CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, January 6, 2010

(CHƯƠNG 5) FAKE NEW BBC – BAN TIẾNG VIỆT QUYỂN 7 “THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CUỘC TẤN CÔNG VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930”

 FAKE NEW BBC – BAN TIẾNG VIỆT QUYỂN 7

“THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CUỘC TẤN CÔNG VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930”

TÁC GỈA CHÍNH KHÍ VIỆT – PHẠM TRONG LUẬT- JOSEPH PHẠM

CHƯƠNG V

CÁC LOẠI CUỘI

1/ CUỘI LÊ CÔNG ĐỊNH (TỨC LS. LÊ CÔNG ĐỊNH)

Nhân việc con mụ đại VGCS Nguyễn Thị Kim Ngân nói láo về việc biểu tình của nhân dân Việt Nam bị trị, Mặc Lâm của Đài RFA đã có cuộc phỏng vấn với cuội Lê Công Định về cái gọi là “Sắc Lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù được ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình tới nay vẫn chưa có một đạo luật nào thay thế hay bãi bỏ. Tuy nhiên người dân biểu tình vẫn tiếp tục bị ngăn cấm, BẤT KỂ SẮC LỆNH 31 VẪN CÒN HIỆU LỰC.  Mặc Lâm phỏng vấn LS Lê Công Định để biết thêm nội dung cũng như tính hợp hiến của sắc lệnh này” (sic).

CHÚ Ý 1: Nếu không phải là cuội thì như Mặc Lâm đã nói rõ rằng chỉ muốn biết thêm về nội dung cũng như tính hợp hiến của Sắc lệnh 31 này mà thôi, thì cuội Lê Công Định lại bàn lan man sang những chuyện vớ vẩn khác, để xuyên tạc lịch sử trung thực, cung cấp thông tin dổm cho người đọc. Nổi bật nhất là việc hắn ca ngợi tên đại tội đồ, việt gian bán nước Hồ Chí Minh một cách đáng khinh!

CHÚ Ý 2: Chính Khí Việt xin được trích câu trả lời của cuội Lê Công Định:

Sắc lệnh 31 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 13 THÁNG 9 NĂM 1945, NGAY SAU KHI CHÍNH PHỦ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC THÀNH LẬP thì tôi thấy đây là một sắc lệnh hoàn toàn tiến bộ, nó phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý và văn minh trên thế giới.” (sic)

Cuội Lê Công Định phải nhớ rằng, Chính phủ Hồ Chí Minh lúc đó mới chỉ là một "CHÍNH PHỦ LÂM THỜI".   Cuội Lê Công Định đừng giở  trò nói bậy rằng đó là "Chính phủ Hồ Chí Minh"? Là một luật sư, tại sao lại cố tình quên đi hai chữ "LÂM THỜI"?

Nên nhớ rằng  "Chính phủ lâm thời" lúc đó được thành lập xuất phát từ việc trà trộn vào cuộc biểu tình của người dân Hà Nội ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim,  nên chúng lợi dụng  bắn mấy phát súng lục để cướp micro và lèo lái cho đoàn biểu tình tiến vào phủ Khâm Sai Phan Kế Toại, với sự nằm vùng tiếp sức của con trai cả Phan Kế Toại là hoạ sĩ Phan Kế An, một kẻ đã được móc nối vào tổ chức VGCS ở Hà Nội.  Nghĩa là cái "chính phủ lâm thời" đó mà chẳng ai biết nguồn cội của nó là từ đâu, đã lừa đảo để có thể chiếm được quyền lực của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.  Vì là một "chính phủ lâm thời" tự biên, tự diễn không qua bầu bán của người dân, cho nên đại việt gian Hồ Chí Minh mới phải vội vàng ký Sắc Lệnh 31, vào ngay ngày 13 tháng 9, 1945.  Xin tạm trích nội dung của Sắc Lệnh 31 đó như sau:
"

  SẮC LỆNH
 
Của Chủ tịch chính phủ Lâm Thời số 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.
 
Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
 
Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ Cộng hoà;
 
Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;
 
Sau khi hội đồng các bộ trưởng đã đồng ý;
 
Ra Sắc Lệnh:
 
Điều thứ nhất: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này.
 
Điều thứ hai:  Ông Bộ trưởng nội vụ và các uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.
 
