CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: CHIẾN TRANH hay HOÀ BÌNH?

CHIẾN TRANH  hay HOÀ BÌNH?
Trong bài Sự Hình Thành Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đăng trên Đàn Chim Việt online, tác giả Trần Gia Phụng kết luận như sau:
Trích:  Thứ nhất, thông thường, khi chiến tranh xảy ra, người  ta bỏ xứ đi nới khác để tránh lửa đạn;  đến khi hoà bình trở lại người ta hồi hương về chốn cũ.  Đằng này, sau ngày 30 tháng 4, 1975, chiến tranh chấm dứt, hoà bình trở lại mà người Việt lại bỏ xứ ra đi rất đông đảo.  Đây là nghịch lý thứ nhất” (hết trích)
Cái nhãn quan chính trị của Trần Gia Phụng đã chỉ đạo cho các bài viết của ông ta, vừa phiến diện, một chiều, vừa có những kết luận không nên có, khi mang hoài bão đề cập đến những vấn đề thuộc về lịch sử trung thực. Đó là vì cách lựa chọn chỗ đứng của ông không giống của người dân Việt Nam bị trị mà là chỗ đứng của sử nô Việt Nam hoặc trí thức ngựa ngoại quốc!

Là người cầm bút, có hình chụp trong nhóm tà lọt của hai tên đặc công đỏ Bùi Tín và Vũ Thư Hiên, cũng như bài được đăng trên Đàn Chim Viêt online  (một cơ quan truyền thông ở hải ngoại có nhiệm vụ như tờ Đại Đoàn Kết của cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của Việt Gian Cộng Sản mà nay do thằng đại Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch).  Là một người Việt Nam lại đã có người nâng ông lên là “sử gia” thì tối thiểu ông Trần Gia Phụng phải hiểu cái tên “Đàn Chim Việt” từ đâu mà có và mục tiêu của nó là gì?!
Góp ý Của Chính Khí Việt
1/ Kể từ ngày cái tổ chức Việt Gian Cộng Sản được Nga Xô cho ra đời năm 1930 với Đảng Kỳ của chúng là “Cờ Máu và Búa Liềm” cũng là Quốc Kỳ của Nga Xô, thì chúng  gây ra máu đổ, xương rơi trên khắp Việt Nam và lan sang cả Lào và Cambodia.
Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là công cụ gây chiến tranh của Nga Xô trên toàn Đông Dương.  Và sau này tập đoàn VGCS  cũng là công cụ  bành trướng chủ nghĩa đại Hán của Tàu.
Những tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã gây ra cho Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam từ 1930 cho đến nay là 2014,  vẫn tiếp diễn ngày càng tinh vi và khủng khiếp hơn.  Tài liệu về những tội ác đó, chỉ riêng qua văn kiện, sách báo của chính chúng, với số liệu, hình ảnh nhân chứng, vật chứng và hậu quả tai hại ra sao cho Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam, chắc một đời người  cũng không đọc hết được.
Những tài liệu đó luôn luôn cho thấy tập đoàn  Việt Gian Cộng Sản từ khi chưa chiếm được bộ máy nhà nước Việt Nam cho đến khi chúng chiếm được bộ máy nhà nước Việt Nam, thì đều thấy các chính sách của chúng thực thi chưa có bao giờ và ở nơi nào trên đất nước Việt Nam có mục tiêu xây dựng HOÀ BÌNH mà chỉ toàn là bạo lực!
Nên nhớ rằng chức năng của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là làm chiến tranh phục vụ  cho âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô và chủ nghĩa đại Hán bành trướng của tàu.  Đối tượng của cuộc chiến tranh xâm lược đó chính là Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam!!!
Khác với các nước trên thế giới gọi là tự do, Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng là hai thế lực đối kháng có tính triệt tiêu.
Như thế có nghĩa là Việt Nam chỉ có thể có HOÀ BÌNH khi hệ thống chính trị của tập đoàn  Việt Gian Cộng Sản  PHẢI BỊ GIẬT SẬP. Có nghĩa là Nhân Dân Việt Nam phải là CHỦ NHÂN THỰC SỰ  của đất nước Việt Nam và ngay cho cả bản thân mỗi người Việt Nam đang trong thân phận bị trị.
2/ Nếu kết hợp hình ảnh, tài liệu đã qua ở Việt Nam và hình ảnh sống động của sinh hoạt xã hội Việt Nam  ở trong và ngoài  nước hiện nay thì phải thấy một sự thật là:
a)     Tập đoàn VGCS vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ công cụ xâm lược vũ trang cho Nga và Tàu bành trướng (là chính yếu) cũng như cho một số thế lực DUY LỢI khác được Tàu bành trướng cho phép.
Sự xâm lược ở trong nước có tính toàn diện trên mọi bình diện của xã hội và sử dụng vũ lực tức vũ trang là chính.  Máu vẫn đổ, nước mắt vẫn ào ạt tuôn như thác Bản Giốc, nhiều như nước Biên Đông?  Đối với nhân dân Việt Nam bị trị thì nơi cư trú vẫn là từ “nhà tù lớn”  vào  “nhà tù nhỏ” hay ngược lại!

