CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, January 5, 2010

FAKE NEW BBC – BAN TIẾNG VIỆT QUYỂN 7 “THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CUỘC TẤN CÔNG VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930” TÁC GỈA CHÍNH KHÍ VIỆT – PHẠM TRONG LUẬT- JOSEPH PHẠM CHƯƠNG IV

  

FAKE NEW BBC – BAN TIẾNG VIỆT QUYỂN 7

“THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CUỘC TẤN CÔNG VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930”

TÁC GỈA CHÍNH KHÍ VIỆT – PHẠM TRONG LUẬT- JOSEPH PHẠM

CHUONG IV

1. NGỰA CHIẾN  NGỰA ĐUA


Trên BBC – Ban Tiếng Việt ngày 28-05-2018, có một bài với tựa đề: “Đảng Cộng sản VN 'thông minh, tinh tế' hơn ĐCS Pháp” (sic).


Đọc xong bài báo nói trên, Chính Khí Việt quyết định đặt tên cho bài viết của mình là “NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA”.  Phần kết luận của bài viết  Chính Khí Việt sẽ giải thích việc tại sao lại đưa chuyện NGỰA CHIẾN  và NGỰA ĐUA vào bài này.

CHÚ Ý 1:  Xin được trích nguyên văn một đoạn của BBC như sau:

Trước hết, nhà báo Võ Trung Dung, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Châu Á - Thái Bình Dương (Asie - Pacifique Media France) từ Paris đưa ra so sánh giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Pháp:

 

 Nhà báo Võ Trung Dung (phải) từ Paris so sánh Đảng Cộng sản ở Pháp với Đảng Cộng sản ở Việt Nam ngày nay.

 

"Tôi đã sống hai quốc gia là ở Việt Nam và ở Pháp, tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.

 

"Ngược lại Đảng Cộng sản Pháp vẫn còn bị 'nhốt' ở trong ý thức hệ của mình, cứng nhắc cho tới ngày hôm nay, họ không biết thay đổi, vẫn dùng những tranh đấu như cách đây vài chục năm, những năm 1940, 1950, 1960, vì vậy Đảng Cộng sản Pháp ngày nay không còn một cán cân nào, không còn một trọng lượng gì ở trong chính trường của Pháp và ngay cả ở châu Âu." (sic)

CHÚ Ý 2:  Ý kiến của Võ Trung Dung toàn là nói NGƯỢC với SỰ THẬT!

Thí dụ, khi hắn viết rằng: “Tôi thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam RẤT THÔNG MINH VÀ TINH TẾ” (sic).  Hắn còn viết tiếp“Bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam  LÚC NÀO CŨNG TỰ CHUYỂN MÌNH, TỰ ĐIỀU CHỈNH, TỰ THAY ĐỔI ĐỂ ĐÁP ỨNG VỚI TÌNH THẾ, VỚI NHỮNG GÌ TÁC ĐỘNG Ở BÊN NGOÀI, để mà TỒN TẠI” (sic).

Võ Trung Dung đã cố tình không nhận ra được rằng tập đoàn VGCS đã, đang BỊ: “tình thế với những gì tác động ở bên ngoài” khiến cho chúng bắt buộc phải TỰ THAY ĐỔI để có thể tồn tại, dù ngay cả việc chúng bán nước giết dân!!!  Như thế thì xin hỏi chúng “RẤT THÔNG MINH và TINH TẾ” theo nhận xét của Võ Trung Dung ở chỗ nào?  Nghĩa là Võ Trung Dung ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN một cách bất cố liêm sỉ của một nhà báo… (HẠIVÔ LƯƠNG TÂM VÀ THIẾU KIẾN THỨC!

Cho nên Võ Trung Dung đã “hồ hởi” nói rằng: “Vì vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay” (sic). 

Vậy ta hỏi tên Võ Trung Dung rằng, hoặc nhà ngươi đã nuốt "nguyên con" những gì mà VGCS tọng vào mồm ngươi nên ngươi coi đảng CSVN cũng chính là nhân dân và tổ quốc Việt Nam, PHẢI KHÔNG???  Còn nếu ngươi dám nhìn vào sự thật rằng sự tồn tại cho đến hôm nay của cái gọi là Đảng CSVN, chỉ là trên bề nổi, bởi vì nó đã biến thành công cụ của đảng cộng sản Tàu, của các đảng phái đại diện cho các thế lực vẫn còn ao ước được làm thực dân dấu mặt.  Vì thế, ngươi có biết rằng Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam về mặt hiện thực đã bị tiêu vong gần hết và trở thành nô lệ cho thiên hạ HAY KHÔNG???

CHÚ Ý 2: So sánh với Đảng Cộng sản Pháp thì ngươi cho rằng: “…vẫn còn bị NHỐT ở trong ý thức hệ của mình, cứng nhắc cho tới ngày hôm nay, HỌ KHÔNG BIẾT THAY ĐỔI” (SIC).

Ngươi nói đúng, chính vì vậy Đảng CS Pháp chưa bao giờ thành “ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP GIAN”, chưa bán nước và cũng chưa đưa nhân dân Pháp vào vòng nô lệ cho ngoại bang như cái tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Gian mà ngươi ra công liếm láp. 

Ngươi kết luận về Đảng Cộng Sản Pháp rằng: “Ngày nay không còn một cán cân nào, không còn một trọng lượng gì ở trong chính trường của Pháp và ngay cả ở Châu Âu” (sic).

Nhận xét này của ngươi cũng đúng!  Chính nhờ như thế cho nên nhân dân và đất nước Pháp mới thoát khỏi ách nô lệ ĐỎ và cũng chính từ đó mới có điều kiện để xây dựng và củng cố, cũng như đưa vào thực chất cho những khái niệm: TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÁC ÁI, chứ không bị bolshevick hoá hay Tàu hoá như cái đảng cộng sản Việt Gian!!!

CHÚ Ý 3: Tên Võ Trung Dung đã thừa nhận rõ ràng khi hắn viết “Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.” (sic)

Đọc câu này của tên Võ Trung Dung, Chính Khí Việt tin chắn rằng nhà ngươi ĐÃ ĐƯỢC TẨY NÃO, HOẶC DO CỘNG SẢN VIỆT GIAN GỘT RỬA “CHẤT NGƯỜI” để trở thành NGỰA; hoặc ngươi tự nguyện xin làm NGỰA vì chính ngươi THIẾU TỰ TIN rằng, ngươi không thể thành một người Việt Nam chân chính được, cho nên ngươi đã ĐÁNH ĐỒNG tổ chức VGCS với nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, y như kẻ u mê đã coi PHÂN và CƠM đều GIỐNG NHAU, nên khi đã ăn căng bụng, lại còn QUẢNG BÁ cho cái PHÁT MINH RẤT ĐỘC ĐÁO NÀY ở giữa nước Pháp, trong thời đại khoa học, kỹ thuật, thông tin  bùng nổ.  Thật chẳng có khác gì một bệnh nhân ở nhà thương Biên Hoa, hay Chợ Quán ở Việt Nam vậy!

CHÚ Ý 4: Đáng ra Chính Khí Việt cũng chẳng thèm quan tâm đến tên Võ Trung Dung này, nếu như hắn chỉ lẩm bẩm nhi nhô trong nhà riêng của hắn, chứ ra công khai phát biểu về những liên quan trực tiếp đến Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam,  thì Chính Khí Việt tự cho mình cái TRÁCH NHIỆM phải vạch mặt tên bút nô, trí thức NGỰA này (và đồng bọn) để những người Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ thấy được một cách minh bạch và đúng đắn NHỮNG SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM, mà họ CẦN PHẢI ĐƯỢC BIẾT và CẦN CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI BIẾT một cách rõ ràng trắng đen nếu như họ còn NGHĨ VÀ TIN RẰNG TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA TIỀN NHÂN VIỆT NAM truyền lại vẫn đang lưu thông từng giây từng phút trong huyết quản của mình!!!

CHÚ Ý 5: Chính vì những lý do như đã trình bày ở phần trên, Chính Khí Việt xin phép được tóm lược để quý bạn đọc THẤY và HIỂU được cái giá mà Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam đã phải trả cho việc “Đảng Cộng Sản Việt Nam TỒN TẠI ĐẾN HÔM NAY” (SIC), như sự “hồ hởi" của tên bút nô trí thức NGỰA Võ Trung Dung đã reo mừng là “RẤT ‘THÔNG MINH VÀ TINH TẾ’ hơn Đảng Cộng Sản PHÁP” (sic).

1/ Sự ra đời của tập đoàn VGCS không phải là do những người Việt Nam yêu nước đi tìm một con đường để có thể DÀNH LẠI ĐỘC LẬP TỰ DO cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam thoát khỏi bàn tay Thực Dân Pháp.

Nếu như Thực Dân Pháp đã thu nhận được cũng như tiếp tục đào tạo được một số lượng nhất định nhân sự người bản xứ chấp nhận  thân phận bị việt gian hoá để phục vụ cho thực dân Pháp, thì có khá nhiều những kẻ khác vì lý do này, lý do khác chúng cũng muốn làm VIỆT GIAN nhưng vì chậm chân hoặc vì thiếu một tiêu chuẩn nào đó nên chúng phải  đi lựa chọn một ông chủ thực dân khác.  Chính vì thế khi chúng tụ họp nhau tại Nga Xô, thì chúng đã thấy cơ hội đổi đời nếu THỜ THỰC DÂN ĐỎ LENINNIST, như chính thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh còn chưa hiểu gì về chuyện chính trị chính em, cũng như về CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, thế mà nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài vì tìm thấy tương lai của mình và đồng bọn trong lời quảng cáo tìm lũ PHẢN QUỐC để phục vụ cho thực dân đỏ Leninist rằng: “QUỐC TẾ 3 (tức Bộ Thuộc Địa của Nga Xô) coi việc giúp các thuộc địa thời kỳ đó là rất quan trọng”.  Nghĩa là một mục tiêu chiến lược của cái gọi là CÁCH MẠNG VÔ SẢN kiểu Leninist!

Cho nên bè lũ Hồ Chí Minh đã xin được học tập và xin được trở thành công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist vào Việt Nam!

2/ Nhìn vào sự thật lịch sử một cách tỉnh táo và trong đầu luôn tâm niệm rằng: Chỉ có sự thật lịch sử của Việt Nam như đã tồn tại với các chứng cớ về con người thật; về sự việc thật đã và đang diễn ra để tìm ra nguyên nhân LỢI và HẠI cho Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam (CHỨ KHÔNG PHẢI CHO NGOẠI BANG)  PHẢI LÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT NAM.

Với lập trường như vậy BẮT BUỘC CHÚNG TA PHẢI CÔNG NHẬN RẰNGHồ Chí Minh (tức Nguyễn Sinh Koong, tức Nguyễn Tất Thành)  XUẤT THÂN TỪ MỘT GIA ĐÌNH, HOÀN TOÀN LÀ VIỆT GIAN THỜ NGOẠI BANG (lúc đó là thực dân Pháp!)