Hồ Chí Minh
 
(Đã ký) 
" (sic)
 
Cuội Lê Công Định hay mở mắt to ra mà đọc nội dung cái Sắc Lệnh 31 của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh mà Chính Khí Việt đã đưa ra bên trên, để có thấy cái Sắc Lệnh 31, ngày 13 tháng 9, năm 1945 là thằng đại việt gian Hồ Chí Minh sợ lại bị các đảng phái Quốc Gia phát hiện ra trò lừa đảo của nó và họ cũng sẽ sử dụng việc biểu tình của nhân dân để đòi hỏi trả lại Chính quyền cho Chính Phủ Trần Trọng Kim.  Cho nên nó mới ghi rõ ràng rằng: "Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;" (sic)  chứ làm gì có chuyện "Cụ Hồ" của cuội Lê Công Định "vẫn can đảm ký một sắc lệnh thừa nhận và đồng ý thực thi quyền biểu tình của người dân..." (sic) Đồng thời cũng cần phải lưu ý đến điều thứ nhất là: "Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Ủy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này" (sic). Cái gọi là Uỷ ban nhân dân của "chính phủ lâm thời" chỉ là một cơ quan của VGCS chứ không phải là đại diện của nhân dân và các đảng phai KHÔNG CỘNG SẢN lúc đó.  Vì đại việt gian  Hồ Chí Minh biết rằng chúng không được đa số nhân dân ủng hộ, cho nên mới cần phải được biết trước các cuộc biểu tình, để có thể có kế hoạch phá thối như trường hợp chúng đã phá cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim.

Sắc lệnh 31 này của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh còn có một tính chất lưu manh khác  là chúng khẳng định chúng đang nắm việc quản lý xã hội lúc đó! Nhưng thực ra đó là láo khoét hoàn toàn, vì thế Hồ mới phải đi đêm với các "trí thức ngựa" cũng như các đảng phái mà lãnh tụ nghiện thuốc phiện như Nguyễn Hải Thần; cả ngày tụ họp đánh tổ tôm như "giáo Giảng" tức Vũ Hồng Khanh; và loại mơ hoảng như Nguyễn Tường Tam... để từ đó mới ra đời được cái gọi là Chính phủ liên hiệp!
 
 NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 1:

1/ Cuội Lê Công Định còn dám bịa ra câu chuyện như hắn đã trả lời Mặc Lâm như sau:

"Họ luôn luôn nói rằng việc thực  thi quyền biểu tình đó chờ sự quy định của luật pháp, cho nên bây giờ họ bắt dân phải chờ cho đến ngày Luật biểu tình ra đời nhưng họ quên một điều rất quan trọng, chúng ta quay trở lại với Sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắc lệnh này được ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945 tới giờ vẫn còn hiệu lực pháp lý và cho tới giờ VẪN CHƯA CÓ BẤT KỲ MỘT VĂN BẢN NÀO ĐÃ THAY THẾ HOẶC HUỶ BỎ NÓ cho nên về phương diện pháp lý sắc lệnh 31 của Cụ Hồ ký vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. 

Nếu căn cứ vào sắc lệnh 31 thì tất cả người dân đều có quyền biểu tình và chỉ cần đăng ký hoặc thông báo trước cho UBNN sở tại 24 giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra, đơn giản là như vậy và ngoài ra chúng ta không cần phải làm điều gì khác hết." (sic)

Luật sư ơi là luật sư, thế mà cũng có những thằng mù cả trong và ngoài nước, nhất là thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã thổi hắn lên tận 9 tầng mây xanh.

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc về tên cuội Lê Công Định này, nó đang làm nhiệm vụ gì, có phải nó muốn CHỈ ĐIỂM cho VGCS biết trước về các cuộc biểu tình (nếu có sự tham gia của người dân bị trị thực sự), cả 24 tiếng đồng hồ trước để... giăng bẫy bắt những người tổ chức các cuộc biểu tình?

2/  Xin chia sẻ với quý bạn đọc (kể cả Mặc Lâm của RFA) rằng:  Sắc Lệnh 31 của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh đã bị huỷ bỏ ngay từ khi cuộc chiến tranh nổ ra vào tháng 12 năm 1946. 

Tuy không có văn bản chính thức, nhưng vì đang trong thời chiến cho nên người dân không được phép tụ họp đông người, ngoại trừ những cuộc tụ họp đó được triệu tập bởi hệ thống quản lý của bộ máy nhà nước của chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, chính thức đứng ra tổ chức. 

