CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 20, 2015

AUDIO: HỘI LUẬN NÓI VỀ TÊN TỦ LẠNH CON ĐẶNG CHÍ HÙNG VÀ TÊN PHAN NHẬT NAM

HỘI LUẬN NÓI VỀ TÊN TỦ LẠNH CON ĐẶNG CHÍ HÙNG VÀ TÊN PHAN NHẬT NAM

Tên Đặng Chí Hùng: đặc công đỏ VGCS đội lốt chống cộng
Tên Phan Nhật Nam: 1 tên nổ và làm tay sai cho VGCS0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website