CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 21, 2015

Chính Khí Việt: ĐẠI VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH HÔ TO: “TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN THEO CON ĐƯỜNG VIỆT GIAN THẲNG TIẾN!!!”

ĐẠI VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH HÔ TO: “TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN THEO CON ĐƯỜNG VIỆT GIAN THẲNG TIẾN!!!”
Chính Khí Việt

Mấy bài trước Chính Khí Việt đã chứng minh vì sao tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cướp được bộ máy nhà nước ở trung ương và lực lượng quân đội vũ trang.  Hắn còn lợi dụng cả uy tín và tổ chức Đảng Dân Chủ Việt Nam của Dương Đức Hiền để thực thi thành công cái gọi là Tuần Lễ Vàng.  Hắn dùng số tiền quyên góp được cho việc chung của Tổ Quốc Việt Nam, nhưng trong thực tế là phục vụ cho âm mưu việt gian của cái tổ chức Cộng Sản Đông Dương.  Hắn hối lộ cho bọn Tàu Tưởng là Lư Hán và Tiêu Văn để đừng hủy hoại vũ khí tước được của Phát Xít Nhật, mà bán lại giá rẻ để chúng trang bị cho những đơn vị đặc biệt là tự vệ thành Hoàng Diệu (đó là tên mới của Hà Nội thời Chính Phủ Trần Trọng Kim) và một số đơn vị khác đã được đảng viên cộng sản Đông Dương thâm nhập để nắm những chức vụ chủ chốt, nhờ vào tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã trao cho  đại đồ tể Võ Nguyên Giáp cả hai chức: Bộ Trưởng Quốc Phòng và Chủ Tịch Quân Ủy Hội!!!


Đại tội đồ Hồ Chí Minh cũng xỏ mũi luôn cả Patty, phái viên OSS của Mỹ cũng như ăn cắp tư tưởng trong tuyên ngôn  của Mỹ và mạo nhận là thành viên lực lượng đồng minh trước Nhân Dân Việt Nam lúc ấy.
1/ Nhưng còn một việc chưa thấy ai lưu ý là  tại sao hoạt động của mặt trận Việt Minh lại có thể vươn tới nông thôn và miền núi. Đó là vì sau khi ra đời, chính phủ Trần Trọng Kim đã ra lệnh huyền chức và sẽ cho truy tố tất cả các quan lại và hào lý tham nhũng nhân vụ cấu kết với Phát Xít Nhật để nhổ lúa  đang ra đòng, trồng đay cho Phát Xít Nhật, khiến 2 triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam  bị chết đói năm Ất Dậu 1945!
Lợi dụng sự kém nhậy bén chính trị của Trần Trọng Kim vì cái quyết định sai lầm trầm trọng trong tình hình thực tiễn lúc đó. Vì chưa thiết lập được bộ máy hành chính mới mà đã phá bỏ bộ máy hành chính cũ, tạo ra một khoảng trống quyền lực ở cơ sở, từ phủ, huyện tới làng xã. Cho nên chính phủ Trần Trọng Kim đã khiến cho bộ máy hành chính trên thực tế không thông suốt từ cấp trung ương tới cơ sở!
Tên nhân viên mật vụ KGB của Nga Xô Hồ Chí Minh được đào tạo cẩn thận và có nhiều kinh nghiệm hoạt động lâu năm  đã nhanh chóng phát hiện ra cái kiến thức chính trị sách vở, thiếu thử thách đó của Trần Trọng Kim và sau này là của Vũ Hồng Khanh, giữ ghế Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Liên Hiệp.  Vì thế khi họp chính phủ, với tư cách chủ tịch lâm thời, tên KGB Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn thi hành lệnh huyền chức và điều tra truy tố đó của chính phủ Trần Trọng Kim!