Cha đẻ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc cần cù học hành là mong được thành công trên con đường hoạn lộ, hy vọng trút bỏ cuộc sống nghèo nàn bằng cách cỡi đầu cỡi cổ nhân dân mà thôi! Vì thế, trong thời điểm Việt Nam bị giặc Pháp xâm lược biến Việt Nam thành thuộc địa thì đã có biết bao người Việt Nam, từ Vua cho đến các Đại Thần, Quan To, Quan Nhỏ, tầng lớp nho sĩ và các tầng lớp nhân dân khác đều chịu cam khổ, mất mát để tham gia vào công cuộc bất hợp tác cũng như tham gia vào các phong trào đánh đuổi thực dân Pháp. Với bối cảnh như vậy của Tổ Quốc Việt Nam thì tên Nguyễn Sinh Sắc đã “hồ hởi” khăn gói rời Nghệ An vào Huế để LÀM TAY SAI CHO THỰC DÂN PHÁP!!!

Chỉ cần có một tế bào YÊU NƯỚC thì cho dù “bị bó buộc phải làm quan” như khi hắn nhậm chức tri huyện Bình Khê (Bình Định) thì hắn phải có những hành động bảo vệ người dân trong huyện chứ???  Tại sao hắn lại cả ngày nhậu nhẹt, rồi khi say rượu lại đem người nông dân vô tội ra đánh chết làm thú vui???

Tập đoàn VGCS đã bịa đủ mọi chuyện để phục trang lại cho tên sát nhân Nguyễn Sinh Sắc, nhưng không có một chút bằng chứng khả tín nào để có thể che đậy bộ mặt tàn bạo, coi người dân Việt Nam như quân thù của thằng Nguyễn Sinh Sắc!

Xin hỏi, suy nghĩ và hành động đó của thằng Nguyễn Sinh Sắc có khác gì với giặc xâm lược Pháp lúc đó cũng như mọi bè lũ xâm lược trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không???

3/ Tên Hồ Chí Minh cũng vậy! Tập đoàn VGCS với một bộ máy xuyên tạc khổng lồ của chúng đã và đang tìm cách tô vẽ cho nó là một người tham gia phong trào chống thực dân Pháp trước khi xuất ngoại lần đầu.  Nhưng chúng càng tô vẽ thì mực vẽ lại càng loè loẹt, tèm lem thêm mà thôi!!!
 

Từ lâu, người Việt Nam yêu nước  đã có bằng chứng khả tín rằng, cái gọi là Hồ tìm đường sang Pháp” KHÔNG PHẢI ĐỂ CỨU NƯỚC, mà:

·        Hắn ước vọng được làm Việt Gian phục vụ cho thực dân Pháp! Bằng chứng cụ thể là lá đơn nó đã viết để xin được theo học ở Trường Thuộc Địa để có khả năng PHỤC VỤ NƯỚC PHÁP THỰC DÂN hữu hiệu hơn!
 

·        Nơi xin được học là Trường Thuộc Địa và nguyện vọng là ĐƯỢC PHỤC VỤ NƯỚC PHÁP THỰC DÂN (đang chiếm Việt Nam làm thuộc địa)!!!

Xin hỏi: CÒN GÌ CÓ THỂ RÕ RÀNG HƠN NỮA???  Vậy mà có những ngòi bút của Việt Nam; gốc Việt Nam và người ngoại quốc, lại có thể bỉ ổi và lưu manh khi cố tình giả mù, giả điếc, giả câm,  trước hành động của thằng Hồ Chí Minh, đã gây biết bao thống khổ cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam, trong cái gọi là CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP!!!???

4/ Việc Hồ rời bỏ thực dân Pháp và xin được bán mình LÀM VIỆT GIAN CHO NGA XÔ, hẳn nhiều quý bạn đọc đã rõ và rõ từ rất lâu!!!  Không biết nguyên cớ từ đâu mà không chịu lên tiếng???

Hôm nay Chính Khí Việt xin phép được nêu lên một số sự việc khác:

·        Sau khi được Nga Xô chấp nhận, Hồ được đào tạo cấp tốc và được cho qua Tàu hoạt động để kiểm tra khả năng và lòng trung thành của nó với chủ mới Nga Xô.

Hắn tỏ ra “thông minh và tinh tế” nên đã phát hiện ra nhà ÁI QUỐC Phan Bội Châu và thằng có máu việt gian giống hắn là Lâm Đức Thụ!

Hắn cũng “tự điều chỉnh và tự thay đổi để đáp ứng với tình hình, với những gì tác động ở bên ngoài để tồn tại”. Vì vậy hắn đã: “tồn tại đến ngày hôm nay”!!! Có đúng như thế không tên bút nô Võ Trung Dung???

Như thế có nghĩa là hắn hoá trang từ một tên Việt Gian bán nước cho Nga Xô thành một nhà “cách mạng yêu nước” (dzỏm).

Hồ đã hợp tác với Lâm Đức Thụ để bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp. Nghĩa là hắn đã “thông minh và tinh tế” để cùng một lúc đạt được nhiều yêu cầu quan trọng:
 

Hình nhà Ái Quốc Phan Bội Châu nạn nhân của tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh.

 
 
Thứ nhất, hắn sử dụng số tiền bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu để có tiền ăn chơi theo kiểu “nhất dạ đế vương”!

Thứ hai, hắn dùng số tiền còn lại tự nguyện hiến dâng cho quyền lợi của Nga Xô bằng cách xây dựng tổ chức và nhân sự  việt gian phục vụ cho sự bành trướng của thực dân đỏ Leninist ra toàn Việt Nam.

Thứ ba, hắn cũng –qua việc bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu- để cướp được tổ chức yêu nước của Cụ Phan, biến tổ chức yêu nước của Cụ Phan thành tổ chức bán nước của hắn và cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam sau này.

Đấy là những điểm son “thông minh và tinh tế” của hắn được Nga Xô ghi nhận.

·        Còn những thủ pháp khác của Hồ cùng tập đoàn VGCS  dùng để CHE ĐẬY bộ mặt việt gian bán nước (cho bất kể ngoại bang nào nói chung) và cái gọi là Đảng csVN của hắn, đã từ lâu bị Nhà Báo Việt Thường Trần Hùng Văn phanh phui trong cuốn “Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam”.  http://www.chinhkhiviet.net/2018/03/muc-luc-nhung-tac-pham-bai-viet-audio.html.
     Cuốn sách chỉ dày 350 trang, nếu quý bạn đọc chịu khó tham khảo sẽ rút tỉa được nhiều thông tin bổ ích với những dẫn chứng lấy từ các Văn Kiện, Nghị Quyết của VGCS  được biên soạn.  Đồng thời tác giả cũng đề cập đến những việc làm cụ thể của những con người cụ thể, trong thời điểm cụ thể mà ai ai cũng có thể dễ dàng kiểm chứng được.

·        Chính Khí Việt xin chia sẻ rằng, chỉ riêng lá thư của tên tội đồ VGCS Hồ Chí Minh viết năm 1929, gửi cho Nga Xô, sau Hội Nghị Lâm Thời để chuẩn bị ra mắt chính thức tổ chức VGCS, công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn cõi Việt Nam, trong cái lốt một đảng phái chính trị với danh xưng ban đầu là Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Chỉ riêng một bằng chứng đó, xin cam đoan rằng KHÔNG AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC vai trò là một tổ chức TỰ NGUYỆN MỘT CÁCH TUYỆT ĐỐI của cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam mà Hồ là một nhân tố quan trọng hàng đầu để  BOLSHEVICK HOÁ cả nước và nhân dân Việt Nam!!!

5/ Sở dĩ lá thơ của  Hồ đại việt gian gởi cho Nga Xô năm 1929 là vì bọn VGCS đã kết thúc của cái gọi là “Hội Nghị Trù Bị Toàn Quốc Đại biểu đại hội”, diễn ra vào ngày 23-01-1929.

Chính Khí Việt xin phép được tóm tắt giới thiệu một số nội dung hoàn toàn  Việt Gian của tập đoàn csVN, qua những điều được chúng khẳng định và có in trong “Văn Kiện Đảng Toàn Tập” của chúng, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội -2001.

Tuy trong toàn tập nhiều nội dung đã bị cắt xén,  sửa chữa hoặc thêm thắt, nhưng chúng vẫn để lọt lại rất nhiều điều giúp chúng ta khẳng định được Đảng csVN chính là một tập đoàn việt gian, công cụ của Nga Xô, do chính chúng tự lột mặt. Bộ toàn tập này được khởi in lần đầu từ năm 2001.  Nhưng nay, khi chúng tái bản lần 2, chúng đã sữa chữa, cắt xén rất nhiều những văn kiện nghị quyết quan trọng gây bất lợi cho chúng. 

Có điều số lượng những quyển trong toàn tập nhiều như một bộ tự điển Bách khoa.  Cho nên phải mất rất nhiều công sức nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao đối với bạn đọc.  Vì thế  Chính Khí Việt mới -xin phép được-  giới thiệu nội dung quan trọng của nó nằm ở trang nào trong tập mấy của Bộ Toàn Tập này (đã ra tới tập thứ 59), để quý bạn đọc tiết kiệm được nhiều thời gian.

·        Trong tập 1 của toàn tập, trang 91, VGCS  đã đưa ra “Kế hoạch chui vào các đảng phái khác”.

·        Cũng trong tập 1, trang 99, chúng đưa ra khẩu hiệu: “dựng chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và lính”.

·        Ở tập 1, trang 129, chúng tiếp tục chỉ thị “chấp nhận sự chỉ huy của Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa của Nga Xô).

·        Tập 1, trang 131, chúng có chủ trương “Ngăn trở các đảng phái khác nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng”

·        Tập 1, trang 225, chúng khẳng định: “NƯỚC NGA LÀ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA…”

·        Tập 1, trang 450, chúng đề cập tới vấn đề: “Bảo vệ Liên Xô là một nội dung tuyên truyền”

·        Tập 1, trang 453, chúng khẳng định: “Thanh lọc tất cả các phần tử Quốc gia còn lại…”

·        Tập 2, trang 8, chúng khẳng định: “Trách nhiệm của đảng viên là thi hành chính sách của đảng và Quốc tế Cộng Sản” (tức Bộ thuộc địa Nga Xô)

·        Tập 2, trang 11-12, chúng ghi rõ: “Chính cương, sách lược, điều lệ đều do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) soạn thảo”.

·        Tập 2, trang 113, chúng tuyên bố: “phải Bolshevick hoá toàn đảng”

·        Tập 2, trang 125, chúng khẳng định: “Đại hội đảng phải được Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ thuộc địa Nga Xô) đồng ý”.

·        Tập 2, trang 282, “Thư của Ban Phương Đông gởi Đảng Cộng Sản Đông Dương có căn dặn việc phải lợi dụng các tổ chức hợp pháp

·        Tập 2, các trang 298, 301, 302, 303, 310 đều căn dặn phải “chống Quốc Gia Cách Mạng”.

