CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: CẢI TẠO "TRÍ THỨC" BÓC LỘT "NÔNG DÂN" VÀ…

CẢI TẠO "TRÍ THỨC" BÓC LỘT "NÔNG DÂN" VÀ…
Một số bạn đọc trẻ tuổi ở trong nước bên facebookđặt câu hỏi với Chính Khí Việt về chính sách "bắt lính" kiểu mới của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản sẽ thực hiện vào năm 2015. (1) 
Chính Khí Việt xin phép được trao đổi ý kiến với các bạn đọc đặt câu hỏi và xin chia sẻ ý kiến với quý bạn đọc như sau:
1/ Trước hết xin được lưu ý quý bạn đọc rằng, từ tên đại tội đồ Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh cho đến các thế hệ Việt Gian Cộng Sản hiện nay, đều khẳng định:
a) Lực lượng vũ trang là "cơ quan chuyên chính" của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Nghĩa là nó được hình thành và được huấn luyện song song cả về chuyên môn quân sự lẫn học tập chính trị (tức cải tạo tưởng) để thống nhất một lập trường bất di bất dịch là phải thấy được nhiệm vụ duy nhất là BẢO VỆ TẬP ĐOÀN Việt Gian Cộng Sản, đã được ghi rõ trong Hiến pháp tự biên, tự diễn tự thông qua của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.
b) Quân đội là trường học vĩ đại đrèn luyện, đào tạo cán bộ cho đảng (VGCS) và xây dựng con người mới "Xã Hội Chủ Nghĩa".
c) Quân đội có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an nhân dân nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có nghĩa là dùng vũ lực để khống chế, tiêu diệt những nhân tố không thích hợp với cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội và sự lãnh đạo mọi mặt một cách tuyệt đối của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đối với nhân dân và đất nước Việt Nam.
Cho nên tên đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở và văn kiện của chúng cũng khẳng định "Đảng (VGCS) phải độc quyền nắm giữ và lãnh đạo trực tiếp lực lượng vũ trang, không chia sẻ với bất cứ ai"! (2)
Vừa là một tổ chức việt gian buôn dân, bán nước, lại vừa là kẻ trực tiếp bóc lột mọi tầng lớp người dân Việt Nam bị trị, và cũng là kẻ bảo vệ việc bóc lột lao động, tuyển mộ nô lệ kiểu mới để xuất khẩu. Chúng cũng tàn phá tài nguyên, cướp đồng ruộng, biển đảo, núi rừng của đất nước Việt Nam để phục vụ các thế lực thực dân, bành trướng, duy lợi… nên việc vũ trang đàn áp đẫm máu người dân Việt Nam bị trị (đỏ) là hoạt động chính yếu hàng ngày của toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng lính và công an đã và đang trực tiếp nắm vị trí quan trọng hàng đầu.
2/ Từ khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam để phục vụ cho sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô, chủ nghĩa đại Hán bành trướng của Tàu, và nay thêm một số thế lực duy lợi quốc tế khác, thì phản ứng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam bị trị  liên tục diễn ra, và cũng liên tục bị đàn áp bằng bạo lực và bị trừng phạt lâu dài.
Hai cuộc quật khởi lớn nhất là vụ nhân dân Việt Nam phía Bắc bỏ vào Nam năm 1954 và cuộc vượt biên từ sau 30/04/1975 tạo thành Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản với biểu tượng mang theo là Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà.
Chính từ đó mà tội ác là VIỆT GIAN của tập đoàn cộng sản Việt Nam bị lật mặt trên trường quốc tế và đặc biệt quan trọng là đối với người dân Việt Nam bị trị ở trong nước.
Từ chỗ chỉ thấy tội ác của cá nhân hay nhóm nhỏ Việt Gian Cộng Sản ở làng ấp, xã, huyện. Rồi tiến tới tỉnh thành và lan dần tới Trung Ương. Từ đó người dân VN đã thấy rõ bộ mặt Việt Gian Cộng Sản của từ tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cho đến toàn thể cái đảng Việt Gian Cộng Sản của chúng.
Lực lượng nhân dân Việt Nam bị trị đã có SỰ THỨC TỈNH làm nền tảng cho sự NỔI DẬY ĐỒNG LOẠT. Đó là bên cạnh việc dùng bạo lực chống bạo lực thì đã biết sử dụng ngôn ngữ để cảnh tỉnh nhau phải thấy trắng đen rõ rệt; phải phân biệt được địch và ta!
Hai tiếng "DÂN OAN" đã rạch ròi lằn ranh: Tội Phạm là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản và Nạn Nhân là mọi tầng lớp nhân dân Việt Gian bị trị.