Bộ máy tuyên truyền của việt gian cộng sản Đông Dương thì bí mật loan tin về cái đề nghị đó của KGB Hồ Chí Minh.  Cho nên hắn đã được cơ hội tuyệt vời để thâu nhận tất cả bộ máy hành chánh từ cấp tỉnh lẻ cho tới tận cấp làng xã thành bộ máy của mặt trận Việt Minh và chỉ đổi danh xưng. Thí dụ: Người đang là Chánh Tổng thì lại đổi thành chủ nhiệm mặt trận Việt Minh (sau đổi thành mặt trận Liên Việt); Phó Chánh tổng thành chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh… Và, có nhiều quan tri phủ cũng được trao quyền như Tri Phủ Dương Văn Đàm (Công Giáo Toàn Tòng)làm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Nam Định; Tham tá Tòa Sứ Phú Thọ Nguyễn Hữu Chỉnh thành chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Phú Thọ…
2/ Tiến sâu vào con đường máu, tên KGB Hồ Chí Minh lợi dụng vụ nhẩy dù của lính Pháp ở Bắc Cạn để cho cái gọi là “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” mà đại tội đồ Hồ Việt Gian trực tiếp giao nhiệm vụ, đã cho thủ tiêu học giả Nguyễn Văn Tố, một người không đảng phái, lúc đó giữ chức chủ tịch Quốc Hội 1.  Nhờ đó tên KGB Hồ Chí Minh có thể sử dụng tên đại việt gian Bùi Bằng Đoàn, cho tạm quyền chủ tịch Quốc Hội 1, để ngoan ngoãn thi hành bằng cách hợp pháp hóa âm mưu buôn dân bán nước của đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Hắn biết với qúa trình làm việt gian cho Pháp, Bùi Bằng Đoàn có nhiều nợ máu với người dân Việt Nam.  Nếu tên đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp, thì đại việt gian Bùi Bằng Đoàn công khai hạ nhục Cụ Phan bằng “mày, tao” tại tòa án khi thực dân Pháp xét xử Cụ Phan Bôi ChâuLà chủ cỗ máy chém, đại việt gian Bùi Bằng Đoàn được nhân dân Việt Nam biết đến, nhất là nông dân, hào lý cho đến các quan lại.
Đồng thời tên KGB Hồ Chí Minh sau cái chết của cụ Huỳnh Thúc Kháng đã chuyển công khai đại thần Phan Kế Toại  giữ ghế Bộ trưởng Nội Vụ.
Qua hai đại thần triều Nguyễn đó, KGB Hồ Chí Minh đã điều hành hiệu qủa bộ máy quản lý nông thôn để bước vào cuộc chiến “tiêu thổ” đạt được hiệu quả trọn vẹn.
Cũng xin lưu ý rằng cái “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng”  đã có thành viên là nhà dân chủ cuội Trần Đại Sơn, bạn thân của bố đẻ Việt Tân Nguyễn Thanh Giang!
Lâm Đức Thụ cộng tác viên của KGB Hồ Chí Minh trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu đạ bị “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” dìm chết trong ao bèo từ cuối 1945 để diệt khẩu. Còn một nhân vật nữa cũng bị KGB Hồ Chí Minh cho thủ tiêu sau khi nhân vật này được trúng cử ủy viên dự khuyết trung ương tại Đại Hội 2 VGCS, 1951.  Đó là Hồ Tùng Mậu, từng được Cụ Phan bội Châu trao cho tổ chức “Tâm Tâm Xã”.  Tên KGB  Hồ Chí Minh móc nối được với Hồ Tùng Mậu để cướp tổ chức “Tâm Tâm Xã” biến thành “Thanh Niên Cách Mạng Đồng Minh Hội”.  Nhân vụ máy bay Pháp bắn phá ở Bến Oản, Chí Chủ, Phú Thọ, thành viên “lực lượng bảo vệ thành quả cách mạng” đã hạ sát Hồ Tùng Mậu!
3/ Tên KGB lão luyện Hồ Chí Minh rất thành thạo ngón nghề của thực dân đỏ là “tuyên truyền và tổ chức”.  Cho nên ngay sau tháng 8, 1945, hắn đã sử dụng bộ máy tuyên truyền để phát triển tổ chức, để mị dân và làm sao cho toàn dân Việt Nam như những người “ngồi đồng”, nhảy múa theo tiếng đàn của những tên cung văn VGCS Đông Dương. Nghĩa là những lũ bút nô, văn nô, nhạc nô, thi nô… và, tên KGB Hồ Chí Minh còn trực tiếp tham gia để định hướng cho việc thổi ống đu đủ, hay nói cách khác là “bôi đen đối lập và kẻ thù” theo phương cách không có cũng cố mà bịa ra, tốt thì bôi đen, xấu thì làm xấu thêm nữa. Còn với tập đoàn VGCS Đông Dương thì phải ra công “tô hồng” tuyệt đối không được nói đến những thứ theo ngôn ngữ của VGCS là “tiêu cực”!
