CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, January 10, 2014

00235 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / MINH PHÚC vs GIÁC ĐẲNG

00235  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 

HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

VINH CON..... 
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
 

Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
 
  
TDT, NOV-07-12
Ngô-PhủMời đọc một bài viết tuyệt vời trên cả… tuyệt vời!
GÓP GIÓ 24-9-2015
 
THƯ CỦA PHẬT-TỬ MINH-PHÚC
GỞI THẦY GIÁC-ĐẲNG
 
From: Dr. Quoc-Hung Tran, MD < qhtranmd@sbcglobal.net > 
Date: 2015-09-24 20:45 GMT-07:00 
Subject: UBCV - GHPGVNTN 
To: 

Kính bạch Thầy Giác Đẳng, 

Con xin phép được kính chúc Thầy mạnh khỏe. Từ lúc con đến thăm Thầy ở chùa đến nay đã hơn một tháng, con biết Thầy đã rất bận rộn. Con vẫn hằng nhớ lời Thầy dạy là làm Phật sự thì phải bình tâm. Con muốn viết vài dòng để thăm Thầy và cũng cúi đầu xin Thầy, đã đến nước này, thì thôi mình phủi áo ra đi. Vua Trần Nhân Tông còn bỏ nguyên cả ngai vàng. Một cái chức thành viên Ban Quản Trị con biết chẳng có gì đáng để Thầy phải lưu luyến. Một bước ra đi, Thầy sẽ cứu nguy cho toàn thể Giáo Hội. Cá nhân con sẽ dùng Pháp Luân làm nơi nương tựa và luôn luôn nhớ đến Thầy như là gương sáng cho con để suốt đời tu thân dưỡng tánh. 

Kính thưa quí anh trong Hội Đồng Quản Trị, 

Đối với quí anh, Minh Phúc là bậc hậu bối về đường đời cũng như đường đạo. Ngay từ lúc đầu, Minh Phúc vẫn tin rằng cái tổ chức UBCV – GHPGVNTN là một cái thuyền tạm đủ để đưa chúng ta qua đến bến bờ mới. Quí anh, những người có danh vọng và sự nghiệp mà bỏ thời giờ và công sức ra lèo lái con thuyền này, là những người đáng được thán phục. Ước mong sao sau này, Minh Phúc sẽ có dịp ngồi cùng quí anh vui cười vỗ tay hát bài Sen Trắng. Hôm nay, Minh Phúc xin thưa với quí anh là mình đã lầm. Minh Phúc xin được chia sẽ nguyên do cùng quí anh vì Minh Phúc nghĩ, nếu mình lầm thì biết đâu quí anh cũng vậy? Trong khi đó những thư mà Minh Phúc có viết trước đây biết đâu đã làm ảnh hưởng sai lạc cho người khác. Nếu biết mà không đính chính thì đúng là làm ác vậy. 

Cũng như mọi sự lường gạt tinh vi, nó bắt đầu bằng một bằng một vài chuyện nhỏ nhặt. Đầu tiên, về vấn đề chính danh, tên gọi của tổ chức là một sự tráo danh của Giáo Hội mẹ ở Việt Nam. Từ khi sáng lập, đã có lời kêu gọi là danh từ hải ngoại (overseas) được cộng vào với danh xưng của tổ chức nhưng đã không được đáp ứng. Đây là manh nha của một soán nghịch. Suốt hơn một năm trời, tổ chức đã không có một nội qui chỉ đạo, mặc dầu người đăng bạ hiểu được nhu cầu cần thiết của nó. Không có nội qui đưa đến những mập mờ về mục đích, hệ thống quản trị, đường lối điều hành, và nhất là biện pháp tài chánh. 

Cơ hội đến khi Luật Sư Steven Dieu, hiểu được những vấn nạn của Giáo Hội và tâm thức vô vị lợi của TT Giác Đẳng, vận động Thầy và quí anh để nắm lấy vai trò lãnh đạo của UBCV – GHPGVNTN. Quí anh, một phần vì tâm hồn trong sáng của những người Phật Tử, một phần vì cảm kích tài năng và sự năng động của Luật Sư, nhẹ dạ đưa chiếc thuyền UBCV – GHPGVNTN cho một người mà quí anh chị nghĩ, nhờ vào khả năng luật pháp, có thể lèo lái qua những sóng gió đương thời. Minh Phúc nghĩ, nếu như đứng vào vị trí của quí anh, chắc Minh Phúc cũng không làm khác. 

