CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 19, 2015

Chính Khí Việt: "Đảng Cộng Sản Việt Nam" là TỘI PHẠM THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC

1/ Về vấn đề tham nhũng đầu lãnh việt gian Nguyễn Phú Trọng lưu manh khẳng định: “Tham nhũng là vấn đề của mọi chế độ, mọi Quốc Gia, mọi thời kỳ.  Ngày xưa trong thời bao cấp đã có chuyện như ‘làm nhỏ ăn nhỏ, làm to ăn to’, ‘cầm ô thì phải mát cán’. Có quyền lực trong tay thì có tham nhũng.  Đường Tăng khi xưa  đi lấy kinh  sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh.  Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt.  Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”!!!???
Một lần nữa để quý bạn đọc thấy bản chất láo cá của thằng việt gian đầu lãnh Nguyễn Phú Trọng này là “LƯU MANH”  chứ chẳng “LÚ” tí nào!  Ngươi đã trộn lẫn giữa THẬT và GIẢ hỡi tên láo cá LƯU MANH VGCS Nguyễn Phú Trọng! Vì đúng rằng “tham nhũng là vấn đề của mọi chế độ, mọi quốc gia, mọi thời kỳ” (SIC).  Cái lưu manh ngụy biện của việt gian Nguyễn Phú Trọng là hắn không biết rằng loại trừ mọi Quốc Gia theo con đường gọi là “chủ nghĩa cộng sản”,  và “độc tài, chuyên chế toàn trị” ra thì các Quốc Gia theo thể chế Dân Chủ, kể cả thời kỳ phong kiến với các Minh Quân, thì việc PHÒNG và TRỪNG TRỊ tham nhũng là sự liên minh chặt chẽ giữa NGƯỜI DÂN và BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.  Còn chế độ cai trị kiểu cộng sản như Việt Nam từ khi tập đoàn VGCS, bằng lừa đảo cướp  được bộ máy nhà nước cho đến nay thì hoàn toàn khác nhau. 
Tại sao?    
 TIỀN & QUYỀN LỰC chỉ có đảng viên mới có được
Là vì:  “THAM NHŨNG LÀ ĐẢNG SÁCH” của chúng.
Xin tạm dẫn chứng những điều đã xảy ra từ khi đảng csVN nắm được bộ máy nhà nước,  chẳng phải thâm cung bí sử gì, mà  ai ai cũng thấy được rõ ràng minh bạch.  THÍ DỤ: Từ lương bổng cho đến các cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, ăn ở, vui chơi giải trí…, trong đó bao gồm cả việc chi tiêu cho cái gọi là Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An là những thứ mà chính trong cả Cương Lĩnh Chính Trị, điều lệ tổ chức của Đảng (VGCS) và ngay cả trong cái gọi là Hiến Pháp mà “cuốc hội” VGCS  vừa trình làng đã khẳng định  đó là cơ quan chuyên chính của đảng việt gian cộng sản, có nhiệm vụ bảo vệ đảng việt gian cộng sản và do đảng VGCS trực tiếp lãnh đạo.  Điều đó cũng chính từ cái mõm của thằng đầu lãnh việt gian Nguyễn Phú Trọng “không LÚ” nói ra nhiều lần (thí dụ: công an nhân dân là thanh kiếm của đảng VGCS).  Tất cả những cơ quan nói trên không phải là của Nhân Dân.
Này thằng đầu lãnh việt gian TRỌNG lưu manh! Ngươi thử nói xem, để xây dựng, bảo dưỡng, vận hành, trả lương… cho tất cả những thứ nói trên thì bọn VGCS chúng bay lấy tiền từ đâu?  Có giống các chế độ, các quốc gia dân chủ, tự do trên thế giới không? Thí dụ như ở Ấn Độ mà ngươi vừa qua xin sự giúp đỡ, huấn luyện cho cái “lực lượng là thanh kiếm” của đảng VGCS  bọn bay đó thôi??? Ngay cả cái tổ chức gọi là Cuốc Hội, Mặt Trận Tổ Quốc  cho đến các hội đoàn như tổng liên đoàn Lao Động, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Nông Dân… thì hoạt động vì quyền lợi của đảng việt gian cộng sản của lũ chúng bay hay vì quyền lợi của Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam bị trị?   
