CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, January 8, 2014

00224 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00224  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 


HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

VINH CON..... 
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
 

Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
 
  
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủbaoquockiem <bqkiem12@gmail.com>

Sent: Sunday, December 9, 2012 8:08 AM
Subject: [GoiDan] THU THINH NGUYEN DEN VAN PHONG 2....
 
NHỜ CHỊ PHẠM HOÀI VIỆT VÀ CHƯ VỊ CHUYỂN ĐẾN THẦY CÔ TRONG NGOÀI NƯỚC VÀ CÁC DIỄN ĐÀM DÙM. ĐA TẠ. BQK
 
 
THƯ THỈNH NGUYỆN ĐẾN VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
 

 

Trân trọng kính thưa Ngài Chủ Tịch Văn Phòng II và chư Liệt Vị,

 
Tôi ký tên dưới đây là Bảo Quốc Kiếm, thế danh Trương Văn Khôi trân trọng kính đệ nạp thư này lên quý ngài để trình xin vài việc như sau:
Để phúc đáp thư quý ngài gừi tôi ngày 03-11-2012; ngày 14 tháng 11 năm 2012, tôi đã phúc đáp và thỉnh cầu một việc, nhưng vẫn chưa nhận được sự giải thích nào. Nay tôi xin lặp lại và xin quý Văn phòng xác nhận là hiện nay GH nói chung và VP2 nói riêng bảo Phật tử chúng tôi tuân thủ Hiến chương nào:
1-Hiến chương GHPGVNTN 04-01- 1964 được Tu chính lần thứ nhất ngày 12-12-1973 ???
Hoặc là:
2-Hiến Chương được Tu Chính ngày 12-11-2011 tại chùa Giác Hoa ???
Và xin quý ngài:
 
A-Xác nhận rõ ràng vai trò PHÁT NGÔN NHÂN VIỆN HOÁ ĐẠO CỦA ÔNG VÕ VĂN ÁI, bởi vì:
-Trên nguyên tắc chung, Hiến chương GHPGVNTN không có phần vụ Phát Ngôn Nhân VHĐ. Hoà Thượng Viện Trưởng lúc đó thấy cần nên lập ra mà thôi. Nhưng đến ngày 12-11-2011, thì ngài Viện Trưởng đã lên ngôi Tăng Thống; và GH cải tổ cơ cấu, có Tân Viện Trưởng rồi. Như thế, đương nhiên là chức vụ  PNN của Võ Văn Ái đã bị giải tán cùng với “chính phủ” (VHĐ).
-Phát Ngôn Nhân của Viện Hoá Đạo thì phải do ngài Viện Trưởng VHĐ đề cử, chứ không phải chức “Thầy tế lễ đời đời”. Thế nhưng, cho đến nay, chúng tôi không thấy Hoà Thượng Tân Viện Trưởng bổ nhiệm ông Võ Văn Ái làm chức Phát Ngôn Nhân Viện Hoá Đạo. Do đó, trong hơn một năm qua, Võ Văn Ái đã lạm xưng chức vụ mà quý ngài vẫn đương nhiên chấp nhận. Việc ấy là thế nào ?
 
B-Làm rõ vai trò Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế:
Cũng như Phát Ngôn Nhân VHĐ, Phòng TTPGQT là một tổ chức không có trong hệ thống GHPGVNTN, chỉ do ngài Đệ Tứ Tăng Thống, lúc đó là Quyền Viện Trưởng nhờ lập ra, nhưng văn bản, tên gọi vẫn không rõ. Đến nay, GH đã thay đổi rồi, ngài Tân Viện Trưởng vẫn chưa có quyết định nào thành lập; vậy nó hợp lệ hay không hợp lệ ? Nó thống thuộc GH hay NED ?
 
C-Xin công khai hoá số tiền Quỹ Bão Lụt trước đây do HT Thích Trí Lãng  làm Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh, nay đã bàn giao cho TT. Thích Viên Huy. Đây không phải là tài sản riêng của GH mà là một quỹ bất thường do nhiều đồng bào, các Tôn giáo, Đoàn thể, Cộng đồng đóng góp; do đó cần phải thông báo các nguồn THU và CHI rõ ràng để toàn dân được biết; và bảo đảm danh dự của Giáo Hội khi kêu gọi đóng góp. Nếu VP2 không thông báo, mà các đoàn thể hay cá nhân nào phát hiện những điều không minh bạch thì sẽ làm mất uy tín chung của Giáo Hội.
 
D-Xin thông báo rõ về việc VP2 đã nhiều lần tổ chức Hội thảo và quyên góp quỹ cho VP2,trong đó có hai lần thu được nhiều hỗ trợ, lên đến sáu bảy chục ngàn; vậy số tiền ấy hiện đã đi đâu hay nằm trong nhà Băng nào, định sử dụng vào mục đích gì ?
 
E-Yêu cầu VP2 tổ chức một cuộc “hội luận” hoàn toàn giống cuộc hội luận ngày 13-10-2012(cà hình thức lẫn nội dung) tại chùa Điều Ngự để cho chúng tôi: Bảo Quốc Kiếm-Phạm Hoàng Vương được nghe sự giải thích, và xin trả lời chúng tôi về việc VP2 tố khổ chúng tôi “đánh phá đạo công giáo”;“đánh phá GHTN”.
Vì uy tín của Giáo Hội, của VP2, kính xin ngài Chủ Tịch và chư vị lãnh đạo GHPGVNTN/HN tại Hoa Kỳ hoan hỷ ban cho chúng tôi những ân điển như đã trình bày để không xót xa làm một người Phật tử của Giáo Hội trong thời đại nhiễu nhương này.
Trân trọng kính chào ngài Chủ Tịch và Chư Liệt Vị
Kính thư,
 
Garden City, ngày 08 tháng 12 năm 2012
Người đứng đơn
 
 
 
Bảo Quốc Kiếm-Trương Văn Khôi

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website