Và sau cái gọi là tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh công khai trước cả trong và ngoài nước để ra mắt tổ chức VGCS của hắn, đó là "Đại Hội 2 Đảng Cộng Sản Đông Dương" 1951, trong danh xưng mới là "Đảng Lao Động Việt Nam".  Từ đó Chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp thực chất đã bị đảo chánh ngầm.   Đồng thời qua cái gọi là "Cách mạng ruộng đất" và "Chỉnh đốn tổ chức", thì tập đoàn VGCS đã nắm trọn vẹn bộ máy nhà nước đặc biệt công cụ chuyên chính của chúng  là LÍNH, CÔNG AN, TOÀ ÁN... Cho nên nội dung của Hiến pháp 1946 đã hoàn toàn không còn hiệu lực.   Thí dụ:  Trong Hiến pháp 1946 đã "công nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại tố cáo".  Cho nên  nếu còn hiệu lực thì làm gì có chuyện đại việt gian Hồ Chí Minh thực thi cái gọi là "cách mạng ruộng đất", quy định sẽ cho giết, loại bỏ, tù khổ sai hoặc chung thân phát vãng 5% nhân số nông dân phía Bắc Việt Nam.  Sau 1954, đại tội đồ Hồ Chí Minh, qua cái gọi là "cách mạng văn hoá tư tưởng (nổi bật là sau vụ sửa sai cải cách ruộng đất và trấn áp nhóm Nhân văn giai phẩm), đại VGCS Hồ Chí Minh đã cho xoá bỏ Bộ Tư Pháp; huỷ bỏ Khoa Luật ở trường đại học; thiết lập hệ thống gọi là Toà án nhân dân và Viện Kiểm Sát Nhân dân ở các cấp và sẽ truy tố hoặc xét xử dựa theo "giai cấp", và những tên cầm đầu các cơ quan đó đều hoàn toàn mù tịt về luật pháp vì nhân sự của chúng phải là THÀNH PHẦN CỐT CÁN!!!  Thí dụ trong "cách mạng ruộng đất" thì những kẻ ngồi ghế chánh án khá nhiều mới độ 16 tuổi, lại còn mù chữ mà được quyền ra lệnh TỬ HÌNH tại chỗ... Còn khi vào thành thị sau năm 1954, thì là những đứa cốt cán và theo đúng thủ tục xét xử do tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh hướng dẫn là phải xử theo giữa việc kiện cáo của hai người thì bao giờ người tầng lớp trên phải thua kiện.  Còn kẻ nào là Đảng viên cộng sản và lưu manh thành thị thì  bao giờ cũng phải thắng kiện.  Đó là nguyên tắc có tên "TÍNH GIAI CẤP" TRONG XÉT XỬ của các Toà Án Nhân Dân các cấp!  Nói thẳng ra là kể từ đó, phía Bắc Việt Nam bị cai trị bằng Sắc Lệnh hoặc Khẩu Lệnh mà thôi.  Năm 1959, đại VGCS Hồ Chí Minh đã quăng Hiến pháp 1946 vào thùng rác để cho ra đời cái gọi là Hiến pháp 1959.  Nên nhớ Hiến pháp 1959 này ra đời là không tuân thủ quyền phúc quyết của nhân dân về hiến pháp đã được ghi rõ trong Hiến pháp 1946 (của Quốc Hội Đa Đảng) ở các điều 30, Chương III và điều 70, Chương VII.

Hiến pháp 1959 của VGCS là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành, hoàn toàn PHỦ ĐỊNH HIẾN PHÁP 1946 và những sắc lệnh không có lợi cho việc BÁN NƯỚC GIẾT DÂN cho Nga - Tàu của VGCS.

Nội dung đã thay đổi hoàn toàn.  Thí dụ: Ở Hiến pháp 1946, Điều 1 Chương I, đã ghi:

"Nước Việt Nam là một nước Dân Chủ Cộng Hoà.
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giầu nghèo, giai cấp, tôn giáo." (sic)

Đặc biệt không hề ghi việc nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bị lãnh đạo đặc biệt của một đảng phái nào, vì thế mà nó phải bị khai tử!

Trong HIến Pháp 1959, VGCS cho ghi ở Chương I, Điều 4 như sau:

"Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đều thuộc về nhân dân. NHÂN DÂN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC CỦA MÌNH THÔNG QUA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP DO NHÂN DÂN BẦU RA VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN.

QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHÁC ĐỀU THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ." (sic)

Chính từ cái  "NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ"  này đã xoá bỏ sắc lệnh 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.  Bởi vì người dân bị trị muốn đi biểu tình là KHÔNG ĐƯỢC.  Việc biểu tình là do đại diện của nhân dân, tức lũ VGCS trong Quốc Hội hay Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước khác... đại diện để quyết định đi biểu tình hay không biểu tình; và nội dung biểu tình là phải phù hợp với lợi ích... CỦA VGCS.

Ngoài ra, để cho chắc ăn hơn,  Hiến pháp 1959 đã được VGCS cho ghi rõ ràng ở Chương I, điều 2:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà...là một NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN" (sic) 
Khi đã nói DÂN CHỦ NHÂN DÂN thì có nghĩa là chỉ dân chủ với nhân dân mà thôi.  Nội hàm của "Nhân Dân" theo quan điểm của VGCS là  SỰ LIÊN MINH CỦA NÔNG DÂN VỚI CÔNG NHÂN  là giai cấp TIỀN PHONG và ĐẢNG VGCS là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân!!!


3/  Xin quý bạn đọc lưu ý, khi VGCS cho đổi một cách lưu manh từ "Dân Chủ Cộng Hoà" thành  "Dân Chủ Nhân Dân", thì phải hiểu sự thay đổi đó chính là sự khẳng định đất nước Việt Nam qua cái gọi là HIến pháp 1959 đã sử dụng chế độ "Dân Chủ Nhân Dân" là bước đầu của  chủ nghĩa xã hội (theo lý luận Lenin).  Vì thế trong Hiến pháp 1959 ở Chương II, Điều 9, VGCS đã cho ghi:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tiến dần từ chế độ DÂN CHỦ NHÂN DÂN lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI bằng cách phát triển và CẢI TẠO nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội..." (sic)

Không còn gì rõ ràng hơn, vậy mà Cuội Lê Công Định, là một luật sư, tại sao lại lờ đi cái chuyện đó nhỉ?