b)    Còn ở ngoài  nước, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản sử dụng các phương tiện truyền thông đỏ; văn học nghệ thuật; các cá nhân hội đoàn, đảng phái ma trơi, ma bùn; hoạt động tôn giáo nhất là dùng lũ Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang, nay núp dưới áo  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của đại việt gian cộng sản Quảng Độ và Võ Văn Ái; hoạt động kinh tế, du lịch và đưa du sinh vào  sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn để xóa bỏ danh xưng Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản như Trần Gia Phụng đã gọi là “Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại” (cố tình xóa bỏ cụm chữ Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, có nghĩa thay đổi căn cước của mình).
Khi cái danh xưng “Tỵ Nạn Việt Gian Cộng sản”  bị xóa bỏ thì cuộc đấu tranh hợp sức  với  người Việt bị trị trong nước không còn thể hiện được việc phục quốc của những người Việt Nam yêu nước chân chính, tụ họp dưới lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà để tiếp tục chống cuộc chiến tranh xâm lược đỏ, do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã phát động và vẫn đang tiếp tục ở trong nước.  Còn  ở ngoài nước chúng chống Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản một cách công khai như trương cờ máu và xoá bỏ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà!!!

CHÚ Ý:
Đối với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS , từ khi hình thành đến nay, lần đầu tiên có một website với  tên là Ba Cây Trúc mà chủ nhân là tên việt gian lưu manh Lê Hùng, ở Bỉ, và tên tà lọt đắc lực của hắn là nick Trường Sơn, đã công khai kêu gọi “MỘT Ý CHÍ CHỐNG QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HOÀ”.
 

MOT Y CHI CHONG CO MOT Y CHI CHONG CONG

(Lần đầu tiên từ khi thành lập (?) Ba Cây Trúc đưa lá Cờ Vàng, không phải là vinh danh mà là "một ý chí chống Cờ Vàng 3 Sọc")
Trang Chủ có đăng bài "Chuyện Ruồi Bu" của Đoàn Trọng Hiếu

Về mặt nổi dường như đây là một thắng lợi của Đảng Bộ VGCS ở Hải Ngoại”!?  Nhưng đối với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản lại là dịp để  có thể nhận diện được rõ ràng những cá nhân, hội đoàn, đảng phái rằng Ai là chống cộng thực  và Kẻ nào là chống đỡ, hợp tác ngầm hoặc công khai với Việt Gian Cộng Sản.”
Phân biệt được “trắng đen và thực giả” là coi như đã thắng 50%.  Vì mục tiêu đã vào tầm ngắm của những người Việt Nam yêu nước.  Giờ chỉ còn hành động sao cho đạt hiệu quả nhiều nhất mà thôi, trong việc loại bỏ lực lượng Việt Gian Cộng Sản và tay sai thâm nhập và nằm vùng ở hải ngoại!

3/ Ông Trần Gia Phụng cũng tỏ ra hiểu được một vấn đề nên đã viết rằng: Khi chiên tranh xảy ra, người ta bỏ xứ đi nơi khác để tránh lửa đạn; đến khi hoà bình trở lại, người ta hồi hương về chốn cũ. (sic)

Vậy ông ta không thấy rằng năm 1954, hàng triệu người dân Miền Bắc Việt Nam bỏ chạy để lại hết cả mồ mả, tài sản nhiều đời.  Và sau ngày 30 tháng 4, 1975, mà ông Trần Gia Phụng nghĩ theo cách Việt Gian Cộng Sản “chiến tranh chấm dứt hoà bình trở lại” (sic).  Vì Miền Nam Việt Nam đã được Việt Gian Cộng Sản  công bố rằng “giải phóng khỏi sự áp bức và cai trị của Mỹ-Nguỵ và đất nước đã được thống nhất, hoà bình đã được lập lại” (sic)? Thế mà chẳng ai chịu "hồi hương về chốn cũ"! Bởi vì người ta biết rằng còn VGCS thì còn chiến tranh. Hoà bình sẽ không thể có trong tay lũ cướp của giết người lại thêm căn tính việt gian!

