sự kết hợp khái niệm “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” qua mô hình tổ chức của “đảng uỷ quân sự trung ương” (lãnh đạo) và “bộ quốc phòng”  (quản lý) của lực lương vũ trang của ngụy quyền VGCS!

b)    Khi phái đoàn đại VGCS Phạm Văn Đồng đi dự hội nghị Fontainebleau, thì tên đại VGCS Hồ Chí Minh cử LS Phan Anh đi cùng. Đại đồ tể Võ Nguyên Giáp giữ luôn cả hai ghế Bộ Trưởng Quốc Phòng và Chủ Tịch Quân Ủy Hội.

Thế là đại VGCS Hồ Chí Minh đã cơ bản thực hiện được việc: “chính quyền được đẻ từ họng súng”!   3/ Cho nên ý kiến về việc  đại VGCS Hồ Chí Minh mời thực dân Pháp quay lại Việt Nam để tiêu diệt các đảng phái không cộng sản là thiếu chính xác.  Sự tham gia của cả NguyễnTường Tam lẫn  Vũ Hồng Khanh tại hội nghị ký kết Hiệp Định sơ  bộ 6-3 (1946) ở Đà Lạt là chính họ tự treo cổ sinh mạng chính trị của cá nhân và cả tổ chức của họ. Đồng thời họ cũng đóng góp rất nhiều công cho bọn VGCS Đông Dương trong việc lát đường cho thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô ung dung vào Việt Nam trong cái áo chính danh: Đó chính là bọn VGCS Đông Dương, những tên lính xung kích trong đội quân xâm lược của  thực dân đỏ Nga Xô và tiếp đó có thêm phần của thế lực Maoist đại hán bành trướng!!!

Là một tên được đào tạo và hoạt động cho thực dân đỏ Leninist Nga Xô và sau đó thêm cả thế lực Maoist đại hán bành trướng, làm sao tên đại tội đồ Hồ Chí Minh lại không nhớ những câu dạy cơ bản của chủ,  là:

a)    Phải độc quyền nắm công cụ chuyên chính là lính, là công an để bảo vệ “nhà nước chuyên chính vô sản”.  Phải dùng nhà nước chuyên chính vô sản để trấn áp bằng bạo lực các thế lực phản cách mạng và phi vô sản.

b)    Phải tạo ra nội chiến để có cơ hội cướp chính quyền và củng cố chính quyền chuyên chính vô sản.

Cho nên RƯỚC THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI VIỆT NAM CỦA BỌN VGCS ĐÔNG DƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ SỬ DỤNG SỨC MẠNH  CỦA LÒNG CĂM THÙ BỊ DỒN NÉN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA THỰC DÂN PHÁP GẦN 100 NĂM! Nó được biểu hiện ngay trong câu viết của Vua Bảo Đại, trong Chiếu đề ngày 25-8-1945 rằng: “Trẩm thích được làm công dân một nước độc lập hơn làm vua một nước bị trị”!!!

c)     Nẳm trong tấm áo ăn cắp của Mặt Trân Việt Minh do tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cầm đầu lũ VGCS Đông Dương, đã lừa đảo lấy được ấn kiếm và chiếu thoái vị của Vua Bảo Đại.  Rồi dụ khị tước hết lực lượng vũ trang của các đảng phái Không Cộng Sản  để thành lập Quân Đội Quốc Gia. Lại thành lập được chính phủ Liên Hiệp kháng chiến khi thực dân Pháp quay lại. Đấy là những điều kiện cơ bản để dùng cái mồi “chống thực dân Pháp giành độc lập, tự do cho Việt Nam” làm cho lòng tự hào dân tộc, tinh thần hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam, đã khiến mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, không phân biệt thành phần giai cấp, lứa tuổi, tôn giáo…để “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.  Cho nên họ không cỏn đủ tỉnh táo để cứ ào ào đi theo ngọn cờ của Mặt Trận Việt Minh, qua mọi ngóc ngách gai góc nhuốm đầy máu xương, dấn thân cho việc xây xa lộ mà không biết rằng nó được bọn VGCS Đông Dương hoạch định cho việc bành trướng của các thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Maoist  đại hán!!!

Đến khi bớt mơ hoảng thì hầu như tất cả đã bị buộc tim óc bằng sợi chỉ đỏ của tập đoàn VGCS, tay sai cho Nga Xô và Tàu bành trướng!!!

Chính Khí Việt

Ngày 28 Tháng 3, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website