Vì thế, ngoài tội việt gian giết dân bán nước, thì cái đảng việt gian cộng sản của lũ chúng bay cũng là TỘI PHẠM THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC. Đấy là sự thật!  Chính Khí Việt ta cho phép xử dụng cả cái ban tuyên huấn trung ương cùng các viện nghiên cứu của đảng việt gian cộng sản lũ chúng bay để phản biện.  Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ là trọng tài.
Ta cho ngươi một thí dụ về phòng chống tham nhũng ngay ở Triều Đại Phong Kiến Nhà Nguyễn mà bọn sử nô, bút nô của lũ chúng bay được nuôi, sủa bậy, cắn bậy đó  nghiên cứu học hỏi!
Thời MINH MẠNG, người dân phía Bắc nổi lên chống triều đình.  Vua cho Quan đi  điều tra, họ về trình lại với vua là tại các quan địa phương “nhũng lạm” nên lòng dân sanh oán hận, đồng thời cũng trình một danh sách các quan nhũng lạm và xin nhà Vua trị tội thật nặng.  Nghe xong Vua Phán  đại ý: các quan nhũng lạm  là lỗi tại Nhà Vua đã không nghĩ đến các khó khăn trong sinh  hoạt đời sống các quan, nhất là ở các địa phương hẻo lánh.  Cho nên lần này sẽ không truy cứu tội của ai cả và giao cho mấy đại thần lên danh sách tăng lương cho mấy người đó.  Nhưng khi Nhà Vua duyệt xét danh sách tăng lương xong, Nhà Vua đùng đùng nổi giận vì các quan đại thần lập danh sách tăng lương bổng hàng đầu là  cho các Hoàng Tử, Công Chúa!  Vua phán rằng: Hoàng Tử và Công Chúa  ở trong cung có thiếu thốn điều chi, sao Ta lại không biết. Chưa chi bọn ngươi đã lộ ra tính NỊNH THẦN.  Vua bèn ra lệnh giảm lương và giáng cấp mấy tên nịnh thần đó!
Một việc nữa cũng thời Vua Minh Mạng, đó là việc một tên nhà bếp ở trong cung ngày ngày ra chợ mua rất nhiều thịt về cho một Hoàng Tử để nuôi một con GIẢI.  Cho điều tra, Vua biết có một vị quan được cho đi Nam Dương công cán, đã mua một con GIẢI  dâng cho Hoàng Tử. Vua cách chức ông quan nịnh thần đó và Phạt vị Hoàng Tử  bị giảm lương vì dùng tiền mua thịt cho con Giải ăn trong lúc người dân còn thiếu thốn.  Và Vua cũng khiển trách vị quan dạy học cho Hoàng Tử!
Chính Khí Việt ta đưa ra những dẫn chứng nói trên để chứng minh cho  thằng đầu lãnh việt gian Nguyễn Phú Trọng ngươi  thấy rằng, một thằng láo cá đại lưu manh như ngươi chỉ nên và cũng chỉ có thể lãnh đạo cái tổ chức cộng sản việt gian lưu manh  giống ngươi mà thôi. Ngươi đem chuyện Đường Tăng ra làm dẫn chứng thì thật lưu manh  hết thuốc chữa!!!  Đem việc THAM NHŨNG CÓ TỔ CHỨC là bọn VGCS chúng bay so sánh với một câu chuyện “hư cấu” thì đúng là tiến sĩ ngành xây dựng đảng cộng sản việt gian rồi!!!  Chẳng có gì là  lạ !!!
Cũng cần vạch mặt lũ việt gian cộng sản chúng bay để thấy rằng thằng CHA GIÀ của tụi bay là thằng Hồ đại việt gian đang nằm phơi xác ở Ba Đình cũng là một thằng THAM NHŨNG NHẤT trong lịch sử Việt Nam.  Nó nhận nó là “cha già dân tộc”, rồi cái gì nó cũng nhận là của nó và cái đảng VGCS  của nó như: “gạo cụ hồ”, “lính cụ hồ”, “thiếu nhi bác hồ”, “cháu gái bác hồ”, “hạt muối cụ hồ”, “ruộng đất cụ hồ”, “quần chúng nhân dân của đảng”
Khi phát động học tập về thằng đại việt gian Hồ Chí Minh như vậy thì tập đoàn VGCS bọn ngươi, nay là tên đầu lãnh số một làm sao có thể học tập thằng đại việt gian cộng sản tham nhũng là Hồ Chí Minh để chống tham nhũng được???!!!
