CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 19, 2015

Audio CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN TÂN NIÊN ĐẦU NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN TÂN NIÊN ĐẦU NĂM 2015
(thực hiện vào Đêm giao thừa tức ngày  18/02/2015)


Nội dung: Các diễn giả đón giao thừa và chúc tết đầu năm
Ra mắt website mới của Chính Khí Việt:  http://www.chinhkhiviet.net/
Vạch mặt tên VGCS Lý Đại Nguyên
0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website