Chỉ giới thiệu sơ qua như vậy Chính Khí Việt tin rằng, bất kể một người nào nếu không phải loại bất lương hoặc mù trí tuệ thì từng ấy đã đủ chứng cớ để khẳng định tập đoàn csVN, từ khi được Nga Xô cho ra đời cho đến nay là 2018, dù thay đổi tên, dù được nhiều lũ Duy Tiền và lũ mù loà trí tuệ vì bị dollars che mắt và tọng đầy họng xương thừa từ bữa tiệc xương máu của nhân dân Việt Nam bị trị mới có thể nói NGƯỢC LẠI!!!

CHÚ Ý 6: Cái lập trường việt gian đó của thằng Hồ Chí Minh đại tội đồ và cái đảng của nó, đã rất “thông minh và tinh tế” áp dụng với những bài bản được Nga Xô huấn luyện, nên chúng đã “tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại” (sic).

Xin áp dụng vào những việc Hồ đại việt gian, đại tội đồ đã thực thi vào tháng 9-1945 như sau:

Ngày 19-08-1945, chúng mạo nhận danh xưng Việt Minh để lèo lái cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim, biến thành cuộc tuần hành để cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim, một chính quyền hợp pháp lúc đó.

Tổ chức Việt Minh không phải của VGCS mà thực ra, đó là một tổ chức của nhiều đảng phái được thành lập mà chính thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã phải THỪA NHẬN TRONG LÁ THƯ ĐỀ NGÀY 19-12-1945 gởi cho Tướng Trần Tu Hoà (một tướng Tàu - Tưởng tham gia việc giải giới Quân Nhật ở Bắc Việt Nam-CKV).  Hồ khẳng định: “Việt Minh không phải là một đảng chính trị mà là tập hợp của nhiều đảng phái QUỐC GIA YÊU NƯỚC” (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 3, trang 93, NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội-1993).

Nhưng vì là Việt Gian, như Chính Khí Việt đã chứng minh trong những trích dẫn từ Văn Kiện Đảng toàn tập giới thiệu ở trên, trong đó có một nội dung là PHẢI “CHỐNG QUỐC GIA CÁCH MẠNG”  và : “Thanh Lọc Tất Cả Các Phần Tử Quốc Gia còn lại”, như chúng đã khẳng định rằng: “Chính Cương, Sách Lược, Điều Lệ Đều Do Quốc Tế Cộng Sản (tức Bộ Thuộc địa Nga Xô) SOẠN THẢO”.

Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh và đảng VGCS của hắn đã vội vàng tổ chức Tuyên ngôn Độc Lập vào ngày 2-9-1945.  Gọi là “Chính Phủ Lâm Thời”.  Thế nhưng hắn đã vội vàng đề phòng sự chống đối nên 13-09-1945, hắn đã vội ký ngay sắc lệnh số 31, quy định những cuộc biểu tình phải khai trình trước 24 giờ.  Cũng ngay ngày 13-09-45, hắn lại ký sắc lệnh 33A về việc “TY LIÊM PHÓNG CÓ THỂ BẮT NHỮNG HẠNG NGƯỜI NGUY HIỂM CHO NỀN DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM để đưa đi an trí”.

Lại cũng trong ngày này, hắn lại vội ký sắc lệnh số 33C về việc lập TOÀ ÁN QUÂN SỰ Ở BẮC BỘ (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình); Ở Trung Bộ (gồm Vinh, Huế, Quảng Ngãi); Ở Nam Bộ (gồm Saigon và Mỹ Tho).

Rồi đến ngày 20-9-1945, hắn lại lý sắc lệnh số 34 về việc lập UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, gồm 7 người là:

1/ Hồ Chí Minh;

2/ Vĩnh Thuỵ;

3/ Đặng Thái Mai;

4 Vũ Trọng Khánh;

5/ Lê Văn Hiến;

6/ Nguyễn Lương Bằng;

7/ Đặng Xuân Khu.

Có 7 người thì ngoại trừ Cố vấn Vĩnh Thuỵ, tức Cựu vương CASINO Bảo Đại (có cũng như không).  Còn lại 6 thằng đều là Việt Gian Cộng Sản cả.

Dù có ngu đến đâu thì cũng thừa biết cái thứ Hiến Pháp giấy lộn này chỉ phục vụ cho lũ việt gian và lũ … MÙ LOÀ CHÍNH TRỊ!
CHÚ Ý 7: Sở dĩ gọi cái thứ Hiến Pháp dự thảo do 6 thằng VGCS và một ông khách sộp loại VIP của Casino là một mớ giấy lộn, vì trước sau tập đoàn VGCS cũng sẽ tìm cách tạo ra chiến tranh, dù có thực dân Pháp hay không.  Đấy là bài bản theo đúng tinh thần Chủ Nghĩa thực dân đỏ Leninist là phải tạo ra chiến tranh để CƯỚP CHÍNH QUYỀN và THACSau khi tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh thấy rằng chính sách “NGU DÂN” của chúng có hiTIỆM TIẾN VÀ CỰC ĐOAN
 
TIỆM TIẾN VÀ CỰC ĐOAN
 
Điếu Cày trong phòng thu AP - ảnh Danlambao
Chính Khí Việt lấy tên đầu bài bình luận hôm nay như trên là căn cứ vào những  khái niệm của Phóng Viên Hãng Thông Tấn AP đã phỏng vấn Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngay tại văn phòng hãng Thông Tấn AP  ở  Los Angeles.
Bài bình luận cũng căn cứ vào bài viết đăng trên blog Dân Làm Báo của CTV vào ngày Thứ Năm 30 tháng 10, 2014.
 
Nội dung cuộc phỏng vấn bao gồm những vấn đề như: “Tình trạng tù đày của  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng như  những tù nhân lương tâm khác, phân biệt đối xử giữa tù hình sự và tù nhân chính trị; việc thăm viếng, ăn uống và chăm sóc đối với tù nhân, VIỆC THẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRONG THƯƠNG THẢO GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ; THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ “CỰC ĐOAN” của một số người Việt hải ngoại…” (sic).
 
Liên quan đến sự trả tự do cho CỰU NGUỴ QUÂN Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) blogger Điếu Cày của VGCS, phóng viên  Thông Tấn Xã AP đã đặt câu hỏi là: “có nên 'chúc mừng' nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những "tiến bộ" về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này?” (sic)
 
Thằng  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã trả lời rằng: "Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được..." (sic).
 
Phóng Viên AP hỏi tiếp rằng: “hiện nay tại hải ngoại có nhiều người Việt Nam có những quan điểm cực đoan, họ không được sự hỗ trợ từ người dân trong nước và gây nhiều khó khăn cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tiệm tiến (sic)
 
Một câu hỏi rất đặc biệt của phóng viên AP đặt ra hỏi Điếu Cày rằng liệu như thế những người cực đoan này có nên im lặng bớt không? Những người đang sống an toàn tại hải ngoại mà cứ cố gắng khuyến khích các cuộc nổi dậy bên trong Việt Nam, trong lúc thừa biết rằng những người làm theo hướng dẫn của họ là sẽ nhận được án tù lâu. Đây có phải là một việc làm đạo đức? (sic)
 
Hẳn rằng phóng viên AP  không ngờ rằng mình là một phóng viên của một hãng tin lớn của một nước được coi là “Tự Do Ngôn Luận” thuộc loại nhất thế giới, thế mà lại sơ hở đến mức vì một câu hỏi cho Điếu Cày đã khiến cho lấp ló đâu đó “chú cuội tự do ngôn luận” đang toe toét  cười!!!  Bởi vì thằng cựu nguỵ quân  Điếu Cày này quá khứ ra sao chắc chắn đã có khá đông người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến và chắc chắn một phóng viên AP đã được giao trách nhiệm phỏng vấn Điếu Cày  thì lại càng phải hiểu và biết nhiều  hơn ai hết.  Ấy thế mà lại bị  Điếu Cày dạy cho một bài học thế nào là Tự Do Ngôn Luận!
 
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
 
Trong bài bình luận hôm nay Chính Khí Việt chưa đề cập đến vấn đề của tên Điếu Cày này vội, điều chính yếu là muốn soi dọi những sự thật  về tầm hiểu biết  trong khái niệm Tự Do Ngôn Luận cũng như Tôn Trọng Sự Thật  của phóng viên Thông Tấn Xã AP, người phỏng vấn thằng cựu nguỵ quân VGCS Điếu Cày.
 
1/ Khi phóng viên AP đặt câu hỏi “có nên chúc mừng nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những "tiến bộ" về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này” (tức Điếu Cày)” 
 
Điếu Cày đã trả lời rằng: "Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được..." (sic).
 
Câu trả lời đã chứng tỏ tầm vóc của thằng Điếu Cày hơn hẳn tên  Phóng Viên AP này một cái đầu.  Tuy nhiên cũng phải thú thật rằng trong câu trả lời của  Điếu Cày có điều “HƠI VÔ NGHĨA”.  Bởi vì khi tập đoàn VGCS “giam cầm những tù nhân lương tâm” là sai trái  thì khi chúng thả ra - nên nhớ rằng - dù chúng có bồi thường thì cũng chỉ là việc mà  chúng cần phải làm. Và, cũng cần phải hiểu rằng nếu như chúng thả ra không phải vì công ước nhân quyền quốc tế thì không đáng "ca ngợi" hay sao.  Còn việc: "thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do" (sic). Như thế là "thế giới tự do" đã "đổi chác" những món hàng này, vậy  thì  chúng đã đổi chác những gì vậy??? Và cũng cần phải nhớ rằng nếu  Điếu Cày được coi là tù chính trị chỉ vì hắn lên án Tàu bành trướng chiếm Hoàng Sa - Trường Sa, thế thì trường hợp của anh Đoàn Văn Vươn và gia đình (là một thí dụ trong ngàn vạn thí dụ) thì có được coi là tù chính trị không? Và cũng như công ước nhân quyền quốc tế  chỉ coi những người gọi là "những món hàng để đổi chác với thế giới tự do" (sic) mới được hưởng sự bảo vệ về nhân quyền. Còn những người bị tập đoàn VGCS coi là nô lệ xuất khẩu; những gia đình bị cướp ruộng, cướp đất, cướp nhà..., những người vào những năm 2014 này còn phải làm trâu kéo bừa thì có được coi là người không và có được hưởng quyền đã ghi trong công ước nhân quyền quốc tế hay không?  Cứ nhìn thử một thí dụ tên đấu tranh cuội Cù Huy Hà Vũ kể cả khi bị tù thì hắn cũng được hưởng gấp hằng vạn, triệu lần những người phụ nữ phải làm trâu cày vì bị cướp bóc tài sản, công cụ sản xuất, ruộng đất... Cũng như các em nhỏ trên dưới 10 tuổi cũng phải đi bừa như thời thực dân Pháp nghĩa là trước cả khi có cái gọi là công ước nhân quyền quốc tế.
                 