Chính Khí Việt mở mắt cho cuội Lê Công Định biết rằng, Chủ nghĩa xã hội là sự gắn liền với quyền độc đảng lãnh đạo toàn diện mọi sinh hoạt cả vật chất lẫn tinh thần của nhân dân và đất nước Việt Nam. Sự khẳng định đó đã  buộc phải hiểu rằng trong cái gọi là "Xã hội chủ nghĩa" không bao giờ CHO PHÉP NGƯỜI DÂN ĐƯỢC BIỂU THỊ Ý KIẾN, HÀNH ĐỘNG, KỂ CẢ SUY NGHĨ TRONG ĐẦU NHỮNG GÌ KHÁC VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TẬP ĐOÀN VGCS.  Nó lại còn được bổ xung bằng khái niệm "NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TẬP TRUNG".

Vì thế mới có không ít những người tự coi mình là có nghiên cứu về Chủ Nghĩa Mác Lê Nin mà vẫn mơ hồ để nói hoặc viết rằng hiện nay tập đoàn VGCS thực thi "kinh tế thị trường" là chúng không còn LÀ CỘNG SẢN nữa, chúng dùng cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ là một thứ che đậy mà thôi! 

Xin lưu ý đặc biệt tới quý bạn đọc, nếu những ai thực sự có nghiên cứu nghiêm chỉnh về cái gọi là Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin thì phải thấy rằng, tập đoàn VGCS  khi sử dụng cái gọi là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chính là chúng đang thực thi cái luận điểm của Lenin  về "Tân Kinh Tế Chính Trị".  Nghĩa là bắt buộc phải xây dựng cái gọi là "Tư bản nhà nước". Hình ảnh cụ thể đó tại Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa chính là các tập đoàn kinh tế nhà nước, có sự gắn bó và cũng là nơi cho đời đủ loại 'ĐẠI GIA ĐỎ".  Thí dụ như con mụ Trương Thị Mỹ Lan, em ruột của thằng đại tội đồ Trương Tấn Sang; thằng Phùng Quang Hải, con trai thằng đại việt gian Phùng Quang Thanh; thằng Dũng lò vôi ở Bình Dương; con Nguyễn Thanh Phượng, cục cưng của  thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng;  rồi những loại như Bầu  Đức, Bầu Đệ, Trầm Bê...

NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 2

Mặc Lâm của RFA cũng đặt một câu hỏi cho cuội Lê Công Định như sau:

"Trong nhiều luật ban hành luôn có câu: 'Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định'.   Theo luật sư mục đích của đoạn văn này nhằm tới điều gì?" (sic)

Và cuội Lê Công Định đã trả lời rằng:

"Bởi vì họ quan niệm như thế này: Quốc hội ban hành Hiến pháp và luật là một lẽ nhưng thực thi lại là do chính phủ bằng những nghị định cấp Bộ, bằng những thông tư quy định thể thức thi hành thì họ sẽ dùng các Nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ để một là hạn chế các quyền đã được công nhận trong Hiến pháp và trong Luật, hai là họ có khả năng tước đoạt luôn cả cái quyền đó chẳng hạn như luật biểu tình và lập hội," (sic)

Qua phần này, Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc như sau:

1/ Cái gọi là Hiến pháp của VGCS, vì  là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành,  cho nên cần  nhớ rằng tất cả nội dung của cái gọi là Hiến pháp VGCS chỉ có một mục đích là bảo vệ mọi quyền lợi, kể cả quyền "LÀM VIỆT GIAN, GIẾT DÂN, BÁN NƯỚC" mà không một thế lực nào được phép chống lại, kể cả nhân dân Việt Nam bị trị cho tới chính phủ của các nước bất kể ở phương nào!

Chữ nghĩa mà tập đoàn VGCS sử dụng trong cái Hiến pháp của chúng hoàn toàn RẤT RÕ RÀNG, giấy trắng mực đen, nếu ai nghiêm chỉnh và có lòng yêu nước thực sự theo tôn chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm thì đều có thể nhận thấy được ngay.

Còn những lũ nuôi tư tưởng HOÀ GIẢI để  ĐƯỢC HOÀ HỢP  vào với lũ tay sai của VGCS; hoặc lũ đấu tranh cuội bằng bất kể hình thức nào, thì vì là công cụ của VGCS sử dụng để làm truyền thông ngoại giao và mơ hồ hoá nhân dân Việt Nam bị trị để không thấy được "AI LÀ THÙ - AI LÀ TA",  cho nên bị dẫn giắt vào trận địa giả để đấu tranh đến chết, từ đời cha đến đời con cái cháu chắt mà vẫn như "DÃ TRÀNG XE CÁT BIỂN ĐÔNG"!!!