Nhưng để trả lại thành tâm của quí anh chỉ là những man trá. Man trá đầu tiên là việc bầu cử quí anh vào Hội Đồng Quản Trị đã không được thực hiện đúng pháp luật. Là người cố vấn, Luật Sư đã không giải thích là muốn bầu thì phải họp Hội Đồng Quản Trị đầu tiên, mà muốn họp thì phải có thư hẹn ít nhất là trước 3 ngày. Như quí anh đã biết, quí anh được bầu vào HĐQT ngày 18/8. Sáng 19/8 luc 5:56 AM, mới có một kêu gọi mời HĐQT cũ họp vào lúc 10:00 AM (4 giờ sau) để thông qua danh sách của HĐQT mới, một hình thức đặt cái cày trước con trâu (xin lỗi quí anh, tiếng Việt của Minh Phúc lâu ngày không dùng, không được trau chuốt). Buổi họp này xảy ra vào ngày 20/8, một ngày sau lời mời, như vậy là phi pháp. Danh sách này đã được Luật Sư trình với tiểu bang vào ngày 22/8 (xem Nonprofit Periodic Report). Những buổi họp sau đó chỉ là giả tạo vì ván đã đóng thuyền rồi. Luật Sư chắc cũng không có trình với quí anh là dựa trên luật pháp đăng bạ của tiểu bang Texas, muốn tăng số lượng của HĐQT từ 3 lên 9, UBCV – GHPGVNTN cần phải có một bổ túc nội qui (xem Sec. 22.103 của Business Organizations Code), mà lúc đó đâu có nội qui, lấy gì mà bổ túc? 

Đáng buồn là chúng ta đôi khi có suy nghĩ luật pháp là một cái gì có thể bóp méo được. Xin thưa rằng đó là luật rừng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Luật pháp Mỹ không phải như vậy, đã là luật thì văn bản rất là rõ ràng, và người luật sư hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Vâng, thưa qúi anh, Minh Phúc biết là Luật Sư đã có đưa ra đầu tháng 9 một bản thảo nội qui (xin đính kèm). Trễ còn hơn không, chắc quí anh nghĩ. Nhưng trong trường hợp này, trễ còn tệ hơn không. Xin quí anh giúp Minh Phúc, nếu phân tích có gì sai thì xin cho ý kiến. 

Nói đến thuận ngôn, mục đích ban đầu của UBCV – GHPGVNTN là “phát huy Phật Giáo, Phật học và hướng dẫn Phật pháp; bảo vệ quyền làm người công nhận bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; và vận động cho một Việt Nam tự do và dân chủ.” Những mục tiêu nầy phảng phất tư tưởng Hộ Quốc, Hộ Dân, Hộ Pháp của Đức Tăng Thống. Thêm vào đó, mục tiêu mới của tổ chức của Luật Sư sẽ là “sự tiến bộ của các cộng đồng người Việt gốc Mỹ ở Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam ở Việt Nam; tích cực bảo vệ và bảo tồn cộng đồng Việt Nam tránh những đối xử và phân biệt bất công; thúc đẩy những mục tiêu đúng đắng của người Việt gốc Mỹ (?); và chia xẻ những quan điểm và giúp tuyên truyền những vấn đề quan tâm của người Việt gốc Mỹ và dân tộc Việt” (xin lỗi Minh Phúc chỉ là người thông dịch, không chịu trách nhiệm về văn từ, nếu quí anh muốn tham khảo lối hành văn này xin xem trang 1, Section 1.3 của Steven Dieu Bylaws). Các mục tiêu sau này, mặc dầu cao cả, sẽ làm UBCV – GHPGVNTN biến dạng từ một tổ chức tôn giáo thành một tổ chức dân sự, có tính cách sinh hoạt chính trị. 

Chính trị ở đây không có cùng ý nghĩa với nguyện vọng tự do dân chủ cho Việt Nam. Chính trị ở đây rõ ràng mang ý nghĩa tham chính. Section 10.1 nói rõ là tiền quỹ của tổ chức sẽ được dùng vào “contributions and expenditures to or on behalf of federal, state or local candidates or political committees …” (các đóng góp và phí tổn cho các ứng cử viên liên bang, tiểu bang hay địa phương hoặc là các ủy ban chính trị. Trang 11). Theo Section 13.2, trang 13, trong trường hợp UBCV – GHPGVNTN bị giải thể, tài sản còn lại, dựa trên văn kiện này, sẽ trở thành “contributions to political candidates, political parties, other political committees, charities, etc., as determined by ¾ vote of the Board of Directors” (các đóng góp cho ứng cử viên chính trị, các đảng phái chính trị, các ủy ban chính trị khác, các tổ chức từ thiện, vân vân, như được quyết định bởi ¾ số phiếu của Hội Đồng Quản Trị). 