Nhưng thực tế lại phũ phàng  là những người Miền Bắc Việt Nam chốn chạy  Việt Gian Cộng Sản năm 1954 từ lúc bộ mặt bán nước, giết dân của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh còn chưa được nhiều người nhận ra,  thế mà họ dám bỏ lại mồ mả, cơ nghiệp của nhiều đời tạo dựng và TIN TƯỞNG vào UY TÍN của Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm nên đã vào Nam.

Lại một thực tế nữa là từ 1954, mặc dù bị đàn áp tàn bạo và trừng phạt một cách dã man, hèn hạ nhưng làn sóng người dân ở Miền Bắc Việt Nam vẫn liều mạng vượt tuyến vào Nam, kể cả những cán bộ tập kết của Việt Gian Cộng Sản cũng rất nhiều.

Khi người dân Miền Bắc Việt Nam bị bắt làm nô binh để đưa vào xa lộ “Sinh Bắc Tử Nam” cũng đã có hàng 200 ngàn người xin được chiêu hồi và đã được Việt Nam Cộng Hoà tạo mọi đều kiện cho cuộc sống ổn định cả tinh thần lẫn vật chất.  Đó  là chưa kể khoảng 90% (theo thú nhận của chính VGCS) là lực lượng Việt Gian Cộng Sản cài lại ở Miền Nam cũng ra đầu thú. Tất cả kỳ tích đó đều nhờ chính sách Vì Dân Vì Nước của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa do Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm lãnh đạo.

Sau 30 tháng 4, 1975, “chiến tranh chấm dứt, hoà bình trở lại” như Trần Gia Phụng đã viết, làm gì có những người dân di cư từ Miền Bắc năm 1954… “hồi hương về chốn cũ” không???  Mà không chỉ người Miền Nam Việt Nam,  kể cả người  Bắc di cư 54  đều bằng mọi giá vượt biên ra nước ngoài, phó mặc cho số phận một phần sống, ba phần chết, khác hẳn năm 1954 còn biết nơi mình sẽ tái định cư.   Sự thôi thúc rời bỏ quê hương đến mức người ta phải thốt lên rằng “cột đèn mà có chân cũng bỏ đi”!!!  Và, chính vì thế mà từ 1975 cho đến tận cái năm 2014  này không chỉ người ở Miền Nam mà cả người Miền Bắc vẫn tiếp tục bỏ quê hương ra đi, dù phải chấp nhận số phận bị gọi là “người rơm, người cỏ”!?

Từ khi Việt Nam bị chia đôi năm 1954, ngoại trừ vài ba đứa “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” như Phạm Văn Huyến cha ruột con mụ tay sai Việt Gian Cộng Sản Ngô Bá Thành (có con là Ngô Vĩnh Long ở Hoa Kỳ), Tôn Thất Dương Kỵ… cùng với lũ Việt Gian Cộng Sản nằm vùng khác như vợ chồng Dâm Tăng Đôn Hậu - Tuần Chi (Đào Thị Xuân Yến), Lê Văn Hảo là trốn ra Bắc mà thôi!
Kết Luận

1/ Chiến tranh chỉ tạm kết thúc vì đó là sự thay đổi hình thái “vũ trang” gữa ba siêu cường Hoa Kỳ - Nga Xô và Tàu bành trướng. Đó mới thực sự là cuộc "chiến tranh ủy nhiệm" của Nga Xô và Tàu bành trướng trao nhiệm vụ cho tập đoàn VGCS và tập đoàn Polpot của Cambodia chém giết nhau bằng xương máu của người dân nước mình và tàn phá lảnh thổ đất nước mình.  Còn Hoa Kỳ thì hỉ hả với cái Thông Cáo Thượng Hải 72 và cái  Hiệp Định Paris 1973 nhằm rút quân trong "danh dự". Đồng thời ngồi chờ con gấu đỏ Nga Xô chảy những giọt máu cuối cùng ở chiến trường Afghanistan và sẽ về đột tử tại cái hang Krem-lin!

Nga Xô và Tàu bành trướng thì trực tiếp sử dụng công cụ vũ trang bành trướng của chúng là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản với toàn bộ hệ thống chính trị của chúng.

Hoa Kỳ thì sử dụng lũ Cẩu Tướng Phản Quốc với giá mua cả lũ chỉ có gần 40 ngàn USD (bằng 1/50 cái giá của một con chó ngao Tây Tạng) để tham chiến với mục tiêu chính là làm tan vỡ cái liên minh Nga – Tàu.