Vì thế, ngay từ năm 1948, KGB Hồ Chí Minh dùng bút danhTrần Dân Tiên để tự đánh bóng mình.  Coi đó là tài liệu gốc để  bộ máy tô hồng của hắn chỉ được phép khai thác trong phạm vi những điều mà hắn đã khoanh vùng.  Đó cũng là nguồn nguyên liệu thô cho những trí thức ngựa nước ngoài dựa vào đó mà hư cấu thêm.
4/ Và một điều rất quan trọng để tên KGB Hồ Chí Minh có thể lợi dụng sự quay lại của thực dân Pháp một cách tối đa:
a)     Tước hết binh lực trong tay  các đảng phái “hoà giải, hòa hợp” với hắn.
b)    Đoàn ngũ hóa được các tầng lớp Nhân Dân Việt Nam mà đại bộ phận Không Phải Là Cộng Sản. Họ chỉ vì lòng yêu nước, khao khát độc lập và tự do, lại không có kinh ngiuệm chính trị và thiếu thông tin nên đã rơi vào cái bẫy của tên KGB Hồ Chí Minh.
c)     Bước đầu làm chủ hoàn toàn lực lượng vũ trang, đặc biệt về mặt tổ chức.
d)    Bước đầu trong kế hoạch “bần cùng hóa toàn dân” bằng cuộc “tiêu thổ kháng chiến”, khiến họ phải phụ thuộc vào bộ máy quản lý của nhà nước.
e)     Bước đầu đoàn ngũ hóa được tầng lớp trí thức quen lối sống tự do phóng khoáng.  Đó là văn nghệ sĩ.  Khi đã đoàn ngũ hóa họ được rồi thì sử dụng họ trong việc cổ võ cho toàn dân đi vào xa lộ của thế lực thực dân đỏ Leninist Nga Xô và sau này là Tàu Mao đại hán bành trướng.  Nghĩa là dẫn giắt những văn nghệ sĩ đó trở thành tội phạm như một thứ mẹ mìn!
f)      Lợi dụng bom đạn và sự càn quét của thực dân Pháp để thủ tiêu những nhân chứng về quá trình hoạt động của tên KGB Hồ Chí Minh, cũng như những người có thể là vật cản cho việc bolsevik hóa toàn dân Việt Nam và sau này là Hán hóa Việt Nam.
g)     Phát triển Đảng cộng sản Đông Dương với tốc độ phi thường bằng cái mồi “vào đảng để đánh Pháp”!
h)    Bước đầu việc thực thi bolsevik hóa Lào và Cam Bốt, đúng như trách nhiệm mà Nga Xô đã trao cho khi đặt tên cho bọn VGCS cái danh xưng là Đảng cộng sản Đông Dương.
i)       Xóa bỏ một phần sức mạnh của làng, xã Việt Nam cùng những truyền thống, phong tục, tập quán đặc thù của địa phương.
j)       Không chỉ nắm được lực lượng vũ trang chính  quy, mà còn nắm được trọn vẹn lực lượng dân quân, du kích.
k)     Hầu như các cấp cơ sở hành chính ở làng xã đã có tối thiểu một tổ đảng VGCS Đông Dương hoặc một chi bộ nhờ vào việc phát triển và mở rộng cửa đảng VGCS Đông Dương. Song song với việc làm đó là các hội đoàn như thanh niên, phụ nữ, nhi đồng, nông dân cứu quốc, bà mẹ chiến sĩ cũng được hình thành và củng cố trong mặt trận Liên Việt của địa phương.
l)       Từ cấp thôn (ấp) đã thết lập được chòi thông tin và hoạt động vào ban đêm để chuyển tải các nọc độc tuyên truyền của VGCS Đông Dương.
m)  Và đặc biệt hình và ảnh của những tên đại VGCS Đông Dương đã bắt đầu được treo khắp nơi với những bộ mặt như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt và … cho ra công khai những tên thực dân đỏ như Le Nin, Stalin, Marx, Engels, Mao, Chu Đức, Chu Ân Lai…
Việc bolsevik hóa của tên KGB Hồ Chí Minh tiếp tục được mở rộng bằng những âm mưu gọi là các cuộc cách mạng cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, văn hóa tư tưởng, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh… mà  Chính Khí Việt xin được chia sẻ ở những bài tiếp theo, với từng chuyên đề riêng biệt.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 31 Tháng 3, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website