Từ đó hđã HẾT SỢ để gọi tập đoàn cộng sản Việt Nam là VIỆT GIAN, LŨ BÁN NƯỚC. Rồi gọi là THẰNG, gọi là CON, từ Hồ Chí Minh đến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Rồi gọi là thằng Trọng Lú, thằng Dũng xà mâu, thằng Trương Tấn Sang, thằng Lê Thanh Hải, thằng khựa Hoàng Trung Hải, thằng Trần Đại Quang, thằng hèn Phùng Quang Thanh… cho đến cả thằng Chệt Húa Ngọc Thuận (phó chủ tịch VGCS ở Saigon, truớc đây phụ trách về đầu tư xây dựng nay chuyển sang giữ về Văn Xã, để Hán hoá nhân dân Saigon) là em cùng cha khác mẹ với chệt Hứa Vạng Thọ, chủ website tinparis.net, mà cũng là chủ của tên an-ten Trương Minh Hoà, đã cùng cai tù Việt Gian Cộng Sản thủ tiêu Đại Uý QLVNCH Quách Dược Thanh. Trương Minh Hoà cũng là ðệ tử ruột của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, và thằng việt gian lưu manh Lê Hùng, chủ website Ba Cây Trúc, đã liên minh với tụi Lão Móc, Trương Minh Hoà, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Kiêm Ái, Tưởng Năng Tiến, Trường Sơn, ðặc biệt chúng còn kết hợp với tên Trung Tá tình báo Việt Gian Cộng Sản Trần Đăng Sơn được cho nằm vùng tại Pháp để chỉ đạo con điếm Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, được Việt Gian Cộng Sản đầu trọc ở Chùa Phổ Quang Đà Nẵng đào tạo và được Việt Gian Cộng Sản cho đi theo để giải quyết sinh lý cho Trần Đang Sơn (có 5 con) và đđược dùng vào âm mưu  "lá đa kế" nhằm ve vãn cả già, cả trẻ mà nó được lệnh phục vụ để lôi kéo họ vào trò "chống cộng cuội".
Đđối phó lại, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản cho những tên "cuội dân chủ" hợp tác với lũ đầu hàng, nằm vùng ở hải ngoại với tôn chỉ "thà làm một con chó sống của VGCS" nhằm mở một mặt trận kêu gọi nên dùng "ngôn ngữ lịch sự văn minh"!?
Bọn chúng cố tình quên rằng trên mặt trận truyền thông, bỏ súng dùng bút và câu chữ là đạn để kêu gọi "dùng ngôn ngữ lịch sự văn minh" có nghĩa là dập tắt ngọn lửa đang hừng hực quật khởi của người dân Việt Nam bị trị! Ngay trong Bình Ngô Đại Cáo (tức là đuổi được quân Minh xâm lược rồi) vậy mà Cụ Nguyễn Trãi vẫn còn phải viết: "thằng ranh con Tuyên Đức" (3) (tức Vua Nhà Minh xâm lược thời đó)!!!
3/ Việc thay đổi đối tượng bắt lính và kéo dài thời gian tại ngũ của "lính nghĩa vụ" sẽ bắt đầu từ 2015 của VGCS là:
a) Đối tượng có bằng cử nhân cũng phải bị bắt lính. Đó là vì Việt Nam hiện nay có hơn 72 ngàn cử nhân thất nghiệp (chưa kể số cử nhân sẽ ra trường của năm 2014 và những năm tiếp theo). Nhiều cử nhân phải đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, chạy xe ôm, thợ hồ hoặc về quê làm ruộng…
Như thế có nghĩa là lực lượng "dân oan" được bổ xung một số lượng trí thức trẻ của mọi ngành nghề. Vậy là chất lượng dân oan được tăng nhảy vọt, chắc chắn sẽ dẫn đến CUỘC NỔI DẬY CỦA DÂN OAN có bài bản, có mưu lược tinh vi!
Đó là chưa nói ðến hầu hết các cử nhân đều xuất thân từ gia đình tiểu chủ, tiểu thương hoặc trung lưu… Như vậy diện dân oan không chỉ có người lao động nghèo ở nông thôn và thành thị mà còn có những tầng lớp trung lưu nữa trong toàn bộ xã hội Việt Nam.
Tóm lại, sự việc tất dẫn đến sự nổi dạy có bài bản, có phối hợp trong và ngoài nước dễ hơn và phong phú hơn về thông tin, nhờ có lực lượng trí thức trẻ này. Rồi từ đó cuộc nổi dậy tự phát thành tự giác; từ cục bộ lẻ tẻ thành toàn thể và đồng loạt. Đó là điều phát triển tất nhiên theo thời gian.
b) Đối tượng là cán bộ, công chức.
Đây là những cán bộ viên chức đã được tuyển chọn, đã qua đào tạo trong quản lý hoặc điều hành bộ máy của Việt Gian Cộng Sản trên mọi địa bàn. Đưa lực lượng này vào diện bắt lính nghĩa vụ có nghĩa là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản muốn giải quyết hai vấn đề chính yếu:
=== Tinh giản biên chế bộ máy cồng kềnh để mị dân trong cái trò gọi là quản lý theo phưõng pháp "một cửa". Đó là tạo điều kiện cho các thế lực duy lợi "khen rằng VGCS đã tiến bộ" về quản lý để từ đó có tiến bộ về minh bạch hoá. Đồng thời tiết kiệm được một số  lớn tiền thuế của người dân trả lương cho lũ nhân sự thừa này!
