CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 4, 2015

Chính Khí Việt: BA ẾCH “THÂN MỸ”???!!! (Bài 3)

BA ẾCH “THÂN MỸ”???!!!
(Bài 3)

Audio duoc thuc hien va dien doc boi chi Binh Minh Phuong Dong


==== Bởi vì Tên việt gian Phạm Bình Minh  chỉ là Uỷ viên Trung ương VGCS mà thôi. Cho nên nó chỉ là kẻ thừa hành chính sách ngoại giao do Ba Ếch trực tiếp nêu ra cho nó thi hành.  Chính sách ngoại giao của VGCS cũng giống như mọi chính sách khác, không phải do một mình thằng  Ba Ếch quyết định, mà nó còn phải  -theo cách tổ chức của Việt Gian Cộng Sản- thì thằng đại việt gian Trương Tấn Sang cũng là một trong “Tứ Trụ Cầu Tiêu” được phân công làm Chủ tịch nhà nước nguỵ quyền, nó cũng dính dáng đến chính sách đối ngoại.  Đồng thời còn phải có sự tham khảo ý kiến của thằng Trọng Không Lú  và có thể thêm cả thằng đại việt gian Lê Hồng Anh.   Nếu không muốn nói rằng toàn thể Bộ chính trị Việt Gian Cộng Sản mới là tác giả “tập thể” cái gọi là chính sách ngoại giao.  Vì nó liên quan dính dáng đến vấn đề nhân sự nữa, cho nên cũng có bàn tay của thằng đại việt gian Tô Huy Rứa, là Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Bí thư trung ương VGCS, giữ trách nhiệm là Trưởng ban tổ chức Trung Ương.  Nó cũng còn dính dáng và liên quan đến  cái gọi là “Ban Tuyên Giáo Trung ương” do thằng đại việt gian Đinh Thế Huynh, cũng là Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Bí thư trung ương VGCS, được phân công làm trưởng ban. Cái ban Tuyên giáo trung ương này có nhiệm vụ định hướng dư luận, uốn nắn tư tưởng để mọi người trở thành nô lệ đỏ vô thức hoặc hữu thức.  Vì thế nó rất là quan quan trọng đối với VGCS, vì nó còn còn một nhiệm vụ là tô hồng bôi đen lịch sử của Nhân Dân Việt Nam; đồng thời nó cũng có trách nhiệm biên tập lại tất cả các văn kiện của chính VGCS, để làm sao hàn gắn được những lỗ hổng đã được biểu hiện cái gốc việt gian của tập đoàn Công Sản Việt Nam.
Nói tóm lại, nó  còn dính dáng đến chỗ thằng việt gian Trần Đại Quang, Bộ trưởng bộ chó ngao, cũng là  Uỷ viên Bộ chính trị VGCS.  Vì nó có một bộ phận gọi là “An ninh ngoại giao”.  Nói cách khác là các cơ quan của nó ở nước ngoài chắc chắn có một số nhân viên nằm trong sự chỉ đạo của cái gọi là “Tổng cục an ninh đối ngoại”.

Thí dụ như thằng việt gian Nguyễn Thanh Sơn, giữ chức thứ trưởng ngoại giao, kiêm chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chính cái nhiệm vụ chủ nhiệm đó là hoạt động cho an ninh tình báo của Bộ chó ngao VGCS,  ở trong và ngoài Việt Nam. Bây giờ thay thế thằng Nguyễn Thanh Sơn là thằng việt gian Vũ Hồng Nam, cũng là thứ trưởng ngoại giao kiêm chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, của nguỵ quyền Việt Gian Cộng Sản.


Chính vì thế cái gọi là chính sách ngoại giao đã được vạch ra một cách tỉ mỉ,  để có thể trao cho hai thằng nằm trong bộ máy gọi là chính phủ nguỵ quyền, mà thằng Ba Ếch được phân công quản lý toàn diện cái  chính phủ ngụy quyền đó.  Cũng như nó phải có trách nhiệm giám sát bằng cách này, cách khác để hai thằng dưới quyền làm cái nhiệm vụ ngoại giao:  Thứ nhất là thằng Phạm Bình Minh về ngoại giao nói chung; thứ hai là thằng việt gian Nguyễn Chí Vịnh, chịu trách nhiệm cái gọi là ngoại giao quốc phòng.  Cho nên phải thấy rằng hai thằng việt gian Phạm Bình Minh và Nguyễn Chí Vịnh chỉ là kẻ xuất hiện dùng cái mõm của mình để gâu gâu  lại những điều mà thằng Ba Échđáng ra phải sủa, theo sự phân công của Bộ chính trị VGCS nói chung. 

2. Nội dung bài viết của thằng việt gian Phạm Bình Minh  về “quan hệ Việt Nam  - Trung Quốc”  là quan điểm của những thằng,  từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Lê Hồng Anh, cho đến Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang,  Nguyễn Chí Vinh,  đều chung một luận điệu.

