CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, March 16, 2013

00109 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / CON ĐƯỜNG ĐẠO (9)

00109 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ  


 
 
LGT: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI  TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"!  Đó là lời thú nhận chân thành của ông  Lord Tony Hall, Tổng giám đốc Đài BBC Luân Đôn, cơ quan truyền thông lâu đời nhất  thế giới đã phải cay đắng thừa nhận!!!
 
 


 
Một trong những sự thật kinh hoàng  trong giai đoạn lịch sử cận đại của nước Việt Nam chúng ta đã bị bè lũ "mượn đạo tạo đời" Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Khối Ấn Quang bóp méo, tuyên truyền và ngày đêm tung lên mạng xã hội những nhân chứng dổm, những chứng cớ ngụy tạo để bôi nhọ Chính Thể Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhằm CHẠY TỘI cho tội ác trời không tha, đất không dung của chúng đối với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.

 
 
Vì thế TRẢ LẠI SỰ THẬT cho lịch sử là một thúc bách lớn đối với website Chính Khí Việt Net!  Cho nên tất cả những gì được trưng bày ở đây bằng hình ảnh, bằng những bài viết của rất nhiều nhân chứng sống thời kỳ 1954 -1963, dựa trên những sự thật không thể chối cãi của lịch sử sẽ là những tài liệu đúng đắn nhất nhằm đánh tan những luận điệu tuyên truyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung và của băng đảng tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hậu thân Phật Giáo Ấn Quang nói riêng đã, đang tìm đủ mọi cách để bôi nhọ và xuyên tạc rằng chúng "đấu tranh" cho cái chúng gọi là Phật Giáo của chúng bị bách hại!!!???
 
Tài liệu dưới đây là quá trình tìm hiểu, thu thập, tổng hợp và nhận định của Chính Khí Việt, bút danh của anh Joseph L. Phạm trong hai thập niên qua đã được đăng trên các diễn đàn yahoogroups, facebook, các website của người Quốc Gia Tỵ Nạn VGCS....
 
Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến độc giả trong và ngoài nước với mong ước Sự Thật Của Lịch Sử không bị mai một, không bị bóp méo, không bị tuyên truyền và xuyên tạc trong âm mưu bôi bẩn những vị lãnh đạo và Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn Lịch Sử 1954 - 1963!!!
 
Minh Thư Nguyễn
Ngày 01 Tháng 01, 2020
 
 
 
 


CON ĐƯỜNG ĐẠO (9- Hết ) Bách Linh- GHPGVNTN- ND CKV


Xin bấm vào PLAY để nghe âm thanh

CON ĐƯỜNG ĐẠO (9)
Hay Âm Mưu "BIẾN ĐẢNG THÀNH ĐẠO! và BIẾN ĐẠO THÀNH ĐẢNG!"
Bách Linh
oo0oo


23. Một vài suy nghĩ về tự do, dân chủ trong tương laị Cần phải chú trọng đến vấn đề ma đầu lưu manh toan tính đoàn ngũ hóa các tầng lớp dân chúng, nhất là thanh thiếu nhị


