CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, January 6, 2014

00219 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00219  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ  

HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....VINH CON..... 

QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !


 

Vừa rớt nạ mang đã hiện thân

Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.

Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.

Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.

Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.

Ái mộ bao người nay sáng mắt,

In như nằm mộng vẵng chuông ngân.

 

  

TDT, NOV-07-12

Ngô-Phủ

 


HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

----- Forwarded Message -----

From: Gop gio gopgionews@yahoo.com [DiendanDanToc] <diendandantoc@yahoogroups.com>
To: "goidan@yahoogroups.com" <goidan@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, October 3, 2015, 03:50:58 PM PDT
Subject: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Fwd: Giáo Chỉ Số 15 [2 Attachments]
CƯỚP CHÙA ĐEM BÁN
 
Lũ súc vật cướp chùa đem bán
Là hành vi đạo tặc lưu manh
Gian nhân hiệp đảng cấu thành
Mưu mô bá đạo lộng hành… thế sao?
 
Hỏi Giác Đẳng – vì đâu nên nỗi?
Uổng công tu từ buổi ban đầu…
Bây giờ tội ác lún sâu
Theo phường quỷ dữ còn đâu tánh người?
 
Mưu thâm độc triệt tiêu Giáo Hội
Là hành vi phản nghịch Việt gian
Ngôi chùa Giáo hội “Phật Quang”
Nỡ lòng đem bán chia nhau tịnh tài?
 
Chư Phật tử khắp nơi phẫn nộ
Có nghe chăng hỡi lũ ma tăng?
Tập đoàn ác đảng sài lang
Mặt người tim chó rõ ràng… không sai!
 
Hỏi các vị tay sai Giác Đẳng
Có phải chăng các vị ham tiền?
Bán chùa sẽ được ưu tiên
Cùng nhau chia chác, sướng điên cuộc đời?
 
Hỡi các vị là người hay chó
Làm những điều khi Tổ diệt Sư?
Rồi đây nghiệp báo không từ
Thầy trò ác đảng đi tù mọt gông!
 
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP
01-10-2015
------------------------------------------------------------------
 
*Không thể chấp nhận được!
     *Đây rõ ràng là trò ngụy biện láo xược của bè lũ lưu manh gian tế ăn cướp chùa.
     *Chùa là của Giáo Hội, của Bá Tánh, là ngôi nhà chung của Giáo Hội PGVNTN. Mỗi khi gặp khó khăn thì phải báo cho Giáo Hội biết, báo cho Bá Tánh biết. Và khi muốn “bán” lại càng phải báo cho Giáo Hội Mẹ, tức Đức Tăng Thống và Viện Hoá Đạo ở trong nước biết, thỉnh ý và xin quyết định.
     *Hành động băng đảng âm thầm lén lút toa rập& cấu kết với nhau bán chùa để đặt trước một chuyện “đã rồi” đó là trò gian nhân hiệp đảng, trò ăn cướp bỉ ổi, khốn nạn, chỉ có thể xảy ra ở chế độ CS mà thôi!
      GÓP GIÓ 01-10-2015
 
-------------------------------------------------
 
Kính thưa Quý Vị Quan Tâm,
       Quý vị thấy gì qua 2 bản Thông Cáo báo Chí số 8 và số 9 dưới đây của cái “Tập Đoàn Ăn Cướp” mang tên Thích Giác Đẳng và Stephen Dieu. Toàn là luận điệu xảo trá, bịp bợm, để biện minh cho việc chúng âm thầm lén lút bán chùa Phật Quang ngày 16-9-2015 vừa qua mà không cần xin phép hay hỏi ý kiến Ngài Tăng Thống Quảng Độ, cũng như công khai triệu tập Hội Đồng Quản Trị với sự đóng góp ý kiến rộng rãi của quảng đại quần chúng đồng bào Phật tử tại hải ngoại. Thậm chí bọn chúng cũng không thông qua thủ tục Công Khai treo bảng “bán chùa” hay đăng báo quảng cáo “bán chùa”, mà băng đảng tự  ý âm thầm toa rập móc nối với nhau một cách bất hợp pháp. Bọn côn đồ ăn cướp quên rằng, ngôi chùa là do Đức Tăng Thống Quảng Độ kêu gọi quần chúng Phật tử quyên góp tịnh tài, là NGÔI CHÙA CHUNG của Giáo Hội PGVNTN… chứ không phải của riêng Giác Đẳng và tên Ls Stephen Dieu.
       Lũ ma tăng dị giáo lén lút bán chùa rõ ràng là hành vi bá đạo bất hợp pháp. Cho mãi tới khi bị chư Phật tử phát giác báo động lên mạng toàn cầu, nên hôm qua 30-9-2015  họ mới tung ra 2 bản Thông Cáo Báo Chí một lúc để tìm cách lấp liếm cho có lệ cũng như tiếp tục lừa gạt các tín hữu nhẹ dạ cả tin. Đây rõ ràng là thủ đoạn gian manh ăn cướp trắng trợn y như CS, coi thường luật pháp của chánh phủ Hoa Kỳ.
      (GÓP GIÓ 01-10-2015)
---------------------------
 
 
 
 
 
 

From: "Tran Duy tranduy0717@gmail.com [GoiDan]" <GoiDan@yahoogroups.com>
To: "BTGVQHVN-2@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; "chinhluan@yahoogroups.com" <chinhluan@yahoogroups.com>;
Sent: Sunday, October 4, 2015 2:06 AM
Subject: [GoiDan] Fwd: Giáo Chỉ Số 15
 

---------- Forwarded message ----------
From: Tran Duy <tranduy0717@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2015 at 9:10 PM
Subject: Giáo Chỉ Số 15
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website