Còn về những Nghị định cấp Bộ của VGCS, cũng như các quy định của các địa phương đang trong sự quản lý của VGCS có mục đích để thực thi phù hợp với từng địa phương, từng ngành riêng biệt và cũng chỉ có một mục đích là thực hiện trọn vẹn cái Hiến pháp của VGCS mà thôi. Nói theo ngôn ngữ của VGCS là "thi hành theo tinh thần dám  nghĩ dám làm trong thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất" cho việc TỒN TẠI CỦA ĐẢNG VGCS!


2/ Ngày Tổng thống Barack Obama tới nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cũng đã khen rằng "Hiến pháp 2013 của VGCS có ghi đầy đủ các quyền tự do..", nghĩa là kiểu như cuội Lê Công Định vậy và cũng nghĩ tới việc giúp đỡ, sửa đổi các đạo luật cho phù hợp... với thế giới văn minh.  Có điều khác biệt là ở chỗ cuội Lê Công Định sinh đẻ, lớn lên ăn học ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, lại được đi du học ngoại quốc trở thành luật sư mà có suy nghĩ hoàn toàn không phải của một người Việt Nam yêu nước chân chính. Đó là vì cái TÂM, cái TRÍ  của cuội Lê Công Định đã bị VIỆT GIAN HOÁ RỒI!

KẾT LUẬN

Qua việc này, một điều đáng buồn cho nhân dân Việt Nam là "thành phần trí thức được coi là ưu tú" dù được đào tạo ở trong hay ngoài nước đều phần lớn trở thành BỆNH NHÂN  mắc phải  bệnh Zika, khiến óc teo lại bằng trứng cút, không còn một chút trách nhiệm nào đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam mà chỉ thành LŨ TRÍ THỨC NGỰA (loại dân trí cực kỳ thấp như con quạ, cứ tưởng mình nhặt được vài cái lông công ở ngoại quốc là tưởng mình thành con công rồi!!!)
Đáng Tiếc!  Đáng Tiếc!!  Đáng tiếc!!!

Nhưng nếu biết nuôi dưỡng tinh thần "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" thì đó lại là TOA THUỐC DUY NHẤT để chữa bệnh Zika chính trị!


2/ CUỘI PHẠM HỒNG SƠN (TỨC BÁC SĨ PHẠM HỒNG SƠN)

Trong vụ con xướng ca vô loài VGCS Mai Khôi, đã là dịp rất tốt để cho những người chống VGCS thấy thêm được những bộ mặt cuội núp dưới cái áo “đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền” của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa!!! Cũng như những kẻ trùm mặt trong tấm áo người yêu nước (mà vẫn được coi là người Quốc Gia. Nghĩa là đối lập lại với quan niệm “vô tổ quốc” của tập đoàn VGCS).


Về việc này Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc được đưa ra hai mẫu điển hình:


1/ Phạm Hồng Sơn với bài viết có tên “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh”.  Bài này Phạm Hồng Sơn đã đưa lên blog của nó "Như Cây Tre Việt Nam" https://nhucaytrevn.blogspot.com/2017/01/la-co-ay-khong-ang-bi-xa-lanh.html, và được Dân Làm Báo trân trọng lấy đưa lên trang blog của mình  http://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/la-co-ay-khong-ang-bi-xa-lanh.html#more.


2/ Tôn Nữ Hoàng Hoa với bài viết có tên “CON NGƯỜI VÀ SỰ KIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG D.C QUA NỮ CA SỈ VĂN CÔNG MAI KHÔI.” được Ba Cây Trúc trân trọng đưa lên https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13852:con-ngi-va-s-kin-ti-cng-ng-dc-qua-n-ca-s-vn-cong-mai-khoi&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)


 


I.  BÀI VIẾT CỦA TÊN PHẠM HỒNG SƠN
Nếu quý bạn đọc đọc bài của Phạm Hồng Sơn có tên “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh” thì sẽ thấy những điều sau đây mà Chính Khí Việt chứng minh cái bản chất VGCS của Phạm Hồng Sơn.  Nghĩa là dựa vào quan điểm của Phạm Hồng Sơn do chính hắn viết ra trên giấy trắng mực đen hẳn hoi!


Chú Ý 1: Quý bạn đọc không cần phải đứng về phía nào, chỉ cần công bằng theo dõi nhận xét của Chính Khí Việt thì sẽ rõ trắng đen.


Cái tên bài viết của Phạm Hồng Sơn “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh” và ngay bên dưới là Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoàđã cho thấy  bản chất lưu manh của Phạm Hồng Sơn, với lối chơi chữ theo đúng mẫu mực của bút nô các loại do tập đoàn VGCS đào tạo. 