Thượng tọa Thích Minh Tuyên của GHPGVNTN đã tổ chức Đại Hội Thế Giới Cư Sĩ Phật Tử Việt Nam trong 3 ngày 6, 7 và 8/1996 tại Hoa Thịnh Đốn. Đại Hội phật tử này có đến 4 cương lĩnh... tổ chức và chính trị! Đáng kể nhất là trong Cương Lĩnh số 2 Thích Minh Tuyên khẳng định phải "đoàn ngũ hóa" các tầng lớp phật tử hải ngoạị Trong cái gọi là Cương Lĩnh số 4, Thích Minh Tuyên có tham vọng đoàn ngũ hóa luôn tất cả các tôn giáo, đoàn thể, và các tổ chức quốc tế thành một khối do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Tử Thế Giới của y cầm đầu, điều khiển. Tham vọng của Thích Minh Tuyên đã xì hơi, thất bại vì bị lật tẩỵ
Sự kiện trên đây chứng tỏ thủ doạn thông thường và cốt lõi của đảng Cộng sản, GHPGVNTN và bất cứ tổ chức nào có dã tâm khống chế người Việt Nam, là đoàn ngũ hóa tất cả mọi người, mọi giới, cả nam lẫn nữ, từ thiếu nhi đến lão nhân, trong nhiều tổ chức có vẻ tầm thường, bình dân, vô hại, để rồi tập trung vào những cái gọi là mặt trận liên minh, thống nhất.
Từ đó, những cán bộ gộc, những tên đầu sỏ sẽ tự phong những danh xưng oai vệ, hách dịch, để chúng biến thành những người "khổng lồ". Chúng sẽ được sự cung kính, sợ sệt của các cá nhân nhỏ bé trong tổ chức. Chúng sẽ điều khiển họ như... lính cảm tử cuồng tín để liều mạng, liều chết cho các mục tiêu khuynh đảo chính quyền quốc gia, và các mục tiêu chính trị và cướp chính quyền. Rồi chúng gọi những người chết cho chúng là "hi sinh vì đạo pháp", là "thánh tử đạo!"
Nước Việt Nam độc lập tự do trong tương lai sẽ phải chăm lo đến tự do hạnh phúc của toàn khối dân tộc, gồm hơn 80 triệu người đang trên đà gia tăng với nhiều sắc dân. Các chính quyền quốc gia Việt Nam không thể để cho một thiểu số lưu manh ma đầu, ma giáo quốc doanh núp dưới bóng tôn giáo để khuynh đảo quốc gia dân tộc, xâm phạm đến quyền tự do và sự an sinh của nhân dân, và đe dọa sự trường tồn, đoàn kết của dân tộc và quốc giạ
Tất cả mọi tội ác gian manh của Cộng sản và các tổ chức và nhân sự ngoại vi Cộng sản trong GHPGVNTN và Mặt Trận Tổ Quốc phải được chép thành sử sách để truyền lại cho đời saụ Cần phải ngăn chận bọn lưu manh, ma đầu chính trị núp dưới bóng tôn giáo và đảng pháị Chúng có thể làm bất cứ cái gì, kể cả mượn thế lực, tiền bạc ngoại bang để đánh phá chính quyền quốc gia và nền độc lập, tự chủ và tự do của Việt Nam một lần nữạ Tóm lại đảng Cộng sản Hà Nội, tập thể GHPGVNTN và các tổ chức phụ thuộc, các tăng ni quốc doanh, các nhân sự trong các tổ chức ngoại vi Cộng sản trong Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức Cộng sản trá hình... đều phải được đặt ra ngoài vòng pháp luật.
* * *
Trong nước Việt Nam tự do và độc lập sau này sẽ chú trọng ngăn cấm mọi hình thức "đoàn ngũ hóa" (regimentation) để kiểm soát và điều khiển tư tưởng các thanh thiếu niên, thiếu nhị Một điều quan trọng trong Hiến Pháp của một nước Việt Nam tự do là cấm ngặt mọi hình thức đoàn ngũ hóa trói buộc công dân Việt Nam mọi lứa tuổi cho các mục đích chính trị, đảng phái, giáo hội, và chia rẽ sự đoàn kết dân tộc.