Cho dù là quí anh đã đạt được tỉ lệ ¾, Minh Phúc không tin là quí anh nỡ lòng biến tài sản của Phật tử trở thành tiền yểm trợ tranh cử của các nghị viên. Một tổ chức tôn giáo, cho dù có được miễn thuế theo dạng 501 c) 3 hay không, trên luật pháp cũng không được đóng góp cho các đảng phái chính trị hay các ứng cử viên. Nếu làm như vậy, không những bị phạt mà sẽ ảnh hưởng đến vị trí của tổ chức và việc các đóng góp sẽ được trừ thuế hay không trong tương lai. 

Cũng mong quí anh hiểu, trọng trách của một người quản trị viên của một tổ chức là phải đặt lợi ích của tổ chức lên trên và hành động trong thiện ý (“in good faith”). Hai điều nầy quan trọng vì nó quyết định xem quí anh có chịu một phần trách nhiệm hay không. Việc tuyên bố trong nội qui là các quản trị viên mới “shall not personally be responsible for the debts, liabilities, or other obligations of the Organization incurred before the (sic) August 17, 2015,” thứ nhất là không đúng chỗ, thứ hai là không đầy đủ pháp lý để bảo vệ cho quí anh, và thứ ba là chứng tỏ quí anh không có tin tưởng mấy vào các vấn đề tài chính tiền nhiệm. Nhưng lỡ có người chủ nợ cắc cớ hỏi, nếu như quản trị viên mà không chịu trách nhiệm cho những nợ nần, thì quí anh quản trị cái gì và ai chịu trách nhiệm? Có người còn lo lắng sợ là câu văn này giúp UBCV – GHPHVNTN chạy nợ, thì quí anh sẽ trả lời ra sao? 

Ngoài căn bản pháp lý, một tổ chức hay một đơn vị có được tính chính thống qua hai phương cách, hoặc là được ủy nhiệm, hoặc là được đắc cử. Hội Đồng Quản Trị không có sự ủy thác do từ Giáo Hội mẹ, cũng như không cần sự chấp thuận của Đức Tăng Thống vì trong bản nội qui không có điều lệ như vậy. Chỉ có Section 4.2, trang 3, là ghi rõ thành viên (Hội Đồng Quản Tri) phải là công dân Mỹ hay dân thường trú (permanent residents) và đã định cư ít nhất 5 năm. Chắc là quí anh muốn loại bỏ Cư Sĩ Ỷ Lan, nhưng bức giây động rừng, quí anh chị làm như vậy thì ngay Đức Tăng Thống cũng không được làm thành viên, nói chi Ngài có được quyền chấp thuận. 

Sống trong nền dân chủ lập hiến lâu dài nhất trong lịch sử và từ bỏ một chế độ độc tài đảng trị, chúng ta biết được giá trị của lá phiếu, nhất là từ những tấm lòng chân tình, cút cun đóng góp tài sản cho Giáo Hội. Trong Certificate of Formation và được lập lại trong Section 3.1, thành viên chỉ có quyền đóng góp chứ không có quyền có quyết định gì về UBCV – GHPGVNTN (non-voting), ngay cả về vận mạng của chùa Phật Quang. Không những phản dân chủ, nội qui như vậy là trái nhân nghĩa. Hội Đồng Quản Trị sẽ là một đơn vị tự tung tự tác, thượng bất trung, hạ bất tùng. Thâm tâm Minh Phúc không tin là quí anh muốn như vậy. 

Minh Phúc cầu mong quí anh hồi tâm. Mỗi ngày mà quí anh còn tiếp tục là mỗi ngày trái pháp luật, trái với thiện chí và lương tâm, chưa kể là trái với Hiến Chương của Giáo Hội. Nếu quí anh tin là sẽ được Luật Sư Chủ Tịch giúp đỡ, xin quí anh nên bỏ ra chút thời gian nghiên cứu, luật sư cũng như bác sĩ có nhiều loại. Quí anh mà muốn Minh Phúc mổ tim cho thì chỉ có chết. Nếu quí anh muốn nghiên cứu, xin đến website Texas Board of Legal Specialization www.tbls.org mà tìm thử có kiếm ra Luật Sư Chủ Tịch hay không. Hãy thử hỏi xem ông ấy có được chứng nhận là chuyên về corporate laws hay không. 

Một cơ cấu mà danh không chính, ngôn không thuận, trên không kính, dưới không trọng, mục tiêu trong nghi vấn, lãnh tụ thiếu khả năng, không đáng sự hy sinh của quí anh. Xin quí anh xét lại. 