 
Ở tù như Cù Huy Hà Vũ mà vẫn mập như heo, hiếm người Việt Nam được tẩm bổ như vậy. Ngay tại Việt Nam hiện nay, theo số liệu của VGCS thì đang có 7 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng, trong đó có 2,5 triệu thiếu dinh dưỡng mãn tính, và 30% dân số Việt Nam đã từng là nạn nhân của sự suy dinh dưỡng... Vậy nên lo cho hàng triệu, triệu người như vậy để có được điều kiện lao động kiếm sống hay là lo cho một con heo nòi việt gian cộng sản... từ đời cha nó cho đến nó đều đóng góp vào việc buôn dân bán nước và đóng vai trò CUỘI để cứu vãn tập đoàn VGCS mà thôi.
Điều chúng  -dù có muốn làm-  cũng không thể nào bù đắp được cái điều bắt giam sai trái không chỉ  với “tù nhân lương tâm” mà bất kể những công dân Việt Nam lương thiện  nào.  Vì vậy tại sao lại phải “đáng ca ngợi” như quan niệm của Điếu Cày!?  Còn nếu hiểu như phóng viên Thông Tấn Xã AP là phải “Chúc mừng nhà câm quyền Hà Nội” thì phải nói rằng anh chàng phóng viên AP này chắc phải huy động toàn bộ phóng viên  hãng Thông Tấn  AP  để viết những lời “chúc mừng” cho tập đoàn VGCS sau khi chúng giết chết hết những người dân Việt Nam vô tội, nếu không muốn nói rằng những người đó đã có rất nhiều công lao trong việc giữ nước và dựng nước, bảo vệ truyền thống dân tộc… Cộng với những người bị VGCS giết chết bằng những phương tiện khác như đưa lên vùng “Kinh Tế Mới” để cho bệnh tật đói lạnh giết chết; dồn người Việt Nam đến con đường cùng đến nỗi phải chấp nhận ra đi khỏi nơi "chôn nhau, cắt rốn", thôn xóm, làng xã, Tổ Quốc của mình, đã không ít người lâm vào hoàn cảnh phải “ăn thịt lẫn nhau” trên các hoang đảo và 1/3 số người ra đi đã phải đành lòng nhập Quốc Tịch của Neptune  vì giông bão, hải tặc và tàu thuyền không an toàn!!!
 
 Còn phải kể đến gần 60 ngàn những binh sĩ Hoa Kỳ phải bỏ xác trên chiến trường mà Mỹ tự động nhảy vào huấn luyện VGCS trong chiến tranh mọi hình thái.  Hậu quả của gần 60 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ  đó còn phải kể tới vợ con gia đình của họ… như thế có phải là phải tới hàng chục  triệu mạng sống con người đã bị tập đoàn VGCS hãm hại tàn bạo chỉ vì  chúng có một sở thích duy nhất,  một mục tiêu duy nhất, đó là bán nước giết dân để có thể vinh dự được làm việt gian phục vụ cho hai ông chủ lớn của chúng là Nga Xô Viết và Tàu bành trướng và bây giờ là các thế lực duy lợi Tây Phương! Với số lượng phóng viên của hãng Thông Tấn AP, anh phóng viên AP phỏng vấn Điếu Cày thì nghĩ xem phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm cái việc “thủ công” để viết thư chúc mừng một bầy dã thú mặt người là tập đoàn VGCS?
Phải nói rằng tự thân câu hỏi đó đã cho thấy anh phóng viên AP này có đúng là tôn trọng nhân quyền và tôn trọng tự do ngôn luận không?
2/ Sang vấn đề mà anh chàng phóng viên AP phỏng vấn Điếu Cày nói rằng: “hiện nay tại hải ngoại CÓ NHIỀU người Việt Nam có những quan điểm cực đoan, họ không được sự hỗ trợ từ người dân trong nước và gây nhiều khó khăn cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tiệm tiến tại Việt Nam.” (SIC)
 
Đây  mới là cái lỗ hổng sự thật trong não của anh chàng phóng viên Thông Tấn Xã AP này một cách trầm trọng.  Làm cách nào mà anh ta có thể biết được “quan điểm cực đoan của NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM ở hải ngoại lại không được sự hỗ trợ của người dân trong nước??? Mong rằng anh hãy chứng minh bằng một sự thật cụ thể bằng một cuộc thăm dò nào  của một cơ quan chuyên môn thăm dò dư luận như Gallup Poll!  Nếu chỉ là sự suy diễn chủ quan thì  quả rằng –theo nhận xét riêng của Chính Khí Việt-  anh sẽ làm hoen ố đến lập trường bảo vệ tự do ngôn luận mà chính quyền Hoa Kỳ cũng như toàn thể nhân dân Hoa Kỳ trong đó có cả những người hành nghề nhà báo đang quyết tâm bảo vệ và thực thi!!!
 
Còn về “CỰC ĐOAN”, thì đây thuộc về lỗ hổng kiến thức  và về trình độ lý luận của anh phóng viên AP này rất đáng được mọi người quan tâm đến để đừng vì thấy anh ta có cái nhãn phóng viên của hãng thông tấn lớn AP mà tưởng rằng trình độ anh ta chắc là cứng cựa lắm.  Người Việt Nam chúng ta có câu “nhìn vậy mà không phải vậy” hoặc “xanh vỏ đỏ lòng” là thế!
 
Nhiều người Việt Nam (như anh chàng phóng viên AP nhận xét) ở hải ngoại có những quan điểm “CỰC ĐOAN” thì như vậy chính anh phóng viên AP đã thừa nhận đó chỉ là QUAN ĐIỂM chứ chưa phải là HÀNH ĐỘNG.  Vậy xin hỏi anh, VGCS vất những Hiệp Ước mà có Quốc Tế đứng ra bảo chứng vào thùng rác mà chúng công khai thừa nhận không chỉ bằng giấy trắng mực đen mà còn cả hình ảnh, các bộ phim tài liệu, các văn bản của nhà nước, các văn kiện của đảng VGCS … rằng chúng là một chi bộ của Quốc Tế Cộng Sản, là cái đuôi của phe xã hội chủ nghĩa (lời của đại việt gian Tố Hữu); bộ quần áo đại cán của Mao đã được cả lính, công chức cán bộ đảng viên VGCS mặc,   được coi là ĐẢNG PHỤC,  chúng khẳng định chúng đi theo con đường của Marx, Le Nin,  Stalin, Mao Trạnh Đông, cũng như lúc nào trong các văn kiện của chúng cũng nói đến việc bảo vệ  Liên Bang Xô Viết cũng như phe xã hội chủ nghĩa và quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội (tức là chủ nghĩa độc tài tuyệt đối và vô cùng tàn bạo không khác gì chủ nghĩa Phát Xít).  Kể cả cái gọi là di chúc của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh thì hắn đã căn dặn tầng lớp việt gian hậu duệ làm cái gì vậy???  Một vài điều như vậy để  anh chàng phóng viên AP này hãy chịu khó mở to mắt ra để nhìn vào những hành động cụ thể để có điều kiện phân biệt rõ hơn VGCS   cực đoan  BẰNG HÀNH ĐỘNG nguy hiểm hơn hay “NHIỀU NGƯỜI HẢI NGOẠI CÓ QUAN ĐIỂM CỰC ĐOAN”???  Và như thế VGCS có đáng phải loại trừ như trước kia nhân loại đã loại trừ Phát Xít Đức, Polpot  hay phải loại trừ “nhiều người Việt có quan điểm cực đoan”?    Hay có nên “im lặng bớt” như anh phóng viên AP cảnh cáo “nhiều người Việt hải ngoại có quan điểm cực đoan”???  Hay có phải anh phóng viên AP đã bội thực những thông tin do chính anh đẻ ra để kết tội rằng:  “đây có phải là việc làm đạo đức”? (sic)
 
Cực đoan mà vẫn còn phải lưu vong xứ người, bỏ lại mồ mả tổ tiên, không được quyền đóng góp cho quê hương cho Tổ Quốc, không được duy trì truyền thống đặc thù trên mọi lãnh vực của dân tộc Việt Nam thì phải nói rằng mới chỉ đánh võ bằng mồm hoặc suy tư trong đầu mà thôi mà chưa hành động thì đúng là một việc làm chưa có đạo đức.  Cho nên cần phải thúc đẩy sự cực đoan  từ  trong đầu óc biến thành hành động thì mới là việc làm ĐẠO ĐỨC của bất kể người Việt Nam nào vẫn còn coi mình là người Việt Nam!
 
KẾT LUẬN
 
Đây lại là một minh chứng nữa không phải cái gì hễ cứ là người ngoại quốc, là Hoa Kỳ, là Phương Tây, là Pháp, là Úc là tài giỏi, nắm được chân lý. Cũng như chưa hẳn là họ đã hiểu rõ về nhân quyền là gì và tự do ngôn luận là gì nếu không muốn nói rằng họ còn vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do  ngôn luận một cách hết sức tinh vi cũng như họ ủng hộ tập đoàn VGCS để giúp cho chúng “TIỆM TIẾN” nuốt chửng  toàn bộ Việt Nam và  giúp đỡ hữu hiệu cho việc Hán hoá TIỆM TIẾN Việt Nam cùng với các thế lực duy lợi khác.
 
Tuy nhiên phải nên lưu ý rằng người dân của các nước  trong thế giới tự do (trong đó vai trò của nhân dân Hoa Kỳ) là rất quan trọng.  Bởi chính những người dân đó mới là những người hiểu rõ nhất về nhân quyền cũng như tầm quan trọng của tự do ngôn luận để có thể phát huy tiếng nói của nhân dân là tiếng nói luôn luôn mong muốn một thế giới hoà bình, hữu nghị, công bằng cho toàn thể những người sinh sống trong hành tinh này!
Điếu Cày trong phòng thu AP - ảnh Danlambao
Chính Khí Việt lấy tên đầu bài bình luận hôm nay như trên là căn cứ vào những  khái niệm của Phóng Viên Hãng Thông Tấn AP đã phỏng vấn Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngay tại văn phòng hãng Thông Tấn AP  ở  Los Angeles.
Bài bình luận cũng căn cứ vào bài viết đăng trên blog Dân Làm Báo của CTV vào ngày Thứ Năm 30 tháng 10, 2014.
 
Nội dung cuộc phỏng vấn bao gồm những vấn đề như: “Tình trạng tù đày của  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng như  những tù nhân lương tâm khác, phân biệt đối xử giữa tù hình sự và tù nhân chính trị; việc thăm viếng, ăn uống và chăm sóc đối với tù nhân, VIỆC THẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRONG THƯƠNG THẢO GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ; THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ “CỰC ĐOAN” của một số người Việt hải ngoại…” (sic).
 
Liên quan đến sự trả tự do cho CỰU NGUỴ QUÂN Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) blogger Điếu Cày của VGCS, phóng viên  Thông Tấn Xã AP đã đặt câu hỏi là: “có nên 'chúc mừng' nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những "tiến bộ" về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này?” (sic)
 
Thằng  Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã trả lời rằng: "Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được..." (sic).
 