Đoàn ngũ hóa cũng có nghĩa là nô lệ hóa (subjugation, enslavement), xử dụng tổ chức, giáo hội, đảng phái như một phương tiện quyền lực khổng lồ để đè bẹp các cá nhân nhỏ bé. Các học sinh, sinh viên phải hiểu rằng không nên nhẹ dạ gia nhập bất cứ tổ chức chính trị, tôn giáo, hay giáo hội nào có tính cách bó buộc, đoàn ngũ hóạ Vì vào những tổ chức này là bị kẹt không thể rút rạ Các đoàn viên, hội viên hay đảng viên sau khi gia nhập, sẽ bị mê hoặc đến cuồng tín, sẽ bị dụ dỗ, ép buộc phải làm những việc sai trái với ý muốn, trái với lương tâm, nguy hiểm cho bản thân, làm hại người khác và phản bội tổ quốc dân tộc.
Mỗi người Việt Nam từ nhỏ đến lớn đều phải được hoàn toàn tự do trong một quốc gia độc lập, không bị trói buộc vào trong một tổ chức chính trị hay giáo hội nào có tính cách độc quyền, độc tài, chuyên chế và bịp bợm. Người Việt Nam không cho phép và không chấp nhận bất cứ ai "đoàn ngũ hóa" họ thành những đàn bò dễ bảo hay thành những đám đông cuồng tín, những lợi khí để phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối của những tên ma đầu, lưu manh, tham tiền, tham dâm dục, tham quyền lực nhưng mặc áo thầy tu và núp dưới bóng tôn giáọ
Tất cả mọi người Việt Nam, nhất là thanh thiếu nhi, đều phải được tự do học hỏi, phát triển trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Mọi kỳ thị và phân biệt chủng tộc, tôn giáo, địa phương đều phải được xóa bỏ. Từ bậc trung học trở lên các học sinh, sinh viên đều phải học những bộ môn giáo dục thiết thực đến đời sống tâm linh, chính trị, kinh tế, xã hội và nền tảng gia đình.
Thí dụ trong bậc trung học, mỗi tuần phải có một giờ về triết học, triết lý tôn giáo, đường lối tu hành khác nhau của mỗi tôn giáo lớn, khoa học siêu hình, khoa học tâm linh, phát triển cơ thể và trí tuệ về hướng tâm linh, sự khác biệt giữa tôn giáo thiêng liêng và các giáo hội và giáo điều giáo luật do người phàm tục đặt ra, đạo làm người quân tử, thế nào là tiểu nhân, thế nào là Cộng sản gian ngoan, giảo quyệt, tàn ác, bịp bợm, lật lọng...
Các học sinh, sinh viên sẽ phải học và nghiên cứu tập quán, tục lệ truyền thống và nền văn minh cổ xưa của giòng giống Lạc Việt và của các sắc tộc địa phương. Cần phải hiểu tại sao Việt Nam lại có truyền thống thờ cúng tổ tiên? Truyền thống này có phải là mê tín dị đoan hay không? Có cần phải duy trì và tiếp tục truyền thống thờ cúng tổ tiên đã có từ 5 ngàn năm trước, lâu hơn cả nhiều thứ tôn giáo đương thờị
Cần phải học hỏi về luật lệ, luật quốc gia và các thứ luật và giáo lý, giáo luật riêng biệt của các đảng phái và giáo hộị Cần tìm hiểu tại sao quốc gia phải cần có luật pháp để bảo vệ công dân và các quyền lợi, quyền tự do công dân. Cần tìm hiểu tại sao những luật lệ do con người, không phải quốc gia, đặt ra lại có thể trói buộc những công dân Việt Nam trong vòng nô lệ tinh thần, tâm linh và bóc lột tiền bạc? Cần phải tìm hiểu tại sao những người cũng mang giòng máu Việt Nam lại trở thành những kẻ nội xâm, nội thù, đánh phá dân tộc, tổ quốc Việt Nam?
Một giờ học khác mỗi tuần sẽ dạy về các loại chính trị khác nhau Cộng sản Bắc Việt và các hoạt động chính trị núp dưới bóng tôn giáọ Phải tìm hiểu tổ chức chính trị theo các kiểu độc tài đảng phái công an trị, độc tài giáo hội công an trị, độc tài tham nhũng công an trị, độc tài gia đình gia nô công an tri.. Tại sao các chế độ độc tài phải áp dụng công an trị dưới nhiều hình thức và danh xưng. danh hiệu khác nhaủ