Kính thưa Luật Sư Steven Dieu, 
Luật Sư đã nhận được thư tôi tán thán công phu vô lượng của Luật Sư. Thưa Luật Sư, tôi vẫn nghĩ Luật Sư là người có lòng và tha thiết với đại cuộc. Nhìn hoàn cảnh xót xa của đất nước và Giáo Hội, không ai không muốn tìm mọi cách để cứu vãn. Tôi cảm thông với nguyện vọng đó. 

Có một câu chuyện tôi đọc từ hồi nhỏ mà dư ảnh vẫn còn trong tôi. Câu chuyện hồi xưa có vị vua hiền thương dân bị quân xâm lăng đánh đuổi phải chạy vào rừng sâu cùng bốn quần thần tránh giặc. Bị đuổi đánh và thiếu ăn, bốn vị trung thần xin vua cùng nhau hóa thành cọp để tiếp tục sứ mạng, vua làm đầu và bốn trung thần làm bốn chân. Nhưng hỡi ôi, khi đã thành cọp rồi thì mất luôn nhân tính và không muốn trở lại làm người nữa. Ngụ ngôn của câu chuyện là cứu cánh không biện minh được cho phương tiện. Cho dù phải bỏ nước ra đi, chúng ta vẫn mang trong mỗi cá nhân lòng trung kiên của Trần Bình Trọng, cái đại nghĩa của Nguyễn Trãi, nhất quyết đi theo chính nghĩa, không theo bá đạo. 

Vì quí đứa bé ngày xưa theo anh trai vượt biển để rồi trở thành luật sư giúp xã hội và cộng đồng, tôi tin anh có lý tưởng cao cả. Nhưng xin thưa với anh, nó không đủ để chúng ta bất chấp luật pháp hay bất chấp phương tiện, nhất là khi phương tiện là của bá tánh. Chẳng hạn, luật pháp Texas ghi rõ ràng là thành viên của một tổ chức có quyền tham khảo hồ sơ tài chánh, thì cho dù Giáo Sư Võ Văn Ái là quỉ sứ hiện hình đi nữa (xin lỗi Giáo Sư!), anh vẫn có trách nhiệm, trên vai trò Chủ Tịch, để trình bày. 

Tôi nghĩ đến các em trong GĐPT mà tôi đã có duyên dạy dỗ Phật Pháp, những nhân sự bé nhỏ nhưng cũng là tương lai của Giáo Hội. Chúng ta phải làm sao sống và xử sự cho xứng đáng là lớp người đi trước. Hồi đầu thị ngạn, cầu mong Ơn Trên cho anh biết sai để sửa. Làm sao để biết mình sai? Xin mạn phép thưa rằng, khi mà nhìn lên trên thì sợ Đức Tăng Thống, nhìn xuống thì sợ thành viên, bên này thì sợ chủ nợ, bên kia thì sợ PTTPGQT, ở đâu cũng đem lại sợ hãi tức là mình đã sai rồi đó. Sai trái là chuyện thường tình, biết sửa sai mới là xuất chúng. Mong thay! 