Phóng Viên AP hỏi tiếp rằng: “hiện nay tại hải ngoại có nhiều người Việt Nam có những quan điểm cực đoan, họ không được sự hỗ trợ từ người dân trong nước và gây nhiều khó khăn cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tiệm tiến (sic)
 
Một câu hỏi rất đặc biệt của phóng viên AP đặt ra hỏi Điếu Cày rằng liệu như thế những người cực đoan này có nên im lặng bớt không? Những người đang sống an toàn tại hải ngoại mà cứ cố gắng khuyến khích các cuộc nổi dậy bên trong Việt Nam, trong lúc thừa biết rằng những người làm theo hướng dẫn của họ là sẽ nhận được án tù lâu. Đây có phải là một việc làm đạo đức? (sic)
 
Hẳn rằng phóng viên AP  không ngờ rằng mình là một phóng viên của một hãng tin lớn của một nước được coi là “Tự Do Ngôn Luận” thuộc loại nhất thế giới, thế mà lại sơ hở đến mức vì một câu hỏi cho Điếu Cày đã khiến cho lấp ló đâu đó “chú cuội tự do ngôn luận” đang toe toét  cười!!!  Bởi vì thằng cựu nguỵ quân  Điếu Cày này quá khứ ra sao chắc chắn đã có khá đông người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến và chắc chắn một phóng viên AP đã được giao trách nhiệm phỏng vấn Điếu Cày  thì lại càng phải hiểu và biết nhiều  hơn ai hết.  Ấy thế mà lại bị  Điếu Cày dạy cho một bài học thế nào là Tự Do Ngôn Luận!
 
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
 
Trong bài bình luận hôm nay Chính Khí Việt chưa đề cập đến vấn đề của tên Điếu Cày này vội, điều chính yếu là muốn soi dọi những sự thật  về tầm hiểu biết  trong khái niệm Tự Do Ngôn Luận cũng như Tôn Trọng Sự Thật  của phóng viên Thông Tấn Xã AP, người phỏng vấn thằng cựu nguỵ quân VGCS Điếu Cày.
 
1/ Khi phóng viên AP đặt câu hỏi “có nên chúc mừng nhà cầm quyền Hà Nội sau khi đã cho thấy có những "tiến bộ" về nhân quyền trong việc trả tự do cho người tù lương tâm nổi tiếng này” (tức Điếu Cày)” 
 
Điếu Cày đã trả lời rằng: "Đầu tiên hết, phải nhìn thấy việc giam cầm những tù nhân lương tâm là sai trái. Nếu nhà nước VN thả người bởi vì nhận thức rằng họ đang làm những việc sai trái đối với công ước nhân quyền quốc tế thì việc trả người là đáng ca ngợi. Tuy nhiên, nhà nước VN đã bắt người, thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do, và việc này không thể chấp nhận được..." (sic).
 
Câu trả lời đã chứng tỏ tầm vóc của thằng Điếu Cày hơn hẳn tên  Phóng Viên AP này một cái đầu.  Tuy nhiên cũng phải thú thật rằng trong câu trả lời của  Điếu Cày có điều “HƠI VÔ NGHĨA”.  Bởi vì khi tập đoàn VGCS “giam cầm những tù nhân lương tâm” là sai trái  thì khi chúng thả ra - nên nhớ rằng - dù chúng có bồi thường thì cũng chỉ là việc mà  chúng cần phải làm. Và, cũng cần phải hiểu rằng nếu như chúng thả ra không phải vì công ước nhân quyền quốc tế thì không đáng "ca ngợi" hay sao.  Còn việc: "thả người và xem đây là những món hàng để đổi chác với thế giới tự do" (sic). Như thế là "thế giới tự do" đã "đổi chác" những món hàng này, vậy  thì  chúng đã đổi chác những gì vậy??? Và cũng cần phải nhớ rằng nếu  Điếu Cày được coi là tù chính trị chỉ vì hắn lên án Tàu bành trướng chiếm Hoàng Sa - Trường Sa, thế thì trường hợp của anh Đoàn Văn Vươn và gia đình (là một thí dụ trong ngàn vạn thí dụ) thì có được coi là tù chính trị không? Và cũng như công ước nhân quyền quốc tế  chỉ coi những người gọi là "những món hàng để đổi chác với thế giới tự do" (sic) mới được hưởng sự bảo vệ về nhân quyền. Còn những người bị tập đoàn VGCS coi là nô lệ xuất khẩu; những gia đình bị cướp ruộng, cướp đất, cướp nhà..., những người vào những năm 2014 này còn phải làm trâu kéo bừa thì có được coi là người không và có được hưởng quyền đã ghi trong công ước nhân quyền quốc tế hay không?  Cứ nhìn thử một thí dụ tên đấu tranh cuội Cù Huy Hà Vũ kể cả khi bị tù thì hắn cũng được hưởng gấp hằng vạn, triệu lần những người phụ nữ phải làm trâu cày vì bị cướp bóc tài sản, công cụ sản xuất, ruộng đất... Cũng như các em nhỏ trên dưới 10 tuổi cũng phải đi bừa như thời thực dân Pháp nghĩa là trước cả khi có cái gọi là công ước nhân quyền quốc tế.
                 
 
Ở tù như Cù Huy Hà Vũ mà vẫn mập như heo, hiếm người Việt Nam được tẩm bổ như vậy. Ngay tại Việt Nam hiện nay, theo số liệu của VGCS thì đang có 7 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng, trong đó có 2,5 triệu thiếu dinh dưỡng mãn tính, và 30% dân số Việt Nam đã từng là nạn nhân của sự suy dinh dưỡng... Vậy nên lo cho hàng triệu, triệu người như vậy để có được điều kiện lao động kiếm sống hay là lo cho một con heo nòi việt gian cộng sản... từ đời cha nó cho đến nó đều đóng góp vào việc buôn dân bán nước và đóng vai trò CUỘI để cứu vãn tập đoàn VGCS mà thôi.
Điều chúng  -dù có muốn làm-  cũng không thể nào bù đắp được cái điều bắt giam sai trái không chỉ  với “tù nhân lương tâm” mà bất kể những công dân Việt Nam lương thiện  nào.  Vì vậy tại sao lại phải “đáng ca ngợi” như quan niệm của Điếu Cày!?  Còn nếu hiểu như phóng viên Thông Tấn Xã AP là phải “Chúc mừng nhà câm quyền Hà Nội” thì phải nói rằng anh chàng phóng viên AP này chắc phải huy động toàn bộ phóng viên  hãng Thông Tấn  AP  để viết những lời “chúc mừng” cho tập đoàn VGCS sau khi chúng giết chết hết những người dân Việt Nam vô tội, nếu không muốn nói rằng những người đó đã có rất nhiều công lao trong việc giữ nước và dựng nước, bảo vệ truyền thống dân tộc… Cộng với những người bị VGCS giết chết bằng những phương tiện khác như đưa lên vùng “Kinh Tế Mới” để cho bệnh tật đói lạnh giết chết; dồn người Việt Nam đến con đường cùng đến nỗi phải chấp nhận ra đi khỏi nơi "chôn nhau, cắt rốn", thôn xóm, làng xã, Tổ Quốc của mình, đã không ít người lâm vào hoàn cảnh phải “ăn thịt lẫn nhau” trên các hoang đảo và 1/3 số người ra đi đã phải đành lòng nhập Quốc Tịch của Neptune  vì giông bão, hải tặc và tàu thuyền không an toàn!!!
 
 Còn phải kể đến gần 60 ngàn những binh sĩ Hoa Kỳ phải bỏ xác trên chiến trường mà Mỹ tự động nhảy vào huấn luyện VGCS trong chiến tranh mọi hình thái.  Hậu quả của gần 60 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ  đó còn phải kể tới vợ con gia đình của họ… như thế có phải là phải tới hàng chục  triệu mạng sống con người đã bị tập đoàn VGCS hãm hại tàn bạo chỉ vì  chúng có một sở thích duy nhất,  một mục tiêu duy nhất, đó là bán nước giết dân để có thể vinh dự được làm việt gian phục vụ cho hai ông chủ lớn của chúng là Nga Xô Viết và Tàu bành trướng và bây giờ là các thế lực duy lợi Tây Phương! Với số lượng phóng viên của hãng Thông Tấn AP, anh phóng viên AP phỏng vấn Điếu Cày thì nghĩ xem phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm cái việc “thủ công” để viết thư chúc mừng một bầy dã thú mặt người là tập đoàn VGCS?
Phải nói rằng tự thân câu hỏi đó đã cho thấy anh phóng viên AP này có đúng là tôn trọng nhân quyền và tôn trọng tự do ngôn luận không?
2/ Sang vấn đề mà anh chàng phóng viên AP phỏng vấn Điếu Cày nói rằng: “hiện nay tại hải ngoại CÓ NHIỀU người Việt Nam có những quan điểm cực đoan, họ không được sự hỗ trợ từ người dân trong nước và gây nhiều khó khăn cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tiệm tiến tại Việt Nam.” (SIC)
 
Đây  mới là cái lỗ hổng sự thật trong não của anh chàng phóng viên Thông Tấn Xã AP này một cách trầm trọng.  Làm cách nào mà anh ta có thể biết được “quan điểm cực đoan của NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM ở hải ngoại lại không được sự hỗ trợ của người dân trong nước??? Mong rằng anh hãy chứng minh bằng một sự thật cụ thể bằng một cuộc thăm dò nào  của một cơ quan chuyên môn thăm dò dư luận như Gallup Poll!  Nếu chỉ là sự suy diễn chủ quan thì  quả rằng –theo nhận xét riêng của Chính Khí Việt-  anh sẽ làm hoen ố đến lập trường bảo vệ tự do ngôn luận mà chính quyền Hoa Kỳ cũng như toàn thể nhân dân Hoa Kỳ trong đó có cả những người hành nghề nhà báo đang quyết tâm bảo vệ và thực thi!!!
 
Còn về “CỰC ĐOAN”, thì đây thuộc về lỗ hổng kiến thức  và về trình độ lý luận của anh phóng viên AP này rất đáng được mọi người quan tâm đến để đừng vì thấy anh ta có cái nhãn phóng viên của hãng thông tấn lớn AP mà tưởng rằng trình độ anh ta chắc là cứng cựa lắm.  Người Việt Nam chúng ta có câu “nhìn vậy mà không phải vậy” hoặc “xanh vỏ đỏ lòng” là thế!
 