Tại sao những tên chính trị gia hoạt đầu (opportunists), mị dân (dimagoguis), những tên tham lam ngu dốt phải núp bóng tôn giáo để thành lập các "giáo hội chính trị"? Chúng chỉ nhằm nô lệ hóa, trói buộc con người về nhiều mặc xã hội, kinh tế. Chúng bắt tín đồ, đảng viên, phật tử đóng góp tiền tài, sức lực, nô lệ tinh thần và tâm linh, trong khi chúng vẫn vổ ngực hô to dân chủ, bình đẳng tự do với mục đích bịp bợm. Bọn ma đầu, ma giáo quốc doanh chỉ giỏi bịp bợm những người đang bị Cộng sản kềm kẹp nên ít học và ít suy nghĩ. Khi dân trí tiến bộ và văn minh như những người Việt hải ngoại hiện nay thì bọn ma đầu, ma giáo quốc doanh không thể bịp bợm.
Một giờ học khác sẽ dạy lịch sử về các hình thức xâm lăng đất đai thuộc địa, xâm lăng tinh thần và tín ngưỡng, xâm lăng vào trong tâm não người dân hiền lành và các thanh thiếu nhị Cần phải giáo dục học sinh và sinh viên hiểu rõ thế nào là đời sống dân chủ, tự do trong tinh thần yêu quê hương, tổ quốc, nòi giống, và sự kính trọng quyền tự do, dân chủ và tư hữu của người khác.
Chỉ cần phân tích và xử dụng một giai đoạn lịch sử trong 2 thế kỷ 19 và 20 để giáo dục, cũng đủ cho các học sinh, sinh viên Việt Nam có sự hiểu biết sâu rộng về chính trị đa diện và các sự tàn ác, gian ngoan, hiểm độc của các cuộc xâm lăng tinh thần, xâm lăng thực dân thuộc địa, xâm lăng và nội xâm của Cộng sản, bè lũ nội thù quốc doanh GHPGVNTN và các tổ chức phụ thuộc ngoại vi trong Mặt Trận Tổ Quốc Cộng sản.
Học đường và các trường đại học phải tổ chức các buổi tranh luận, đấu lý, phân tích giữa các nhóm sinh viên, học sinh (debating groups) về tự do, dân chủ, tôn giáo và nhiều đề tài khác. Nên đặt câu hỏi tại sao các đoàn thể, đảng phái, tổ chức, giáo hội lại có thể cướp mất quyền tự do dân chủ của người dân bằng cách đoàn ngũ hóả Phải chăng đoàn ngũ hóa cũng là một hình thức nô lệ hóa và cầm tù con người trong những luật lệ nhỏ hẹp, không phải luật lệ quốc giả Cần phải tranh luận về khả năng của các tổ chức, đảng phái, cá nhân, nhận tiền bạc và hậu thuẫn từ bên ngoài để khuynh đảo quốc gia, dân tộc và để cướp đi quyền tự do dân chủ của dân Việt qua nhiều hình thức, phương pháp khác nhaụ
Khi được giáo dục đầy đủ như vậy thì các thanh thiếu nhi sẽ trở thành những công dân sống trong tự do dân chủ với thông minh, sáng suốt, hiểu rõ phải trái, hiểu rõ sự thật của nhiều vấn đề. Họ sẽ có đức tin thật trong sáng và thánh thiện nơi các vị thiêng liêng mà họ thờ lạy tôn kính. Họ sẽ không bị mắc vào vòng mê tín, dị đoan và nhất là không tin theo những tên ma quỷ, ma giáo núp bóng tôn giáo và các vị Chân Sư thiêng liêng.
Tín ngưỡng và đức tin là đời sống riêng tư của mỗi ngườị Mỗi người đều có quyền lựa chọn bất cứ tôn giáo nào họ muốn khi đến tuổi trưởng thành. Không ai, kể cả chính quyền hoặc người hôn phối có quyền xâm phạm đức tin và tín ngưỡng riêng tư của mỗi cá nhân. Không ai có quyền dụ dỗ, mua chuộc, ép buộc công dân Việt phải tham gia bất cứ giáo hội hay tổ chức nào có tính cách "đoàn ngũ hóa".