Kính thư, 
Minh-Phúc Trần Quốc-Hưng 
(Trí Giác) Hãy cảnh giác cao độ đối với Luật sư Steven Điêu. Trong vấn đề thuộc GHPGVNTN. 
1 Reply 
buddha-365643_640 Kính Luật sư Steven Điêu, 
Luật sư (Ls) Steven Đieu không phải là thành viên của Giáo hội PGVNTN. Nhưng hiện nay Ls là chủ tịch Ban Quản Trị công ty bất vụ lợi Unified Buddhist Church of Vietnam – Giao Hoi Phat Giao Vietnam Thong Nhat. (viết tắt là UBCV) đăng bạ tại Tiểu bang Texas ngày 3 tháng 7/ 2014, và do TT Giác Đẳng thỉnh mời Luật sư và cùng với 5 người khác. 
Gia đình chúng tôi là một trong hàng trăm Phật tử đã hiến cúng tịnh tài hay cho vay không lãi trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang Cali. Riêng cá nhân, tôi là Ủy viên công cán của Giáo hội, và trong Đại hội thường niên năm 2014 tại Dallas tôi là một trong vài anh chị được đề cử phụ trách về Truyền thông của GH. Và hơn hết đã trên 50 năm, tôi là Phật tử chọn theo con đường của GHPGVNTN do Ngài Huyền Quang Quảng Độ lãnh đạo hiện nay. Tất cả điều đó là cái duyên đạo để tâm tình với Ls. 
Thưa Ls. 
Tôi thiếu duyên vì chưa được gặp Ls và chưa được biết gì về Ls cả. Nay bỗng nhiên nghe tin Ls là chủ tịch Ban Quản Trị UBCV. Thượng Tọa (TT) Giác Đẳng đã cùng với Luật sư đăng ký GHPGVNTN là một hiệp hội vô vị lợi. Điều này, theo cư sĩ Lê Công Cầu là phản lại Hiến Chương của Giáo Hội. Những người tham dự cuộc họp báo ở Nam California, ai ai cũng ngạc nhiên khi nghe LS tuyên bố “ Tôi không là thành viên GHPGVNTN ..” Không thành viên GH mà làm chủ tịch! Vì thế tôi yêu cầu LS giới thiệu về mình, nhất là về đạo, như Pháp danh là gì? Quy y Tam bảo với vị thầy nào? Cho đồng hương Phật tử được biết bởi vì Ls là vị chủ tịch. 
Vừa qua, chúng tôi được đọc bài viết của Ls, Luật sư đem chuyện Tam quốc và Tào Tháo- Phụng Thiên tử để Lệnh Chư Hầu – Rồi lấy đó làm cái tiêu đề: “ Phụng Tăng Thống để Lệnh Tăng Ni” . Ai đọc cũng thấy nội dung giễu cợt, thiếu văn hoá, có mưu đồ thâm hiểm là làm kế ly gián, ly khai, trong giáo hội – Cố tình phá hoại Giáo hội do Ngài Quảng Độ lãnh đạo. 
Ls đang làm chủ tịch, mà viết về Giáo hội theo lối xỏ xiêng, tâm bất chánh, bề ngoài mà đã như vậy thì không biết bề sâu trong tâm, ý đồ của Ls còn hiểm độc cỡ nào nữa. 
Ls viết: 
“ Ngẫm nghĩ lịch sử Trung Quốc thời Tam Quốc Chí, chúng ta thấy sau giống như cơn bão tố của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất trong nhiều năm qua. “Phụng Tăng Thống, để lệnh Tăng Ni” có phải là chiêu sách của “viện” Thông Tin Quốc Tế hay không? Ai cũng biết VP-II đặt tại Hoa Kỳ, nhưng không ai biết VP-I thật sự ở đâu? Việt Nam hay Paris?” 
Luật sư diễn qua tiêu đề như vậy vừa phạm thượng vừa bêu riếu, giễu cợt Tăng thống, và Tăng Ni, làm cho dư luận Phật tử rất bất bình. 
Ls có biết là Ls đã giễu cợt mấy đời Tăng thống không? 5 đời Tăng Thống đó Ls! Và hai chữ Tăng Ni bị Ls diễu cợt, Ls có biết là động đến bao nhiêu đời Tăng Ni không? 
Luật sư không biết VP1 thật sự ở đâu, thì nên hỏi người đỡ đầu Ls là TT Giác Đẳng, vì chính cái VP1 ấy chỉ đạo và điều hành VP2 theo Hiến chương GHPGVNTN và chính người thầy đỡ đầu của Ls là TT Giác Đẳng đã thiết lễ thất tuần cho Ngài Thích Như Đạt là Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Tội nghiệp Ls ăn học luật mà ăn nói viết lách phi pháp luật! 
Qua nội dung bài viết giễu cợt, với nội dung kích động ly gián, ly khai trong Giáo hội, thật là nguy hiểm. Qua bài viết chứng tỏ Luật sư chẳng hiểu gì về truyền thống của đạo Phật, và chưa hiểu một chút gì về Giáo hội PGVNTN của Ngài Quảng Độ. Ls đem chuyện Tam quốc và Tào Tháo ra để diễn dịch qua chuyện đạo, thì ai cũng thấy sự hiểu biết của Ls thật cạn cợt. Quân sự chính trị và Đạo nó đối chọi nhau, không đi đôi với nhau được. Quân sự – Chính trị là nghệ thuật lừa đảo – gian manh xảo trá. Dương đông kích tây. 
Một bên mưu mô tranh ngôi đoạt lợi làm trăm họ phơi thây. Một bên là Đạo giải thoát. Đại từ Đại Bi, Tứ vô lượng tâm, Từ bi hỷ xả. Không thể đi đôi với nhau được. Luật sư chủ tịch có biết không ?! 
