CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, February 7, 2015

CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM - HIỂM HỌA BẮC KINH


CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM - HIỂM HỌA BẮC KINH


Hội luận: Hiểm họa xâm lược Bắc Phương - Tàu bành trướng qua cái nhìn của Ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong Chính Đề Việt Nam được thực hiện tại Diễn Đàn Sự Thật Đảng Việt Tân là Ai ( trên Paltalk)
Diễn giả: Nhà văn Phạm Quang Trình
MC phỏng vấn Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website