Nhiều người Việt Nam (như anh chàng phóng viên AP nhận xét) ở hải ngoại có những quan điểm “CỰC ĐOAN” thì như vậy chính anh phóng viên AP đã thừa nhận đó chỉ là QUAN ĐIỂM chứ chưa phải là HÀNH ĐỘNG.  Vậy xin hỏi anh, VGCS vất những Hiệp Ước mà có Quốc Tế đứng ra bảo chứng vào thùng rác mà chúng công khai thừa nhận không chỉ bằng giấy trắng mực đen mà còn cả hình ảnh, các bộ phim tài liệu, các văn bản của nhà nước, các văn kiện của đảng VGCS … rằng chúng là một chi bộ của Quốc Tế Cộng Sản, là cái đuôi của phe xã hội chủ nghĩa (lời của đại việt gian Tố Hữu); bộ quần áo đại cán của Mao đã được cả lính, công chức cán bộ đảng viên VGCS mặc,   được coi là ĐẢNG PHỤC,  chúng khẳng định chúng đi theo con đường của Marx, Le Nin,  Stalin, Mao Trạnh Đông, cũng như lúc nào trong các văn kiện của chúng cũng nói đến việc bảo vệ  Liên Bang Xô Viết cũng như phe xã hội chủ nghĩa và quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội (tức là chủ nghĩa độc tài tuyệt đối và vô cùng tàn bạo không khác gì chủ nghĩa Phát Xít).  Kể cả cái gọi là di chúc của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh thì hắn đã căn dặn tầng lớp việt gian hậu duệ làm cái gì vậy???  Một vài điều như vậy để  anh chàng phóng viên AP này hãy chịu khó mở to mắt ra để nhìn vào những hành động cụ thể để có điều kiện phân biệt rõ hơn VGCS   cực đoan  BẰNG HÀNH ĐỘNG nguy hiểm hơn hay “NHIỀU NGƯỜI HẢI NGOẠI CÓ QUAN ĐIỂM CỰC ĐOAN”???  Và như thế VGCS có đáng phải loại trừ như trước kia nhân loại đã loại trừ Phát Xít Đức, Polpot  hay phải loại trừ “nhiều người Việt có quan điểm cực đoan”?    Hay có nên “im lặng bớt” như anh phóng viên AP cảnh cáo “nhiều người Việt hải ngoại có quan điểm cực đoan”???  Hay có phải anh phóng viên AP đã bội thực những thông tin do chính anh đẻ ra để kết tội rằng:  “đây có phải là việc làm đạo đức”? (sic)
 
Cực đoan mà vẫn còn phải lưu vong xứ người, bỏ lại mồ mả tổ tiên, không được quyền đóng góp cho quê hương cho Tổ Quốc, không được duy trì truyền thống đặc thù trên mọi lãnh vực của dân tộc Việt Nam thì phải nói rằng mới chỉ đánh võ bằng mồm hoặc suy tư trong đầu mà thôi mà chưa hành động thì đúng là một việc làm chưa có đạo đức.  Cho nên cần phải thúc đẩy sự cực đoan  từ  trong đầu óc biến thành hành động thì mới là việc làm ĐẠO ĐỨC của bất kể người Việt Nam nào vẫn còn coi mình là người Việt Nam!
 
KẾT LUẬN
 
Đây lại là một minh chứng nữa không phải cái gì hễ cứ là người ngoại quốc, là Hoa Kỳ, là Phương Tây, là Pháp, là Úc là tài giỏi, nắm được chân lý. Cũng như chưa hẳn là họ đã hiểu rõ về nhân quyền là gì và tự do ngôn luận là gì nếu không muốn nói rằng họ còn vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do  ngôn luận một cách hết sức tinh vi cũng như họ ủng hộ tập đoàn VGCS để giúp cho chúng “TIỆM TIẾN” nuốt chửng  toàn bộ Việt Nam và  giúp đỡ hữu hiệu cho việc Hán hoá TIỆM TIẾN Việt Nam cùng với các thế lực duy lợi khác.
 
Tuy nhiên phải nên lưu ý rằng người dân của các nước  trong thế giới tự do (trong đó vai trò của nhân dân Hoa Kỳ) là rất quan trọng.  Bởi chính những người dân đó mới là những người hiểu rõ nhất về nhân quyền cũng như tầm quan trọng của tự do ngôn luận để có thể phát huy tiếng nói của nhân dân là tiếng nói luôn luôn mong muốn một thế giới hoà bình, hữu nghị, công bằng cho toàn thể những người sinh sống trong hành tinh này!ệu quả tốt đẹp, vì thế để chuẩn bi cho bước tiếp nối bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, Lào và Cam Bốt, chúng cho ra đời hai đạo luật:

·        Đạo luật thứ nhất là: “Luật hôn nhân và gia đình”.  Nội dung và mục tiêu chính của đạo luật này là lôi người phụ nữ ra khỏi tổ ấm gia đình để thay thế cho nam giới mà chúng đang chuẩn bị đưa đi làm nô binh đỏ.  Vì thế, từ cái gọi là “Luật Hôn Nhân và Gia Đình” mới đẻ ra phong trào “3 Đảm Đang”: Đảm đang việc nước, đảm đang việc nhà, và đảm đang việc xã hội!!!
 
(Để hiểu rõ hơn về cái gọi là "Luật Gia Đình" của VGCS như thế nào, xin bấm vào link dưới đây để đọc  toàn bài: "Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Việt Gian Cộng Sản" của Nhà Báo Việt Thường)
 
 

·        Đạo luật thứ hai là:  “Luật nghĩa vụ quân sự”.  Nội dung của đạo luật này là  làm thế nào để có thể biến toàn dân Việt Nam thành binh nô đỏ.  Về tổ chức, có binh nô đỏ chính quy; có lực lượng gọi là tự vệ ở thành thị và các cơ quan; bất kể ai đã  là cán bộ công nhân viên đều phải theo học quân sự vào một số giờ làm việc trong tuần. Ngoài ra mỗi năm phải học tập quân sự chung, với thời hạn là ba tháng, tuỳ cơ quan chúng có thể chia ra làm hai hoặc ba lần để cho công việc thường xuyên vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.  Đối với sinh viên, học sinh của những năm cuối ở bậc trung học, cũng đều phải học tập quân sự như đã nói ở phần trên. Điểm tập quân sự đối với cán bộ công nhân viên được coi là một tiêu chuẩn quan trọng trong thi đua, lên lương hoặc lên bậc. Điểm quân sự đối với sinh viên học sinh được cộng vào với điểm lên lớp.

Ở nông thôn, cái lực lượng binh nô đỏ đó có danh xưng là “Dân Quân, Du Kích”!

Ngoài ra, chúng cũng kết hợp xây dựng một đội ngũ tập trung gọi là Thanh Niên Xung Phong.  Đơn vị này có nghĩa vụ hoạt động chung với công binh về giao thông vận tải, canh giữ và bảo vệ kho tàng suốt từ miền Bắc suôi Nam trên con đường gọi là “Trường Sơn” (chúng còn gọi là Đường mòn Hồ Chí Minh), nhằm tiếp vận cho nô binh đỏ xâm nhập vào Việt Nam Cộng Hoà.

·        Cần lưu ý rằng, ngoài lực lượng vũ trang ra, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị nhân sự -được tập trung- để luyện thêm cho các nhân viên thương nghiệp, thuế vụ, y tế, bưu chính, giáo dục, văn hoá thông tin, cũng như chúng cho thành lập các đội văn công có tên gọi là “Văn Công Giải Phóng”….  Trong đó, có một lực lượng tối quan trọng.  Đó là chúng tuyển những thanh niên Nam Nữ học về kinh bổn của Phật Giáo, để thâm nhập vào VNCH hoạt động trong các chùa với phong trào gọi là Phật Tử Quyết Tử (nhưng thực sự chúng là nô binh đỏ, bởi vì chúng cũng đã được học về quân sự), điển hình nhất là tập đoàn ma đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Đôn Hậu - Huyền Quang - Quảng Độ!!!

2/ Đối với Miền Nam Việt Nam, tức lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hoà, thì Nghị Quyết 6, Khoá 2 của VGCS đã chỉ thị rõ ràng:

·        Miền Nam vẫn tiếp tục được lãnh đạo để làm cách mạng “phản phong, phản đế”.

·        Phải sắp xếp tổ chức để bảo đảm an toàn cho cán bộ hoạt động, theo phương thức “nửa hợp pháp, nửa không hợp pháp”.

·        Phải thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động cho cán bộ.

Trước mắt là tích cực vận động quần chúng chống “nguỵ quyền” (tức chính phủ VNCH) và “can thiệp Mỹ”.

Với ba nội dung nói trên, sự hoạt động của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà như thế nào chắc phần lớn quý bạn đọc đã biết.

Tuy nhiên, có những việc cho đến nay vẫn chưa ai đặc biệt chú ý về việc tập đoàn VGCS sử dụng lũ bút nô, kể cả những ngòi bút và các hãng thông tấn nước ngoài để bôi nhọ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất. 

Xin đưa một dẫn chứng cụ thể: Đó là vụ tù cộng sản hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà bị bắt giam tại nhà tù Phú Lợi mà VGCS đã cùng với một số cơ quan thông tin ngoại quốc tuyên truyền ầm ĩ rằng bọn chúng bị đầu độc và chúng còn đưa ra cả nhân chứng (dổm). 

Hôm nay Chính Khí Việt xin được dẫn chứng,  câu chuyện trên là  câu chuyện mà  chúng bịa đặt 100 phần 100 , nhưng tác hại của nó đã gây ra thiệt hại khá lớn cho uy tín của Việt Nam Cộng Hoà, Nền Đệ Nhất.

Bởi vì cho đến nay mới có một ngòi bút dũng cảm vạch trần sự thật.  Đó là nhà báo Trần Đĩnh, tác giả Đèn Cù. Trong Đèn Cù - Người Việt Book 2014, tập 2, trang 41, nhà báo Trần Đĩnh viết như sau:

Trích nguyên văn:

Cũng bữa đó Y Linh cho hay vợ anh không bị vào tù Phú Lợi và nhà tù không bị bỏ thuốc độc như dạo nào ta tố rùm beng, và Y linh cũng không từng đến Trường múa Bắc Kinh lên khóc tố cáo tội ác của Diệm do ta hư cấu nên.  Cũng như gọi xa lộ Saigon mới xây lúc đó là sân bay cho máy bay Mỹ đỗ.  Cô ấy bị một cú kinh hoàng thật nhưng là thế này, Y linh nói.  Được điều ra R (Trung Ương Cục Miền Nam) để đi khỏi nhà không lộ tông tích, cô ấy gom vàng bạc, kim cương vào một mùi soa rồi gởi một cô bạn cùng ra Rờ. Đến chỗ hẹn, cô bạn mất tăm. Nghèo mới làm cách mạng, nay giầu rồi đi làm gì?” (hết trích)
 

Đó là lý do tại sao những ngày gần đây, thằng đặc ông đỏ Vũ Thư Hiên đã được Quốc Phương (BBC – Ban Tiếng Việt) mời lên để nghe nó nói phét. Thí dụ trong video “Nói và viết về người đã mất nên như thế nào? (sic).  Thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên lại thao thao nói phét và Quốc Phương thì  vểnh tai nghe có vẻ phục lắm.  Thằng nói phét Vũ Thư HIên nói, chuyện Trần Đĩnh (tác giả Đèn Cù) nói rằng thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh nói tiếng Hẹ giỏi và nói cả tiếng Quang Đông là không thuyết phục được nó, "Theo như nó biết” (?) thì Hồ khi cần nói với người Tàu đều phải có một trong hai thông dịch  rất giỏi tiếng Tàu. Còn bản thân Hồ khi không có thông dịch thì phải “bút đàm”!

Vậy Chính Khí Việt hỏi mày, thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên rằng có thật chính mắt mày nhìn thấy thằng Hồ đại vệt gian “bút đàm” với Tàu không.  Nó hoạt động ở nước Tàu chẳng lẽ nó không thể nói được một chút nào chăng? Khi nó ngủ với vợ nó là con Tàu Tăng Tuyết Minh thì cũng “bút đàm”  HẢ???