 2/ Nên nhớ rằng, kể từ khi tập đoàn VGCS cướp được bộ máy nhà nước của Việt Nam, thì lúc nào chúng cũng sử dụng vũ trang để làm cái mà chúng gọi là “bạo lực cách mạng” với mục đích duy nhất  là việt gian hóa toàn bộ cái gọi là Đảng cộng sản của chúng và nô lệ hóa đỏ nhân dân Việt Nam các tầng lớp, từ 1930 cho đến tận nay là 2014 và có thể còn tiếp diễn…

Cho nên phải thấy rằng những năm 1930-1931 và sau đó, đã có cuộc di dân của ngươi Việt Nam sang Thái Lan, Cambodia, Lào, Tàu… chưa kể nhiều người còn đi làm phu ở các đồn điền cao su của thực dân Pháp, cũng như không ít người còn xin đi làm phu đập đá ở Tân Đảo…

3/ Chính vì người ta, như kiểu Trần Gia Phụng, không nhận ra được từ sau 1975, ở Việt Nam vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đổ máu cho đến tận 2014 này và vẫn còn tiếp diễn nếu tập đoàn VGCS vẫn còn nắm được bộ máy nhà nước Việt Nam và  vẫn còn các thế lực DUY LỢI quốc tế ủng hô chúng vừa công khai, vừa tinh vi bí mật!

Ngoại trừ hai cuộc chiến xảy ra năm 1979 có yếu tố nước ngoài, nhưng nội dung thực của hai cuộc chiến đó chỉ là “chiến thắng của riêng chính phủ Hoa Kỳ” lúc đó, tự do tham chiến để cắt đứt cái “liên minh Nga – Tàu” vốn đã mong manh trong việc tranh nhau chức “Bố Già” trong tập hợp Mafia Xã Hội Chủ Nghĩa,  với màn mở đầu là “chửi nhau như mấy mụ chợ hàng cá” giữa băng Nga Xô bị gọi là “xét lại hiện đại” và băng Tàu Mao bị chụp mũ là “giáo điều”!

Tuy nhiên, cả hai bên đều tự kềm chế  không dám nói đến cái bản mặt thật của chúng.  Đó là Nga Xô chính là thực dân đỏ Tàu Mao là đại Hán bành trướng!!!

4/ Chỉ có người dân Việt Nam trong thân phận bị trị là nạn nhân chính yếu của chiến tranh và  cũng là người khát khao hoà bình, nên chỉ có họ mới biết rõ  có thực rằng chiến tranh đã chấm dứt và hoà bình có thực đã được thiết lập!

Đó là lý do họ không hồi hương, mà chỉ hồi hương khi Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà  được phất phới tung bay trên lãnh thổ, hải đảo, biên giới của một Việt Nam đã quét sạch các loại việt gian, bán nước, buôn dân.

Người dân Việt Nam thực sự làm chủ đất nước và bản thân, đó là cơ sở duy nhất để có thể tiếp tục thực thi chính sách CHIÊU HỒI, DUNG THỨ, HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP, HOÀ BÌNH  thông qua  bộ máy nhà nước của Việt Nam đã thực sự là của Nhân Dân và vì Nhân Dân.

 CHÚ Ý:

Đó chính là lý do Cộng Sản Việt Gian đã trao nhiệm vụ cho tên việt gian cộng sản xung kích Lê Hùng ở Bỉ, sử dụng trang website Ba Cây Trúc với khẩu hiệu “Một Ý Chí Chống Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà” để thử xem dư luận sẽ ra sao từ đó mà nắm bắt được để hoặc tiếp tục ẩn náu nằm vùng hoặc “thừa thắng xông lên”. 
MOT Y CHI CHONG CO MOT Y CHI CHONG CONG
Khẩu hiệu của việt gian lưu manh Lê Hùng và đồng bọn.
Cho nên tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, nhất là những tổ chức, hội đoàn tự cho mình có nhiệm vụ  Bảo Vê Chính Nghĩa Quốc Gia, Bảo Vệ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà (biểu tượng đoàn kết các lực lượng yêu nước để phục quốc, tái dựng lại nhà nước Việt Nam với tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm), cần phải  ra thông báo hay tuyên bố để vạch mặt và loại bỏ cái website Ba Cây Trúc, công cụ truyền thông của Việt Gian Cộng Sản lộ liễu còn hơn cả SBTN, tập đoàn báo  Người Việt… do việt gian lưu manh Lê Hùng cùng lũ bút nô mà chúng đã khẳng định rằng bọn chúng thờ Hồ Chí Minh cũng như nguyện là “một con chó sống của Việt Gian Cộng Sản”!!!

Chính Khí Việt
 Ngày 13 Tháng 8, 2014


Tài Liệu Tham Khảo
www.danchimviet.info/archives/39628/sự-hinh-thanh-cộng-đồng-người-việt-hải-ngoại/2011/07

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website