2/ Đầu nậu VGCS Nguyễn Phú Trọng LƯU MANH  
đã thừa nhận với “cử tri” Quận Ba Đình Hà Nội rằng: “Bộ máy đúng là cồng kềnh”.  Đó là vì nguyên tắc tổ chức của tập đoàn đảng việt gian cộng sản lũ chúng bay là phải bảo đảm làm sao có thể bóp cổ người dân Việt Nam bị trị bằng cả hai tay:
-          Một tay là tổ chức VGCS từ Trung Ương tới tận hạ tầng cơ sở.
-          Một tay là bộ máy nhà nuớc làm công tác quản lý cũng từ Trung Ương tới hạ tầng cơ sở.
Hai cánh tay đó đều cần phải có, vì trong bộ máy quản lý gọi là “nhà nước” đó vẫn phải sử dụng đến một số “trí nô” và “bù nhìn Dân Chủ” không phải đảng viên VGCS hoặc là “đảng viên VGCS” nhưng chỉ là cái áo liên minh, cái mồi câu cho lũ “cơ hội” kiểu như nguyên bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên; nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng Tạ Quang Bửu; nguyên tổng thư ký đảng xã hội Nguyễn Xiển; Nguyễn Hữu Thọ, nguyên chủ tịch con rối mặt trận Giải Phóng Miền Nam; Bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa xưa kia cũng như tên việt gian Hoàng Duy Hùng vậy!
Cho nên, muốn thực lòng làm cho “bộ máy bớt cồng kềng” thì hãy loại bỏ cái tay là  đảng cộng sản việt gian đi.  Vì từ thượng tầng chóp bu cho đến hạ tầng cơ sở của cái gọi là “công cụ quản lý” của đảng việt gian cộng sản, tức bộ máy nhà nước,  nhan nhản cái lũ đảng viên VGCS nắm giữ tất cả những chức vụ chủ chốt lẫn không chủ  chốt!
Chính Khí Việt ta nói vậy cho vui, chứ đã là việt gian bán nước giết dân  như cái đảng cộng sản việt gian lũ chúng bay thì “an toàn làm việt gian” là Quan Trọng Nhất.  Còn gánh nặng thuế khóa, siêu dịch, đói khổ…lên đầu người dân Việt Nam bị trị là điều đương nhiên.  Vì từ thằng đại việt gian Hồ Chí Minh  đến nay, bọn ngươi vẫn coi cái đại khối Nhân Dân Việt Nam bị trị đó là “TÀI SẢN” của  đảng VGCS bọn ngươi bằng cách nêu ra thật rõ ràng cái khái niệm “Quần Chúng Của Đảng”(VGCS).
Mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước cần hiểu rõ bản chất của tập đoàn VGCS.  Chúng sẽ không bao giờ và sẽ không có thể bỏ được cái bản chất đó.  Và ngày tháng qua  đi sẽ giúp cho chúng thêm kinh nghiệm LƯU MANH hơn và  TÀN BẠO hơn mà thôi!!!
 114
Việt Gian Du Sinh Phản Chiến Tam Bảo Nô Đỏ Nguyễn Đan Quế (Cao Trào Nhân Bản) Với Lộ Trình 9 Nút đứng ở giữa mặc áo đen Xin tất cả người Việt Nam chúng ta hãy tỉnh táo, đừng để chúng tạo ra các thứ cuội, bánh vẽ như hiện nay chúng dùng tên việt gian tam bảo nô đỏ du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế và thằng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo 1, tay sai của Ngưu Chân Cong Quảng Độ làm ra trò cách chức, để có thể hoạt động hữu hiệu hơn cho vai trò bịp mới của cái gọi là PGVNTN.  Tưởng cũng nên nhớ lại rằng thằng du sinh phản chiến Cao Trào Nhân Bản Nguyễn Đan Quế với lộ trình 9 nút vừa cho ra lò cái gọi là “Phụ Nữ Nhân Quyền”, mà chủ cái động đó chính là Nguyễn Đan Quế với tay chân của nó là con heo nái Lê Thị Công Nhân làm cò mồi rủ rê những chị em còn thiếu thông tin về những màn tráo bài ba lá của tập đoàn VGCS gia nhập cái động đó mà chắc chắn rằng khi  vào rồi, chị em phụ nữ nhẹ dạ sẽ trở thành “tài tử” vô thức của tập đoàn VGCS.
KHI TỈNH RA THÌ ĐÃ QUÁ MUỘN, QUÁ MUỘN RỒI
Chính Khí Việt
Ngày 11 Tháng 12, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website