Khi thằng Phạm Hồng Sơn  viết rằng “Lá cờ ấy không đáng bị xa lánh” (sic) thì đã chứng tỏ trong lòng nó sự miệt thị đối với Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà. Điều này chứng tỏ rằng lá Quốc Kỳ VNCH không đáng để nó quan tâm đến!  Còn nếu tỏ ra vẻ -chí ít là khách quan và tự nhận mình là trí thức dân chủ- thì nó phải viết câu đó như sau: “Lá Cờ Ấy Vẫn Đáng Được Trân Trọng”.


Chú Ý 2:  Trong bài viết của mình, thằng Phạm Hồng Sơn khéo léo kể lể cho thấy trình độ học vấn và kiến thức của nó. Đấy là việc nó tự quét sơn loè loẹt hy vọng những người không để ý kỹ càng sẽ tưởng rằng nó là “trí thức dân chủ thứ thiệt”???


Xin được trích nguyên văn một đoạn viết của Phạm Hồng Sơn:


Trích nguyên văn: “Lại vừa xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt về lá cờ vàng ba sọc đỏ - cờ của chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa. Lần này cuộc tranh cãi liên quan tới ca sỹ Mai Khôi, một nghệ sỹ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướng, đứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền.”  (sic)


Ngay lời mở đầu thằng Phạm Hồng Sơn đã tự chứng minh rằng nó là kẻ đứng sau lưng con xướng ca vô loài VGCS Mai Khôi và nó khẳng định con này là một nghệ sĩ trẻ đã có một số biểu hiện cổ xướngđứng về phía tự do, dân chủ, nhân quyền” (sic).


Tiếp sau đó thằng Phạm Hồng Sơn đã viết như sau:


Trích nguyên văn: “Nhưng tranh luận về lá cờ vàng hiện nay có hai trở ngại chính. Thứ nhất, chế độ đương quyền tại Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó. Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.” (sic)


Trong phần trích dẫn này thằng Phạm Hồng Sơn đã lưu manh chạy tội việt gian bán nước giết dân (có chứng cớ, nhân chứng, tài liệu rõ ràng) rằng tập đoàn VGCS chỉ là "một lũ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại đến sự độc quyền quyền lực của nó.” (sic)


Vây ta hỏi tên Phạm Hồng Sơn ngươi có đủ khả năng để phân biệt được thế nào là “một chế độ độc tài bất dung khác biệt chính trị và bất dung mọi thứ có thể tổn hại tới sự độc quyền quyền lực của nó” với cái thực chất của VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của nó chỉ là một công cụ quản lý thuộc địa của Tàu bành trướng đối với đất nước Việt Nam hiện nay, trong cái áo “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.   Biểu tượng của chúng được thể hiện:


-         Cờ Đỏ Búa Liềm là của tập đoàn Đảng Cộng Sản Việt Nam, một bộ phận của Đảng Cộng Sản Tàu bành trướng, và Cờ Đỏ Búa Liềm đó cũng là  lá cờ của Đảng cộng sản Tàu bành trướng!  Nên nhớ Đảng CSVN nắm quyền lực toàn diện và duy nhất.  Còn cái gọi là cơ quan quản lý của Cộng Sản Việt Gian chính là cái gọi “chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam” với biểu tượng là cờ máu sao màu vàng phân.  Chúng ta có thể tạm hình dung so sánh với Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn để cho thấy được sự thật về mối quan hệ máu thịt của VGCS với Cộng Sản Tàu bành trướng. 


Tượng trưng cho toàn Hoa Kỳ của cả 50 tiểu bang là lá cờ Hoa. Còn mỗi tiểu bang ngoài cái việc phải tôn trọng Cờ Hoa thì vẫn có lá cờ biểu tượng riêng của tiểu bang mình.  Mỗi tiểu bang cũng đều có Thống Đốc và tổ chức dân biểu của cả Thượng và Hạ Viện riêng và cũng có một số điều luật khác biệt với Liên Bang và các tiểu bang khác, được thiết lập trong nhu cầu cụ thể của tiểu bang mình. Thí dụ như các  tiểu bang California, Massachusetts, Nevada và Washington State đã bỏ phiếu chấp thuận các dự luật hợp pháp hóa cần xa, trong khi đó một số các tiểu bang khác vẫn coi việc trồng cần xa và phân phối cần xa là một tội tiểu hình!!!


Nếu có thực học và có tấm lòng của người Việt Nam yêu nước thì tên Phạm Hồng Sơn phải hiểu cái lối tổ chức giữa VGCS với Cộng sản Tàu bành trướng.


Chính Khí Việt ta hỏi vậy thôi chứ cái loại trí nô do VGCS đào tạo thì cũng chỉ như con chó mà chủ VGCS của nó bảo sủa thì sủa, bảo vẫy đuôi thì vẫy đuôi và bảo ăn cái gì thì nó cũng phải ăn cái đó!