Không hiểu sao mà Ls diễn dịch qua lại với tính cách truyền thừa với nhau được. Luật sư và tôi đang làm công việc chùa Phật Quang, là làm Phật sự, làm việc đạo. Làm việc đạo mục đích là để tâm hồn mình an vui, giải thoát. Cho nên hành động, lương tâm mình cần trong sạch. Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” Luật sư và tôi là Phật sẽ thành, không lý do gì trên đường tiến đến làm Phật mà hành động của mình dối trá, lươn lẹo, gian trá như Tào Tháo, thì còn gì là lương tâm Phật tử? Nói sơ như vậy để Luật sư thấy rằng: Luật sư đặt cái tiêu đề như trên là không chuẩn, là xỏ xiêng, quá ư lệch lạc, không trí thức chút nào. Khi cái tiêu đề đã xiêng thì cái nội dung phải xẹo. Cho nên ông bạn tôi nói: Không nên đọc những gì Ls viết, mất thì giờ và có hại cho tâm thiện của mình. 
Ls đem chuyện Tam Quốc -Tào Tháo, diễn dịch qua để góp ý, phê bình Giáo hội.Vì không hiểu đạo nên vô tình hay cố ý Ls đã coi thường Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử! 
Ls là chủ tịch Ban Quản Trị danh xưng đăng bạ GHPGVNTN, nhưng không biết Ls đã là một Phật tử chưa? Đã là Phật tử, làm việc đạo thì thường xuyên tự vấn lương tâm, tự biết xấu hổ để tránh làm những việc xấu ác khỏi mang nghiệp bất thiện cho mình và gia đình mình. Tôi không biết tuổi đạo của luật sư, như thế nào? Làm việc chùa thì cần biết tuổi đạo của nhau để biết trước biết sau, biết trên biết dưới, vì sung sướng hạnh phúc là xử thế với nhau qua đạo lý chứ không qua pháp lý đời thường. Đời là bể khổ, là tham sân si, nên mình mới tìm việc đạo mà làm. Không biết đạo lý của nhau rất khó tâm tình cùng Luật sư. 
Ls viết: 
“Phải chăng tư tưởng ‘giáo chỉ’ là một cái gì rất thiêng liêng đã ăn sâu vào trí nảo của mọi người mà họ không thể nào phạm thượng’, mặc dù họ biết đó chỉ là về mặt hình thức?” 
Ls viết: “Họ không thể nào phạm thượng” là có ý xúi người phạm thượng. Giáo chỉ sao mà chỉ là mặt hình thức. Ls không tìm hiểu mà nói càng, nói bừa như thế, thì tư cách làm chủ tịch còn ra thể thống nào nữa. TT Giác Đẳng, Quý Chư Tôn ĐứcTăng Ni, Quý huynh trưởng cao cấp của Giáo hội, có thấy ông Ls dẫn Giáo hội đi vào tử điạ hay không? Xin đừng để Phật tử quá uất ức, quá đau khổ vì đạo, vì GH…Có người đã nói: Họ đau buồn quá! họ sẽ tự đốt thân mình dâng ngọn lửa thiêng lên chư Phật, lên Ngài Hộ Giác Phó Tăng Thống, và để van xin Chư Tôn Đức Tăng Ni cứu GH. 
Khúc quanh lịch sử Phật giáo chưa có giai đoạn nào Phật tử thấy đau lòng, xấu xa tủi hổ như lần này. Việc đạo, việc chùa, việc Giáo hội thì đem bêu riếu ra ngoài chợ đời. Họp báo!…Họp báo!…Họp báo! Đem đạo vào đời thì hạnh phúc, an vui. Đem đời vào đạo thì bất an khổ nạn. Ông chủ tịch Điều hành thì không phải người của Giáo hội lại thuyết trình lên lớp. Mạng lưới này, Mạng lưới kia họp báo về hiện tình GH..TT Giác Đẳng tới chứng minh…Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng sư (không có một ngày nào sinh hoạt với GH) diễn thuyết, diễn thuyết! Càng thuyết, càng sân si, càng chia rẽ, càng bất an tan nát GH. Nghe đâu một “hội Phụ nữ Phật giáo Tự do” nào đó cũng có ý muốn họp báo nữa!. 
Đệ tử này quá khổ, bởi cảm thấy quá xấu hổ, khóc lóc xin quỳ lạy. Xin chấm dứt cho. Phật tử chúng tôi xót xa, xấu hổ, đau khổ quá lắm rồi! Đừng để ngoại đạo chê cười! Xin đừng để ngọn lửa thiêng của Phật tử rực cháy. Đau lòng lắm! Đau lòng cho Ngài Hộ Giác, đức Phó Tăng thống đã suốt một đời hy sinh cho GHPGVNTN, mà phải sống lưu vong. Ngài lặng lẽ tu, giới đức và uy lực vô biên. Thời gian Ngài làm chủ tịch VP2-VHĐ, có bao giờ Ngài họp báo đâu, mà GH an lành phát triển. Ngài có đi năm châu bốn biển đâu. Ngồi một nơi trụ vào giới luật Phật, một lòng với GHPGVNTN, khâm tuân Ngài Huyền Quang Quảng Độ. Bằng im lặng sấm sét Ngài đã tạo nên Uy lực Phật lực, đó là sức mạnh là niềm tin, lòng thương yêu cho Phật tử. Ngài tịch đã để lại vô vàn xá lợi, hiển linh biết chừng nào. Sao Quý Chư Vị không khâm tuân, không học cái hạnh Đại Bi Tâm của Ngài Phó Tăng thống Thích Hộ Giác!? 