Không ai có quyền dùng xảo ngôn, xảo ngữ để lừa gạt bịp bợm, lung lạc, lợi dụng thanh thiếu niên và công dân nước Việt Nam về mặt tiền bạc, quyền lực và thao túng chính tri.. Mỗi người Việt Nam đều có quyền sống tự dọ Không có cá nhân hay giáo hội, đảng phái, phe nhóm nào được quyền xâm phạm tự do cá nhân của công dân Việt Nam.
Tất cả tổ chức, hội đoàn nào muốn xin phép hoạt động phải được đặt thành vấn đề là có mục đích và dụng ý đoàn ngũ hóa hay không? Phải có quy chế và cam kết rõ ràng về danh xưng, danh hiệu, điều lệ, cương lĩnh cho mọi hình thức ra báo chí, phát thanh, truyền thông, lập hội, lập đảng chính trị và lập giáo hộị Mỗi người không có quyền tự đặt tên, hoặc xử dụng những danh xưng to tát, bất xứng và quá lố để khiến cho người khác tự nhiên phải xưng hô, xưng tụng mình với các danh hiệu đầy cao ngạo và lố bi.ch.
Không lẽ tự đặt tên mình hay đặt tên cho con mình là "Nguyễn Ông Nội" rồi bắt các người khác phải kêu mình hay con mình là "ông nội"? Không lẽ vừa mới cạo đầu, xuống tóc, mặc áo cà sa nhưng hỉ mũi chưa sạch mà khiến cho những bậc trưởng thượng lớn tuổi phải kính cẩn kêu mình là "thượng tọa", "đại đức", ""ông nội" và "thưa thầy xưng con"? nếu không có những biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu thì một số người háo danh sẽ làm cho cả nước bị loạn danh xưng. Đi đến đâu ta sẽ chỉ thấy "đức nầy, ngài nọ, chư tôn đức", cho chí đến Vô thượng sư sú ma, thượng đế, phật sống, thánh sống, thánh chết...
Tất cả những người dùng tên các danh nhân, anh hùng liệt sĩ trong lịch sử đặt tên cho con cái một cách hỗn láo với tiền nhân, với tổ tiên với người trưởng thượng đều không được làm giấy khai sinh. Tất cả những người, trong và ngoài giáo hội, đảng phái, tự đặt tên cho mình những danh hiệu, danh xưng có tính cách cao ngạo, phạm thượng đều không được tiếp xúc với chính quyền các cấp. Những người nào in vào danh thiếp những danh xưng tự phong, không có ở trong môn bài hay giấy phép hành nghề, dù để bịp bợm hay để cao ngạo, hãnh diện, đều phải đóng một khoản tiền phạt đặc biệt nặng nề.
Tại sao những người thích tự phong cho mình những danh hiệu to tát, oai vệ và cao ngạo một cách lố bịch như vậy, mà không biết ngượng? Có lẽ họ háo danh tới mức không còn liêm sỉ nữa chăng? Những người mang danh tu hành mà còn ham các danh xưng to tát thì không phải là tu hành thật sư.. Chỉ có ma quỷ mới thích được gọi bằng danh xưng, danh hiệu đầy cao ngạo, hỗn láo tới Trời, Phật, Thượng Đế.
Đức tính cao quý nhất của bất cứ người chân tu nào, kể cả các vị Chân Sư như Thích Ca và Jesus, đều là sự khiêm tốn, khiêm nhượng, nhã nhặn, từ bi, bác ái, độ lượng, vị thạ Nếu Đức Thích Ca hay Đức Jesus có hiện diện thì sự thánh thiện sẽ tỏa rộng như hào quang sáng ngờị Mọi người sẽ hiểu ngay các Ngài là siêu phàm và tự động cúi đầu cung kính các Ngàị Các Ngài không cần phải tự xưng danh Phật hay Chúạ
Các Ngài không cần cả đến sự cung kính của trần gian, thì cần gì phải có danh xưng oai vệ? Các Ngài chỉ cần độ hóa cho mọi người, bất cứ người nào, không phân biệt tôn giáo và giáo hội, khi họ cầu khẩn các Ngài để được sự cứu giúp, ân độ về đường tu hành, tiến hóạ Các Ngài không bao giờ có ý định lập các tôn giáo hay giáo hội riêng biệt, Các Ngài không bao giờ muốn đoàn ngũ hóa và nắm giữ tinh thần mọi ngườị "Tự do Tinh thần, Tư tưởng và Tin tưởng" và tiến tới sự Giác Ngô.... là mục đích chính yếu của sự tu hành và lý tưởng cao siêu của các vị Chân Sự