Chú Ý 3:  Vì thế xin quý bạn đọc lưu ý thằng Phạm Hồng Sơn đã rất lưu manh kiểu cộng sản việt gian để viết rằng: “Thứ hai, lá cờ vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975.” (sic)


Chú Ý 4: Xin quý bạn đọc lưu ý tên trí nô VGCS Phạm Hồng Sơn, đã vô cùng lưu manh khi chỉ nói đến cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung nhằm đuổi hết lũ xâm lược và tay sai ra khỏi Việt Nam, trong giai đoạn 1954-1975 mà nó gọi là NỘI CHIẾN???


Sự cắt xén này đã cho thấy trình độ của nó vẫn chỉ là tên bút nô do VGCS đào tạo, tôi luyện để sủa trên các diễn đàn truyền thông làm mơ hồ hoá giới trẻ Việt Nam nói chung. 


Ta hỏi ngươi, thằng Phạm Hồng Sơn, ngươi căn cứ vào đâu mà ngoáy bút viết rằng “Lá Cờ Vàng là lá cờ của một chính thể là đối thủ của, và đã thua, chế độ đương quyền Việt Nam trong cuộc nội chiến 1954-1975”.  Xem ra con chó bút nô này lại còn “bào hoàng hơn cả nhà vua”,  vì chính ngay thằng đại việt gian Lê Duẩn nó cũng nói rằng cái gọi là cuộc chiến 1954-1975 là cuộc chiến mà tập đoàn VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng “Đánh cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!!  Như thế mà ngươi vẫn không thấy được việc chúng thực thi làm đội quân tiền tiêu để xâm lược và mở rộng chủ nghĩa thực dân đỏ cho Nga và Tàu vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.  Đất nước Việt Nam không phải của Nga và của Tàu vậy mà VGCS lại phải đánh cho Nga cho Tàu chứ không phải đánh -cho dù là tụi VGCS- thì tại sao ngươi lại gọi là “Nội Chiến 1954-1975”???

Buổi gặp mặt và liên hoan thân mật của các 'nhà tranh đấu dân chủ cuội' Cuội Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu Cuội "BS" Phạm Hồng Sơn

 
 
Chú Ý 5: Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam đã cho biết có nhiều cuộc chiến tranh, đúng với ý nghĩa của nó là “NỘI CHIẾN”.  Ta chỉ cho ngươi biết, thằng Phạm Hồng Sơn, để cho ngươi đừng loè thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay mà họ được giáo dục trong bàn tay của VGCS, nên đã có sự hiểu biết rất hời hợt đến mức sai lầm nghiêm trọng.  Chính dựa trên cơ sở đó mà ngươi sử dụng những điều VGCS đào tạo cho lũ bút nô loại như ngươi để ra công sản xuất những bài viết đổi trắng thay đen, trong cái áo khoác “nhà đấu tranh dân chủ”, để cho tuổi trẻ Việt Nam dễ dàng nuốt phải của độc

Trong bài viết của ngươi, ngươi đã viết như sau:

“Trong một số bài viết của tôi, và nhiều bài viết của người khác, đã chứng minh chính thể quá cố Việt Nam Cộng Hòa, cùng những biểu tượng liên quan, đáng được trân trọng. Sự trân trọng này không dựa trên tình cảm yêu-ghét, thân-sơ, mà dựa trên so sánh về mức độ văn minh-man dã, tự do-nô lệ, dân chủ-độc tài, bao dung-hẹp hòi, nhân bản-phi nhân và ái quốc-phản quốc. Cố nhiên, chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã thua, đã chết. Đó là một sự thật không thể nói khác. Nhưng xét đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác không thể dựa trên thắng-thua, được-mất. Lịch sử nhân loại và lịch sử Việt Nam đã từng xảy ra rất nhiều biến cố trong đó cái Thiện, cái tiến bộ bị thất bại, bị tiêu diệt; cái Ác, cái man khai hơn đã ngạo nghễ chiến thắng, thống trị trong một thời gian, đôi khi khá dài. Nhưng không vì thế mà nhân loại tiến bộ lãng quên, xa lánh, xúc xiểm Socrates, Thomas More, Bruno, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten. Ngoài ra, nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử cuộc nội chiến Việt Nam 54-75, tôi tin tưởng chúng ta sẽ biết nhiều hơn và hiểu hơn các nguyên nhân đã đưa tới thất bại của Việt Nam Cộng Hòa – theo tôi, cũng là thất bại chung của mọi người Việt Nam muốn có chung một Tổ quốc tự do, nhân bản và lành mạnh.” (sic)

Trong phần Chính Khí Việt trích dẫn nói trên, thằng bút nô Phạm Hồng Sơn đã lưu manh viết rằng nó đã có một số bài viết và nhiều kẻ khác nữa “đã chứng minh chính thể QUÁ CỐ Việt Nam Cộng Hoà, cùng những biểu tượng liên quan đáng được trân trọng” (sic).  Nếu quả thật ngươi có chút lương thiện như vậy thì sao ngươi lại không lấy tên bài viết của ngươi về biểu tượng của Việt Nam Cộng Hoà là Lá Cờ Vàng ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG mà lại lấy tên là “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh”???