Mày phải hiểu rằng, khi nó nói với những thằng tướng của Tàu mà mày kể ra phải dùng đên phiên dịch là Phạm Văn Khoa và thằng chó chết nào khác nữa là để tránh trường hợp nó nói hố, thì có thể đổ tội cho thông dịch viên dịch sai.  Chuyện đó ngay đến tận bây giờ người ta vẫn thường sử dụng như vậy.  Mày ngu đến mức như vậy mà cứ thích sủa láo!!! Lúc nào mày cũng tỏ ra vẻ là một người thân cận của Hồ, thế thì mày khoe mày gia nhập lính nguỵ VGCS thì mày là lính hay là thư ký của Hồ vậy???  Chỉ có những đứa thiếu khả năng xét đoán và thích “thấy sang bắt quàng làm họ” như mày thì mới tin mày mà thôi.  Hệt như thằng giáo gian Nguyễn Đức Chung mới đưa lên Hồn Việt UK online của nó một bài do nó viết (?) có tên: “Cuộc chiến chống Cộng sản xâm lăng của dân tộc Việt Nam vẫn còn tiếp diễn” đã vội vàng thổi đít mày rồi đấy (sướng nhỉ), vì nó viết rằng: “Từ Vũ Thư Hiên, được biết đến là đã có một thời gian gần gũi với Hồ Chí Minh và từ đó, người ta được biết một số sự thật về con người cũng như sinh hoạt của Hồ Chí Minh” (sic).

Thật ra những sự thật lịch sử của Việt Nam từ những năm 1930 cho đến hôm nay tháng 1/2022, đã bị bọn truyền thông bất lương bao gồm cả BBC - Ban Tiếng Việt, VOV, RFI, Người Việt và các websites vệ tinh của chúng đã ra sức tấn công vào sự thật một cách điên cuồng y như lời thừa nhận của viên Giám Đốc BBC  Lord Tony Hall : "Thế Giới đang đối mặt với  cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật kể từ 1930"!!!
HÚ Ý 10: Sau khi nắm được đôc quyền lực lượng vũ trang với danh xưng là “Bộ đội Cụ Hồ”, thì những quân nhân Quốc Gia Việt Nam đã bị trở thành NGUỴ QUÂN VGCS!!!

Nhiệm vụ mới của nguỵ quân VGCS bị cưỡng bức thoát thai từ người quân nhân Quân Đội Quốc Gia,  đã phải đoạn tuyện với Tổ Quốc Việt Nam! Chỉ cần nghe cái danh xưng “Bộ Đội Cụ Hồ”, thì dù có u mê đến đâu  cũng phải nhận ra rằng nó là công cụ của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh và cái công cụ ấy chỉ có nhiệm vụ trung thành với Đảng VGCS.  Chính bản thân cái đảng VGCS đó đã thừa nhận “Nước Nga là Tổ Quốc của chúng ta”! (Văn Kiện Đảng Toàn tập - Tập 1, trang 225) Chính vì thế, nhiệm vụ của “Bộ Đội Cụ Hồ” LÀ PHẢI TRUNG VỚI NGA XÔ VIẾT

CHÚ Ý 11: Cho nên theo đúng lộ trình của Đảng VGCS đã “Chấp nhận sự chỉ huy của Quốc Tế Cộng Sản" (tức Bộ Thuộc Địa của Nga Xô Viết) (sđd trang 129). Vì vậy cần phải thấy được rằng kể từ lúc đổi danh xưng như vậy thì nguỵ quân VGCS không phải chiến đấu chống thực dân Pháp vì độc lập và tự do của Tổ Quốc Việt Nam, mà chúng  chiến đấu cho thực dân đỏ Leninist tranh giành thuộc  địa với thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương.

Đó là một sự thật với những chứng cớ mà CKV đã nêu, tổng hợp từ chủ trương đường lối của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, được trích từ Văn Kiện Đảng Toàn Tập.

CHÚ Ý 12: Chính vì chủ trương của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh là phải nắm lấy lực lượng vũ trang, biến nó thành những sát thủ sẵn sàng chết cho quyền lợi của Nga Xô chứ không phải cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, cho nên cách quản lý của tập đoàn VGCS đối với loại nô binh đỏ này cũng có những đặc điểm khác thường! Nghĩa là nô binh VGCS bị kiềm hãm về mặt tư tưởng một cách rất chặt chẽ:

·       Chỉ biết tuân theo lệnh “Bác và Đảng” như những người mù quáng. Không được phép thắc mắc đối tượng mà mình sẽ tiêu diệt là ai và lý do tại sao phải tiêu diệt họ. Chúng bị quản lý bằng hệ thống cảnh sát tư tưởng là những tên trong hàng ngũ “chính trị viên, chính uỷ”.  Họ bị giám sát chặt chẽ bằng tổ “TAM TAM”, bằng tự kiểm điểm và phê bình hằng ngày về những sai sót trong hành động mà tập đoàn VGCS đặc biệt coi trọng.  Nó cũng là một sự kết hợp của việc được gọi là “chống chủ nghĩa cá nhân” để giúp cho sự hoạt động của cái gọi là tổ Tam Tam hữu hiệu.  Thí dụ như đi đâu, làm gì, vui chơi giải trí, bách bộ… cũng phải đi theo tổ Tam Tam, nếu đi một mình sẽ bị coi là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân.  Đã thế lại còn phải viết cho cái gọi là “báo tường” (tức bích báo), cũng như phải viết nhật ký. (đặc biệt tuy là nhật ký nhưng vẫn được chia sẻ trong tổ Tam Tam và cũng được cán bộ cấp uý tự do xem xét).

·       Nếu ai đó bị mắc sai lầm dù là tư tưởng hay hành động thì cá nhân đó sẽ bị đưa ra đấu tố tại tổ Tam Tam, cao hơn là trong tiểu đội, trung đội, đại đội… tuỳ theo mức độ của sự sai phạm đó.

Sự tra tấn tinh thần đó khiến cho nô binh đỏ lúc nào cũng sợ sệt. Đấy là mục tiêu mà tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh mong muốn!!!

CHÚ Ý 13: Sau những cuộc “Chỉnh Quân” như vậy, tất cả lũ nô binh đỏ đều trở thành những con người máy, trong đầu lúc nào cũng chỉ răm rắp suy nghĩ có một điều: “AO ƯỚC ĐƯỢC CHẾT VÌ SỰ NGHIỆP CỦA BÁC VÀ CỦA ĐẢNG”!!!

Vì thế đã có một số ngòi bút thiếu thông tin, nhất là người ngoại quốc, thường ca ngợi sự chiến đấu ngoan cường của đám nô binh đỏ này! Họ có biết đâu rằng: gần như hầu hết đám nô binh đỏ này, trước khi ra mặt trận đều viết tâm thư gởi lên cho thằng đại việt gian Hồ Chí Minh và cho đảng của nó bằng việc hạ quyết tâm “hoặc chiến thắng hoặc hy sinh”!  Và sau đó là những hành động cụ thể như cởi bỏ quân phục mới, chỉ dùng quân phục cũ đã rách;  bỏ lại giầy dép để đi chân đất ra chiến trường. Đối với những trận quan trọng, cái lũ gọi là cán bộ chính trị trong lực lượng binh nô đỏ còn cho lũ  nô binh này uống rượu hoặc chất kích thích!!!

CHÚ Ý 14: Sự trắc nghiệm được thể hiện ngay trên Chiến trường Điện Biên!

Tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh còn biết cách khai thác vào tài năng của lũ gọi là văn nghệ sĩ đỏ, như nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn, văn công múa hát… để  chúng có thể thêm củi vào lò lửa đang hừng hực cháy của đám nô binh đỏ  thêm quyết tâm lao vào cái chết cho “thằng đại tồ VGCS Hồ Chí Minh và cái đảng việt gian” của nó, cũng có nghĩa là cho Nga Xô và Tàu bành trướng!

CHÚ Ý 15: Hiệp định Geneve 1954 Về Việt Nam đã đem lại cơ hội để cho đất nước  Việt Nam có điều kiện thoát khỏi móng vuốt của chủ nghĩa thực dân Pháp một cách trọn vẹn. Nhưng đấy không phải là mục tiêu của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, cho nên ngay sau trận Điện Biên, đích thân thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã cho triệu tập Hội Nghị mở rộng của Bộ chính trị VGCS và thông qua cái gọi là NGHỊ QUYẾT 6.

Nội dung của Nghị Quyết 6 có hai phần chính yếu:

1/ Về phía Bắc Việt Nam: tập đoàn VGCS quyết tâm xây dựng cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội với những chính sách là những mỹ tự thay cho cái khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là: “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” bằng  cái gọi là những cuộc  “CÁCH MẠNG” long trời lở đất: Cải cách ruộng đất; cách mạng văn hoá tư tưởng; chỉnh đốn tổ chức; cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và cuối cùng là xây dựng các mô hình hợp tác xã về nông nghiệp, tiểu thương, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp…  Nghĩa là toàn dân bị VÔ SẢN HOÁ TUYỆT ĐỐI.  Cùng với việc Vô Sản Hoá toàn dân là việc chúng quản lý lương thực, thực phẩm (tức chế độ tem phiếu). Xin xem hình bằng chứng cụ thể dưới đây:

 
 
 
 


Còn chế độ quản lý hộ khẩu, chúng cho thành lập các tổ dân phố và trong mỗi tổ dân phố như thế đều có từ một đến hai thằng công an phụ trách.  Chúng sử dụng “nửa hợp pháp, nửa bất hợp pháp” bằng cách cho thành lập tổ y tế của tổ dân phố để lấy cớ phun thuốc diệt gián trừ chuột để chúng lùng xục khắp các phòng, các xó xỉnh cũa mỗi (hộ) gia đình.  Chúng còn lập tổ “hoà giải dân phố” để lợi dụng lúc gia đình có xích mích với nhau, chúng sẽ tới “đâm bị thóc, chọc bị gạo” nhằm khai thác các thông tin  về mỗi thành viên  trong gia đình, lợi dụng sự nóng giận của các đối tượng lúc đó có thể ăn nói thiếu suy nghĩ, chửi bới, và bịa đặt những chuyện không thực để đấu tố lẫn nhau!!!

VGCS rất coi trọng các đoàn thể Thanh, Thiếu Niên, Nhi Đồng để lợi dụng tìm hiểu về mọi hoạt động của mỗi gia đình trong mỗi ngày. Mục đích chính của VGCS là làm sao cho nội bộ một gia đình cũng phải cảnh giác lẫn nhau, không dám tâm sự gì quá giới hạn để có thể bị đi tù cải tạo!!! Nhất là sau khi theo lệnh Hồ đại việt gianthằng Trường Chinh, nhân danh chủ tịch quốc hội đã ký lệnh tập trung cải tạo “những thành phần không thích hợp với chủ nghĩa xã hội” (sic).