Các vị Chân Sư không bao giờ và không cần phải hiện thân cho mọi người thấỵ Sở dĩ mọi người không thể thấy được sự hiện diện của các Ngài vì các Ngài chỉ là Ánh Sáng chói lòa với sức rung (vibrations) cao đô.. Đôi khi những trẻ nhỏ ngây thơ có thể nhìn thấy vì chúng còn trong sạch, vô nghiệp và được ân độ đặc biệt để gia tăng sức rung, để có thể thấy hoặc nghe... các Ngài không cần hiện diện, ra mặt, hiện thân như một lãnh tụ tôn giáọ Mọi người chỉ cần noi theo gương tinh thần của các Ngài là đủ.
Chỉ có ma quỷ Cộng sản, ma quỷ các loại, quỷ ngạo mạn, quỷ vô thường, quỷ tham và các ngạ quỷ mới cần đến những danh hiệu tự phong một cách cao ngạo, hỗn xược và phạm thươ.ng. Ma quỷ thích hiện diện ra mặt với mũ cao áo đẹp để gây sự cung kính cho mọi ngườị Chúng giấu giếm sự ngu dốt, phàm tục, đầy tham lam, tội ác và không có quyền năng siêu phàm của chúng. Chúng thích thú làm cho người đời phải kính sợ chúng qua những danh xưng oai vệ với sự cung kính vái lạy, khấu đầu, và đưa tiền cho chúng tiêu!
* * *
Nước Việt Nam sau này muốn được ổn định, thái bình thì phải có những luật lệ nghiêm minh, rõ ràng để bảo vệ quyền công dân, quyền tự do sinh sống, quyền tư hữu, quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do di chuyển, lựa chọn chỗ cư trú... Phải có sự phân biệt và chia cách rõ ràng giữa các giáo hội và quốc gia (Separation of church and state). Phải có sự bảo vệ quyền tự do phát triển và tinh thần, thể xác cá nhân các công dân.
Báo chí, truyền thông, học đường, các cơ quan hành chính và các tổ chức hội đoàn cần phải thường xuyên lố bịch hóa, khôi hài hóa những danh xưng hỗn xược, ngạo mạn quá lố để răn đe và ngăn ngừa những kẻ kiêu căng, tự đắc, cao ngạo và thích tự tôn.
Cũng cần phải có luật nghiêm cấm mọi sự xâm phạm các quyền tự do, tài sản và sinh mạng của mỗi công dân. Mỗi tờ báo hay đài phát thanh, mỗi hội đoàn hay tổ chức, mỗi đảng phái chính trị hay giáo hội đều phải có những điều lệ về tổ chức, danh xưng, danh hiệu, điều hành, sổ sách, kế toán, thu nhập, thuế má, và các đòi hỏi quy định về luật pháp, hành chánh... trước khi được cấp giấy phép. Các tổ chức, giáo hội nào nhận tiền của người ngoại quốc hoặc vận động thế lực ngoại quốc để khuynh đảo chính trị quốc gia đều phải chịu tội phản quốc, phản bội dân tộc.
Không thể có chuyện treo đầu dê, bán thịt chó! Không thể vổ ngực tự xưng tu hành, rồi lập giáo hội làm chính trị, đoàn ngũ hóa, xách động tín đồ phật tử vào con đường tranh đấu chính trị, đánh phá dân tộc, tổ quốc và chính quyền quốc giạ Các giáo hội phải có điều luật trừng trị giáo chức, tu sĩ, tăng ni phạm giới, tham dâm, tà dâm, tham tiền và phải đóng tiền phạt thật nặng cũng như bồi thường thật nặng cho các nạn nhân. Phải có biện pháp trừng phạt đối phó với những tu sĩ đưa ra những bài giảng hay thuyết pháp có tính cách chính trị, xách động quần chúng, để gây rối loạn.