Thí dụ: Mở đầu bài viết, tên việt gian Phạm Bình Minh đã nhắc lại cái gọi là “16 chữ vàng”.   Hắn viết:

“Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông.  Nhân dân hai nước có mối  quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.  65 năm trước, vào ngày 18 tháng 01, 1950, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hoà nay là nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam đã đặt mốc lịch sử quan trọng trong mối  quan hệ lâu đời giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

65 năm qua, tình cảm hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao  Trạnh Đông  cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dầy công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.” (sic)
Phần trích dẫn trên đã cho thấy tên việt gian Phạm Bình Minh đã đặt nền tảng quan hệ Việt – Trung dựa trên “16 chữ vàng”, là một sáng kiến trói buộc tập đoàn VGCS vào với Tàu bành trướng.  Khi bài viết mở đầu như vậy với câu “Núi liền núi, sông liền sông” thì quý vị nào đã có nghiên cứu ít nhiều về cái gọi là mối quan hệ “ruột thịt”, “răng với môi”  của Việt gian cộng sản và Tàu bành trướng thì phải nhớ đến hai câu thơ mà thằng đại việt gian Tố Hữu, Uỷ viên Bộ chính trị VGCS, Uỷ viên ban bí thư VGCS, Trưởng ban tuyên giáo trung ương VGCS, kiêm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị nguỵ quân VGCS (lúc đó đại việt gian Nguyễn Chí Thanh dù  đã vào nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà nhưng vẫn giữ chức chủ nhiệm), đã viết như sau:
“Bên kia biên giới là nhà
Bên này biên giới cũng là quê hương” (sic).
Về bài hát chúng đã có những câu như sau:
“Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, Hồ Chí Minh,Mao Trạnh Đông”! 
Đấy là chưa nói đến trong cương lĩnh chính trị của VGCS  tất cả các khoá (trừ khoá 4 và 5 của cái gọi là Đại hội VGCS), tất cả đều coi việc quan hệ với Tàu bành trướng là mục tiêu hàng đầu của nền ngoại giao của tập đoàn VGCS.
Thằng việt gian Phạm Bình Minh viết tiếp trong bài nói trên như sau:
“Sau bình thường hoá năm 1991, quan hệ Việt – Trung phát triển nhanh chóng.  Nhận thức về TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỐI QUAN HỆ ỔN ĐỊNH, HỮU NGHỊ GIỮA HAI NƯỚC LÁNG GIỀNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, lãnh đạo cao cấp hai bên đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và liên tục củng cố khuôn khổ quan hệ hai nước.  Hai nước đã xác định phát triển quan hệ theo PHƯƠNG CHÂM “LÁNG GIỀNG HỮU NGHỊ, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, ỔN ĐỊNH LÂU DÀI, TƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI” (tức 16 chữ vàng).  Và nhất trí cùng nhau trở thànhLÁNG GIỀNG TỐT, BẠN BÈ TỐT, ĐỒNG CHÍ TỐT, ĐỐI TÁC TỐT(tức 4 tốt).  Đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, QUAN HỆ VIỆT – TRUNG ĐÃ KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG, NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC” (sic).
Việt gian Phạm Bình Minh hỉ hả khoe rằng“HIẾM CÓ ĐỐI TÁC NÀO CỦA VIỆT NAM CÓ NHIỀU CƠ CHẾ GIAO LƯU, HỢP TÁC SÂU RỘNG GIỮA HAO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI VÀ GIỮA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, ĐỊA PHƯƠNG NHƯ TRUG QUỐC. Vào thời điểm hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1991, ít ai hình dung được chỉ 23 năm sau, năm 2014 TỔNG KINH NGẠCH THƯƠNG MẠI VIỆT – TRUNG SẼ TĂNG TỚI HƠN 1500 LẦN (đạt hơn 55 tỉ USD so với mức 32 triệu USD NĂM 1991).
“Việt Nam có hơn 13,000 sinh viên đang học tập tại Trung Quốc và Trung Quốc cũng có hàng nghìn sinh viên đang học tập tại Việt Nam.  Hợp tác quốc phòng an ninh, văn hoá, thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật…giữa hai nước cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.  BÊN CẠNH ĐÓ, CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU HỮU NGHỊ GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚC,  NHẤT LÀ GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC BIÊN GIỚI, GIỮA CÁC THẾ HỆ TRẺ HAI NƯỚC ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN VỚI QUY MÔ LỚN, ĐÃ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG SỰ HIỂU BIẾT VÀ CỦNG CỐ NỀN TẢNG HỮU NGHỊ GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚC.” (SIC)
Kết thúc bài viết, thằng việt gian Phạm Bình Minh đã hạ bút như sau:“Tình hình thế giới và khu vực đã và sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi so với thời điểm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm trước.  ĐÓ LÀ, HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN LÀ NGUYỆN VỌNG VÀ LỢI ÍCH CHUNG CỦA CẢ HAI DÂN TỘC.  HỢP TÁC HỮU NGHỊ LÀ SỨ MỆNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, VÀ NHÂN DÂN HAI NƯỚC.  TƯƠNG LAI CỦA MỖI NƯỚC CŨNG NHƯ HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHỒN VINH CỦA KHU VỰC ĐÒI HỎI QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, LÀNH MẠNH./.(sic)
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
 Ngày 02 Tháng 02, 2015

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website