Kể từ đó nỗi lo sợ của người dân không chỉ ở ngoài đường phố mà nó còn nằm ngay chính trong gia đình mình.  Vì thế, vè ghế đá đã tổng kết bằng câu:

“Chăm làm vẫn đói,

Hay nói, đi tù

Giả ngu, thì sống!!!"

Tóm lại cả xã hội đều phải “GIẢ VỜ NGU”, cuối cùng vì thời gian quá dài, một số không nhỏ đã trở thành “NGU THẬT”!!!
NH LỌC cũng như tiêu diệt các đối thủ chính trị để củng cố quyền lực, để lập ra cái gọi là “DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI của THỢ THUYỀN, DÂN CÀY VÀ LÍNH” (Văn Kiện Đảng Toàn Tập, tập 1, trang 99, NXB: Chính Trị Quốc Gia 2001).

 

Vì thế, bản Hiến Pháp 1946 được coi là "TIẾN BỘ" so với tất cả các Hiến Pháp sau này của tập đoàn VGCS, nhưng trên thực tế chúng chỉ dùng để tuyên truyền, mị dân, đánh lừa tất cả những người yêu nước cũng như đánh lừa quốc tế, nhất là nó được dùng làm bằng chứng để thông qua nhân viên CIA (thời kỳ đó có tên là OSS) Patty, cộng với nội dung của cái gọi là “Tuyên Ngôn Đôc Lập”, có trích dẫn những tư tưởng của nước Mỹ cho thêm phần nặng ký, khiến Chính Phủ Hoa Kỳ tin rằng thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh là một người quốc gia yêu nước!!! (?)
 

Hơn nữa, thằng đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh cũng thừa biết, nếu có chiến tranh thì bản Hiến Pháp sẽ bị vứt vào sọt rác -mà lúc bấy giờ cái gọi là Chính Phủ Chống Pháp- sẽ chỉ dụng các Sắc Lệnh mà thôi. 

Như vậy là bản Hiến Pháp bị bỏ xó, kéo theo sự  "BÙ NHÌN” của tất cả những Đại Biểu Quốc Hội có lòng yêu nước thực sự nhưng mù loà chính trị, đã hợp tác với tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, để làm một quả lừa lớn hơn, đó là lừa đảo toàn thể nhân dân Việt Nam trong tất cả các tầng lớp.  Tất nhiên chỉ còn lại những bộ mặt có máu việt gian, kiểu như bố đẻ thằng đặc công đỏ Bùi Tín, đã được tập đoàn Hồ Chí Minh đôn lên làm quyền chủ tịch Quốc Hội. Kể từ giờ phút đó, cái Quốc Hội thời kỳ Chính Phủ Liên Hiệp chống Pháp chỉ còn “da quốc hội, hồn VGCS”!!!

CHÚ Ý 8:  Từ đó, nay chúng ta có đủ thời gian và bằng chứng cụ thể để thấy rõ được:

1/ Cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp lúc đó có sức mạnh vô biên là bởi vì nó là sự vùng dậy của cả Một Dân Tộc với những căm thù trong thân phận NÔ LỆ gần 100 năm của thực  dân Pháp áp đặt. Quý bạn đọc tưởng tượng, cả một dân tộc sẵn sàng mang toàn bộ sinh mệnh của cả gia đình; mang toàn bộ tài sản tích luỹ trong nhiều đời để chỉ có một tâm niệm duy nhất là đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam!

Cuộc chiến đấu, chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ dành chiến thắng, ngoài việc đồng lòng triệu người như một, còn có một thuận lợi rất quyết định, đó là nhân dân Việt Nam chiến đấu trên đất nước Việt Nam.

2/ Còn lũ thực dân Pháp, chúng có những bất lợi có tính chất chiến lược- chiến thuật:

·        Mẫu quốc Pháp là kẻ thua trận trước quân Phát xít Đức. Nước Pháp bị phát xít Đức Chiếm đóng đã gây ra  những xáo trộn về mọi sinh hoạt xã hội.

·        Người dân Pháp đang phải sống một cuộc đời khổ cực đến mức nhiều cô gái trẻ sẵn sàng hiến thân cho mấy anh lính đồng minh vào giải phóng nước Pháp với cái giá cực kỳ rẻ mạt là: chỉ cần một ổ bánh mì, hoặc một gói thuốc lá, hoặc một thanh chocolate, hoặc một hộp lương khô…!!!

·        Những người lính Pháp tư khắp mặt trận trở về thì ốm yếu, bạc nhược…

Vì vậy, số lính Pháp thực dân được cho qua chiến trường Đông Dương, họ đã là những kẻ phi nghĩa cộng thêm cái mặc cảm bại trận, tinh thần chiến đấu gần như là một con số không, chỉ còn dựa dẫm vào một số súng ống và vài chiếc xe tăng, cũng như máy bay thuộc loại “đồ chơi cao cấp”.  Phải nói rằng, họ rất sợ chết vì thực ra họ không biết chết cho ai và chết để làm gì!!! Có thể dễ dàng tìm thấy một điển hình, đó là tâm sự của một người lính Pháp thực dân trẻ tuổi đã viết một thứ như hồi ký, được tìm thấy sau khi anh ta bị bắn chết! Đó là cuốn “Lettres d’Indochine”!!! (tác giả: Guy de Chaumont - Guitry)

Chính vì vậy việc “tiêu thổ kháng chiến” do thằng đại việt gian tội đồ Hồ Chí Minh đề xướng, chỉ cốt lợi dụng tinh thần yêu nước và tinh thần hy sinh hết thảy cho tổ quốc Việt Nam, khiến thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã lưu manh thực hiện được bước thứ nhất của cái gọi là “Cách Mạng Vô Sản Leninnist”, là đã VÔ SẢN HOÁ toàn dân đủ mọi tầng lớp của người Việt Nam thời kỳ đó.  Thế là, khi tỉnh táo trở lại thì đã quá muộn, tất cả cuộc sống của nhân dân Việt Nam thời kỳ đó đều bị phụ thuộc vào cái gọi là “Chính phủ liên hiệp kháng Pháp”, mặt nạ được công khai hoá của “một nhúm việt gian cộng sản chóp bu”.

·        Cũng cần phải nhắc lại một chi tiết, đó là việc thằng đại việt gian Hồ Chí Minh, ngay dịp tết âm lịch 1946, nó đã trực tiếp thăm dò những phần tử gọi là “các đảng phái khác, nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng” (Văn Kiện Đảng toàn tập, tập 1, trang 131) (sđd).  Cho nên Hồ đã trực tiếp đến thăm Vũ Hồng Khanh.  Lúc đó Vũ Hồng Khanh đang cư ngụ tại Phố Hàng Bún – Hà Nội, mặc dù bị một số tay chân thân cận ngăn cản, nhưng thằng Hồ thì lạ gì Vũ Hồng Khanh, một nhà “cách mạng” suốt ngày xoa mạt chược và đánh tổ tôm ở thị trấn Mông Tự (Vân Nam- Tàu). Tuy nhiên Hồ vẫn đến gặp trực tiếp Vũ Hồng Khanh là để tìm hiểu thêm cho chắc ăn.  Khi vừa mở cửa đón Hồ thì: “Khanh (đã) cuống quít chạy ra líu cả lưỡi lại ‘mời Chủ tịch vào nhà’” (sic) (Đèn Cù - Tập 2, trang 184, Người Việt Book 2014).

·        Đã biết được rõ ràng cái gọi là “các đảng phái khác, nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng”, thằng Hồ đại việt gian càng mạnh dạn về sau này vô hiệu hoá cái gọi là Quốc Hội Khoá 1.

CHÚ Ý 9: Nên nhớ rằng, sau khi đã trực tiếp tìm hiểu Vũ Hồng KhanhHồ đã quyết định ký lệnh hợp nhất quân đội và cử Vũ Hồng Khanh làm Bộ  Trưởng Quốc Phòng, đồng thời hắn cũng cho thành lập cái gọi là Tổng quân uỷ Trung ương do Võ Nguyên Giáp phụ trách.  Đấy là lý do tại sao trong quân đội hợp nhất lúc đó Hồ Việt gian vẫn cho biên chế lính của VNQDĐ ở Hải Phòng thành một đơn vị mang tên “Ký Con”, sau này trong vụ thực dân Pháp gây hấn, hắn đã mượn tay lính thực dân Pháp để tiêu diệt cái đơn vị mang tên Ký Con đó. Số rất ít còn sống sót, hắn cho biên chế sang các đơn vị khác (tất nhiên không phải là Việt Nam Quốc Dân Đảng).  Trong số đó có nhà văn “Vũ Cao Quận” ở Hải Phòng!

·        Vô sản hoá mọi tầng lớp nhân dân đã giúp  Hồ đại việt gian thực hiện  việc  “mở cửa đảng, mở cửa đoàn” và kêu gọi thanh niên vào lính.

Từ đó, Hồ đại việt gian đã cấp tốc lợi dụng Tàu Mao, lúc đó đã làm chủ được lục địa Tàu vào cuối năm 1949. Đến năm 1950, hắn luân phiên đưa “Quân Đội Quốc Gia” với tôn chỉ "TRUNG VỚI NƯỚC - HIẾU VỚI DÂN", qua Tàu Mao để được huấn luyện và trang bị lại, với quân phục hoàn toàn giống hệt lính Tàu – Mao và cũng tổ chức theo “TỨ CHẾ” như Tàu Mao! Nếu không nghe họ nói chuyện, ai cũng tưởng rằng đó là lính Tàu Mao vậy.
 
 

·        Sau khi được Tàu Hoá từ quân phục, từ tổ chức: ngoài Tứ Chế ra, chúng còn phải bảo đảm “Hồng Hơn Chuyên” và “Chính Trị là Thống Soái”, cũng như tổ chức lại hệ thống Đảng VGCS và Đoàn Thanh Niên VGCS trong các đơn vị. Chúng còn cho tổ chức cái gọi là “Tổ Tam Tam”, để tự giám sát lẫn nhau khiến không một ai dám suy nghĩ ngược lại với Đảng VGCS chứ nói gì đến có hành động chống đối!!!

·        Sau khi bị Tàu Hoá trở về lại Việt Nam, cái danh xưng “Quân Đội Quốc Gia” bị đổi thành “Quân Đội Nhân Dân”, tiến tới thành danh xưng thường xuyên là “Bộ Đội Cụ Hồ, hay anh lính Cụ Hồ”!!!???  Tất nhiên cái tôn chỉ “Trung Với Nước - Hiếu Với Dân” cũng phải bị đổi thành “Trung Với Đảng” (tức đảng Việt Gian Cộng Sản). Cho đến tận năm 2018 này thì chúng thêm vào trong phần nhiệm vụ của binh lính VGCS là: “Bảo Vệ Đảng (VGCS);  Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội”.

·        Ngay từ nội dung của Chủ Nghĩa thực dân đỏ Leninist đã coi một điều –có tính sống chết- là: “Đảng (tức Cộng sản) PHẢI ĐỘC QUYỀN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP QUÂN ĐỘI VÀ KHÔNG CHIA SẺ CHO BẤT KỂ LỰC LƯỢNG NÀO KHÁC”.

----


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website