Những tên ma đầu, ma giáo quốc doanh, lưu manh chính trị luôn miệng đòi tự do cho hội đoàn của chúng. Chúng không bao giờ nghĩ đến tự do của dân tộc, của tổ quốc và của những người khác trong nước. Chúng không bao giờ tôn trọng quyền tự do cá nhân và quyền công dân của mỗi ngườị Miệng chúng hô hào tự do dân chủ, tự do tôn giáo nhưng chúng vẫn thích đoàn ngũ hóa mọi người dân để đưa họ vào vòng nô lệ chính trị, nô lệ tôn giáo, và để chúng lợi dụng trong các mục đích gian manh.
Bọn tăng ni Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang xúi dại những người trẻ tuổi chết cho các mục đích chính trị lưu manh của chúng. Chúng gọi đó là "tranh đấu". Chúng đẩy những người chết cho mục đích đánh phá chính quyền, rồi chúng gọi họ là "hi sinh vì đạo pháp", là "cúng dường Tam Bảo", là "Thánh tử đạo", là "bồ tát", "bồ tát tại gia"... Bản thân chúng thì chỉ nói láo, nói bịa đặt, và thu tiền của Phật tử cho đầy túi tham, chứ chẳng thấy tên nào "hi sinh vì đạo pháp"!
Khi Thích Trí Quang nhận tiền của tướng Khánh, tướng Kỳ, y có chia chác cho tăng ni hay phật tử nào không? Hay y gởi ra chiến khu tiếp tế cho đặc công Cộng sản để giết người Việt? Tăng Thống quốc doanh Thích Huyền Quang đã hô rằng sẽ liều mình vì đạo pháp! Sư quốc doanh Thích Không Tánh, Thích Nhật Liên, Thích Hạnh Đức, Thích Nhật Ban... đã hô tuyệt thực cho đến chết biết bao nhiêu lần... để rồi vẫn sống nhăn!
Toàn thể nhân dân Việt Nam phải được hướng dẫn, giáo dục, học hỏi rõ ràng về tự do, dân chủ, nhân quyền và các quyền hạn, quyền lợi và bổn phận công dân. Khi mỗi người dân hiểu biết được thế nào là sống trong tự do dân chủ, thế nào là độc tài công an trị, thế nào là bịp bợm, mị dân, thì những tên chính trị hoạt đầu, những tên lưu manh, ma đầu, ma giáo quốc doanh sẽ không thể hoạt động chính trị bịp bợm được nữạ
Đứng trước sự đe dọa xâm lăng thường xuyên từ phương Bắc, dân tộc Việt Nam phải giữ vững cái thế đoàn kết dân tộc như tổ tiên ta đã duy trì trong hai ngàn năm quạ Dân tộc Việt Nam không cho phép những tên ma đầu chính trị, ma giáo quốc doanh, đảng phái, giáo hội phá hoại và chia rẽ sự đoàn kết để trường tồn nàỵ
Xin trích một đoạn trong tập Hiển Thơ Mầu Nhiệm để kết thúc bài này:
Quỷ truyền, ma dạy... dạ vâng!
Tu hành kiểu đó! khỏi cần quy y!
Gặp đảng quỷ, lòng thì run sợ!
Gặp Chúa Ma, ú ớ không lời!
Nghe lời quỷ dạy... ngu ngơ,
Sửa Kinh lời Phật! Ai ơi... coi chừng!
Nghe lời lũ quỷ rừng, đấu tố!
Tố Thầy sư, tố khổ các Cha!
Giả vờ... mặc áo cà sa,
Cạo đầu trọc lóc, trong là dao găm!
Đảng lũ Quỷ cố tầm Kinh sách
Cho công an... học cách tu hiền,

Vất Dao Thành Phật: Người Đồ tể giết gà, chó, trâu, bò, một khi vất giao đi thì có thể tu hành đắc đạọ
Còn Chính Trị Bộ Hà Nội, chính xác là giặc miền Bắc tới đâu bàn tay nhúng máu hôi tanh, giết hại đồng bào, phá nát quê huơng. Lột xác kiểu Tư Bản Đỏ chính là khoác áo cà sa giáp thép thật rộng để giấu gươm sắt, giao găm, lựu đạn: Dù người thông manh cũng thấy rõ. Thật là bịp bợm! Vải thưa che mắt Thánh!
Chính trị là thuần thủ đoạn nhưng phải là Hoa Nhân Áị Ái Hoa mới đạt tới hạnh phúc hài hòạ
Mạt Đông Kỷ Mão
Bách Linh

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website