Kính bạch TT Giác Đẳng, 
Thưa Chư vị. 
Xin tự hỏi! Tại sao lại giao sinh mệnh của VP2 vào tay Ls Steven Điêu nguy hiểm này!? Ông ta không biết gì về GHPGVNTN? Ông ta đang bêu riếu GH truyền thống, và đang xé nát Hiến chương GH do Ngài Quảng Độ lãnh đạo! Đem chuyện ly khai trong thời Tam quốc để xúi giục ly khai trong GH. Không biết TT Giác Đẳng vì âm mưu gì mà mời ông Ls mù mờ về Phật Giáo Việt nam vào Ban Quản Trị. Hỏi sao không làm điêu linh GH!? 
Ls Điêu viết: 
“Khổng Tử lưu truyền ngàn năm đã ăn sâu vào não trạng của tất cả Tăng Ni và Phật Tử đã khiến họ không thể ‘ly khai’ và rồi trở thành ‘tù nhân hoặc nô lệ’ của chiêu sách ‘Phụng Tăng Thống, để lệnh Tăng Ni’?” 
Luật sư ơi! Ls sao mà văn hoá dân tộc cạn cợt như thế! Khổng Tử lưu truyền thì ăn sâu vào não trang của Nho sĩ, chứ làm sao ăn sâu vào não trạng của Tăng Ni được? Vì Tăng Ni Phật tử theo Phật, thì Tâm Phật truyền qua, tâm các Chư Tổ Phật giáo, Tâm của 5 đời Tăng thống truyền qua, chứ làm sao Khổng Tử mà truyền qua cho Tăng Ni Phật tử được, hả ông Steven? Đạo Khổng là đạo nhập thế, học để ra làm quan. Tăng Ni theo Phật thì xa lià đời sống trần tục, không có tài sản, cắt ái ly gia, đạo xuất thế, để tìm đạo giải thoát. Ls Steven Điêu ơi! Trình độ hiểu đạo Phật của ông như vậy mà làm chủ tịch của GHPGVNTN thì nguy hại cho chúng tôi đến như thế nào!. 
Xin Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hãy nghe cho kỹ ông Steven Điêu nói: Tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử là “tù nhân hoặc nô lệ”. Xúi giục trắng trợn đến cỡ này thì hết biết! Tại sao phải tốn tiền mở Đại hội để đến nghe ông ta nói?! Quý Ngài là “tù nhân hoặc nô lệ”. Đến dự coi như tiền mất tật mang. Mất thì giờ, và đau khổ nhất là vô tình hay hữu ý đồng lõa phá nát GH. Uy tín cá nhân không còn. Tội ai mang? 
Xin Quý Chư Tăng Ni. Quý bậc trưởng thượng, quý Thiện hữu trí thức, quý Huynh trưởng, Quý đồng hương Phật tử đọc nội dung bài của ông ta viết mà ngẫm nghĩ. Xin cảnh giác cao độ. Có nên để ông ta trong Giáo hội không? Tâm ý của ông rõ ràng muốn lấy pháp lý Hoa Kỳ để phá nát Giáo hội. Đặt ngôi chùa Phật Quang nằm ngoài pháp lý của Giáo hội truyền thừa, không theo Hiến chương của GH. Tại sao quý Ngài lại để ông Ls ngoài GH làm chủ tịch!? 
Xin cứu GH Ngài Quảng Độ. 
Phật tử đã mất hết niềm tin. Quá xấu hổ. Quá đau khổ! Chùa Phật Quang của Giáo hội không biết khi nào khai phá sản, khai vỡ nợ. Phật tử sẽ uất hận lắm! Vì tâm cúng dường và tiền Phật tử cũng mất theo thì thật là đau đớn uất nghẹn.Tội ác này không biết ai sẽ mang? 