===Kết hợp đưa một số Việt Gian Cộng Sản nòi còn trẻ để lựa chọn và đào tạo thành "cán bộ khung" cho toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Gian Cộng Sản, đặc biệt là lực lượng vũ trang, bảo đảm là việt gian cộng sản nòi sẽ trực tiếp nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối!
===Nên nhớ rằng Bộ Quốc Phòng nguỵ quyền VGCS còn có một chức năng quan trọng khác là làm KINH TẾ cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung, cho quân uỷ VGCS nói riêng và một số các tướng nguỵ VGCS cao cấp.
Việc bắt lính này là một cách bóc lột chất xám một cách rẻ mạt. Bộ Quốc Phòng nguỵ quyền VGCS có ngân hàng riêng, có nhiều công ty xây dựng lớn được ưu tiên trong những cuộc đấu thầu xây dựng các công trình, nhất là giao thông vận tải, xây dựng các nhà máy sản xuất nhiều mặt hàng dùng cho cả quân sự lẫn dân sự và nó còn vươn cả ra các nước ngoài Việt Nam.
Những cử nhân như vậy sẽ tha hồ "làm theo năng lực""hưởng theo lính nghĩa vụ" tối thiểu cũng là trong hai năm. Thử làm một bài toán sẽ thấy rằng tiền lời chia chác them cho quân uỷ trung ưõng chắc chắn là rất nhiều!
Như vậy là tập đoàn việt gian cộng sản BẮT cái lực lượng "dân oan trí thức" này vào "nhà tù của Bộ Quốc Phòng VGCS" trong cái danh xưng mờ ảo là "LÍNH NGHĨA VỤ", để che thực chất của cụm chữ "LAO NÔ và BINH NÔ".
Hai năm trong danh xưng "linh nghĩa vụ" cũng sẽ được "tẩy não" nghĩa là "việt gian hoá" (tức Hán hoá, hay ít ra cũng bị thuần hoá thành "đàn cừu"!
Cho nên tên đại VGCS Nguyễn Sinh Hùngcon mụ VGCS cái Tòng Thị Phóng đã "nhất trí" với đề xuất của  thằng "hèn tướng" VGCS Phùng Quang Thanh.
Đại VGCS Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận rằng: "Nghĩa vụ quân sự là khái niệm rất rộng, bao hàm cả việc  rèn luyện con người qua gian lao khổ hạnh để trưởng thành. Nghĩa vụ quân sự không phải đđánh nhau mà là để chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tổ quốc"
 
(
VGCS Nguyễn Sinh Hùngcon mụ VGCS cái Tòng Thị Phóng
Ở trong nước thì VGCS triệt lực lượng dân oan như Chính Khí Việt  chia se với quý bạn đọc. Còn ở hải ngoại, Việt Gian Cộng Sản  chưa bao giờ ngưng nghỉ sử dụng đám tay sai nằm vùng, một mặt bịa chuyện để bôi nhọ những người Việt yêu nước chân chính, phá hoại sự hoạt động của các website của họ. Mặt khác chúng cũng tìm mọi cách ngăn chặn sự hoạt động của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Và đặc biệt là chúng chống Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, biểu tượng ý chí phục quốc của toàn dân Việt Nam mà ở trong nước tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách NhiệmQuốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình.
Cho nên chúng đã huy động lũ Việt Gian Đoàn Viết Hoạt, Việt Gian Cộng Sản đầu trọc, tập đoàn báo Người Việt, đài SBTN… còn mới nhất gần đây để trắc nghiệm phản ứng của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, của tinh thần phục quốc, tập đoàn VGCS (Đảng Bộ VGCS ở hải ngoại) đã cho lệnh đthằng việt gian lưu manh Lê Hùng, chủ website Ba Cây Trúc và bè lũ công khai kêu gọi chống Quốc Kỳ VNCH (bằng chứng sẽ được nêu bên dưới)
Chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước cần ghi nhận để thấy rõ chân dung lũ nằm vùng của VGCS và những bọn "mượn cờ vàng chống cộng cuội" sẽ bị lộ mặt do chính âm mưu của chúng. Thí dụ cụ thể tên Lôi Phong (tay sai Tàu khựa)của diễn đàn Thảo Luận 9 đã cho chuyển tải một bài viết với nick "triettieu…" (tức con điếm Trần Lệ Tuyền) đã bảo vệ hành động chống Quốc Kỳ VNCH của tên VG lưu manh Lê Hùng và nhóm Ba Cây Trúc.
Ðấy là một thắng lợi của chúng ta những người Việt Nam yêu nước chân chính vì VGCS đã lộ diện!
Xin trân trọng cám ơn quý bạn đọc đã bớt chút thời giờ chia sẽ ý kiến về tình hình trong và ngoài VN hiện nay.
Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 8, 2014
Tài Liệu Tham Khảo:
(1) www.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cu-nhan-dai-hoc-co-the-duoc-goi-nhap-ngu-3031159.html 
(2) http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT29121135195
 (3) Vua TuyênTông nhà Minh, niên-hiệu Tuyên Đức.
 (Tên Việt Gian Lưu Manh Lê Hùng, chủ website Ba Cây Trúc)
MOT Y CHI CHONG CO MOT Y CHI CHONG CONG
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website