Riêng với TT Giác Đẳng, tại sao TT không thực hiện sự an ổn cho GH. TT từ chức rồi thì chỉ cần bàn giao tất cả cho HT Huyền Việt là xong. Vấn đề quá đơn giản, và an ổn, tại sao Thượng tọa không làm? Đệ tử này không hiểu tại sao, khi HT Huyền Việt kêu gọi TT bàn giao những sổ sách, tài chánh, chương mục trong thời gian TT đảm trách chức vụ Quyền Chủ tịch VP2, mà VHĐ yêu cầu. HT Huyền Việt còn hứa sẽ gánh vác những khoản nợ mua chùa Phật Quang. TT nói để suy nghĩ lại. Nhưng một ngày sau TT trả lời là: “Họ không chịu!, Họ là ai? Họ là những người ngoài GH như Ls Điêu chăng? 
Những người này họ muốn gì? 
Thưa Ls. 
Bất cứ ai là thành viên GHPGVNTN mà phản lại hiến chương của GH là gây oan nghiệt cho hàng Phật tử. Xin hãy ngưng lại kẻo hết âm đức. Tội lỗi mình và gia đình mình sẽ phải gánh chịu do nhân ác mình gây ra. 
Thưa Ls. 
Trở lại chuyện Tam Quốc. Tào Tháo là ông tổ nghi ngờ, ông không dại gì đi vào con đường tử địa, mà khu vực không có lối thoát gọi là TỬ ĐỊA! 
Đó chính là bài học cho chúng ta sáng suốt trong mọi công việc, đặc biệt là việc Phật sự. Không chỉ vì một chút lợi nhỏ mà mất hết uy danh lớn thì tai hại cho sự nghiệp của mình, bỏ uổng cả đời người, ảnh hưởng đến vợ con. Có nên suy nghĩ lại hay không? 
Để có phước đức lớn cho mình và gia đình mình, người sáng suốt là từ bỏ lợi nhỏ để giữ uy tín, uy danh lớn của mình. Nên nhớ lại, ngẫm nghĩ và làm theo lời Tôn Tử: 
TAM THẬP LỤC KẾ, TẨU VI THƯỢNG SÁCH. 
Ba mươi sáu chước chạy là hơn hết. 
Nhưng nếu không chạy, mà ở lại thì phải làm theo lời TT Giác Đẳng cách đây một năm, khi một số Tăng, Ni rời VP2, thành lập Tăng đòan ly khai. TT luôn kêu gọi và dặn dò Phật tử khâm tuân theo GH Ngài Quảng Độ “ Bất cứ trong tình huống nào Phật tử chỉ một lòng theo Ngài Quảng Độ, và trung thành với Hiến chương Giáo hội .” 
Cám ơn Luật Sư Steven Điêu vì chắc chắn Ls không thể làm sai lời của TT Giác Đẳng được. 
Nguyện cầu Chư Phật gia hộ Luật sư và Gia đình an lành, thịnh đạt trong mọi công việc. 
Mong Ls lấy lại sáng suốt để đừng bước vào con đường lầm lạc, vô minh, có hại cho Phật Giáo VN nói chung và GHPGVNTN nói riêng. 
Phật tử 
Trí Giác . 
Thưa Ls, những người bên cạnh Ls, họ có số phone của tôi, nếu Ls muốn tâm tình thêm, xin gọi cho Trí Giác. 
Rất hân hạnh được nói chuyện cùng Ls. From: "Andrew Tran atran04@sbcglobal.net [chinhnghia]" <chinhnghia@yahoogroups.com>
To: "chinhnghia@yahoogroups.com" <chinhnghia@yahoogroups.com>; CD HK <cdnvqghk_ddtv@yahoogroups.com>; LT <trunghoclongthanh@googlegroups.com>; "vidanviet@yahoogroups.com" <vidanviet@yahoogroups.com>; "diendandantoc@yahoogroups.com" <diendandantoc@yahoogroups.com>; DiendanGA <diendannguoivietgeorgia@googlegroups.com>; Que Nguyen <quetriinguyen@yahoo.com>
Sent: Saturday, September 26, 2015 4:51 AM
Subject: Re: [ChinhNghia] Fw: Bênh và chống Võ Văn Ái

 
Cho phép cháu thêm 1 giới (răn mới)
4+1 giới bị lột áo là :
1.- Không tà dâm
2.- Không vọng ngữ2a. Không vọng ch
3.- Không lấy của không cho
4.- Không sát sanh

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website