Này Phạm Hồng Sơn, ta nói cho ngươi biết: Cái thứ bút nô tép riêu như mày chưa xứng đáng với mấy cọng lông chân  của những thằng đàn anh mày là lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và ngay cả thằng Alibaba Nguyễn Chí Thiện nữa.  Lối viết của lũ bút nô VGCS chúng bay  -chỉ cần viết một câu-  là ta đã biết chúng bay là ai rồi.  Cho nên những thằng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Alibaba Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Giang cho đến những tên trong tập đoàn báo Người Việt như Vũ Ánh, Đinh Quang Anh Thái, cho đến cả lũ Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ, Nguyễn Đan Quế cũng như lũ Việt Tân cao cấp Đỗ Hoàng Điềm, Trần Xuân Ninh… có đứa nào dám mở miệng cãi lại được nửa lời?

Sở dĩ mày dùng đến cụm chữ  “ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG” (sic) rồi tiếp theo là viết ra một lô những điều lếu láo để có thể nhét vào trong đó cái điều mà tập đoàn VGCS đã giao cho mày và đồng bọn PHẢI LÀM LÀ MƠ HỒ HOÁ trên mặt trận truyền thông.  Đó là mày đã viết trong đoạn trích dẫn bên trên rằng: “CỐ NHIÊN, CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐÃ THUA, ĐÃ CHẾT.  ĐÓ LÀ MỘT SỰ THẬT KHÔNG THỂ NÓI KHÁC” (sic)???

Có thể nói rằng toàn bộ nội dung bài viết của mày chỉ là cố nhồi nhét hai câu ngắn như vậy thôi. Và, khuyên bảo một cách khéo léo lũ theo voi ăn bã mía VGCS rằng KHÔNG NÊN NÓI NHIỀU VỀ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HOÀ cũng như CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HOÀ.   Vì như mày viết rằng “Chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã thua, đã chết. Đó là một sự thật không thể nói khác” (sic)!!!

Rồi để lôi kéo người đọc vào những chuyện lăng nhăng khác như: nào là Thiện, Ác; Tốt Xấu…. Rồi lại “Socrates, Thomas More, Bruno, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten. Ngoài ra, nếu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử cuộc nội chiến Việt Nam 54-75, tôi tin tưởng chúng ta sẽ biết nhiều hơn và hiểu hơn các nguyên nhân đã đưa tới thất bại của Việt Nam Cộng Hòa – theo tôi, cũng là thất bại chung của mọi người Việt Nam muốn có chung một Tổ quốc tự do, nhân bản và lành mạnh. “ (sic).

Những chuyện Socrates… Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Pétrus Ký, Cộng Hoà La Mã  hay thành-bang dân chủ A Ten, thì có dính dáng gì tới việc ngươi dựng ra chuyện “Nội Chiến Việt Nam 1954-1975”.

Chú Ý 6:  Ngươi có hiểu thế nào là Nội Chiến hay không?  Cũng nhân đây ta chỉ dạy cho bọn bút nô VGCS cao cấp cho đến loại tàm nhàm như mày, thằng Phạm Hồng Sơn là một thí dụ.

Cuộc chiến 12 Sứ Quân Thời Đinh, cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, thậm chí đến cả cuộc chiến giữa nhà Mạc với Lê Trung Hưng cũng vẫn có thể gọi được là “Nội Chiến”.  Vì tất cả hai bên cùng là người Việt Nam tham chiến vì những lý do này khác, nhưng KHÔNG BÊN NÀO LÀ LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO NGOẠI BANG và cũng không bên nào dâng đất dâng biển cho NGOẠI BANG.  Ngay nhà Mạc mà người ta vẫn nhắc đến chuyện quỳ lạy quân Tàu ở biên giới và cắt đất dâng cho Tàu.  Nếu nghiên cứu lịch sử thời đó một cách nghiêm túc và có quan điểm lịch sử trung thực thì phải nói rằng trong tình hình lúc đó Mạc Đăng Dung không thể nào làm khác hơn được.  Số đất đai dâng cho Tàu cũng không đáng kể, chỉ dăm ba xóm ở Cao Bằng.  Nhưng nhờ đó Nhà Mạc đã có điều kiện để làm những việc rất có ích cho dân cho nước Việt Nam.  Thí dụ:

-         Thời Nhà Mạc không hề có khởi nghĩa Nông Dân.  Điều đó chứng tỏ  chính sách của Nhà Mạc đã phục vụ hữu ích cho nông dân Việt Nam.

-         Cũng dưới  triều đại Nhà Mạc, lần đầu tiên các nghệ sĩ được phép ghi tên của mình vào các sản phẩm do mình sáng tạo.

-         Triều đại Nhà Mạc là một triều đại rất tôn trọng việc tìm kiếm nhân tài, cho nên thằng Phạm Hồng Sơn và đồng bọn hãy vào Văn Miếu ở Hà Nội để đọc trên bia xem, Triều Nhà Mạc đã có biết bao nhiêu Trạng Nguyên, Tiến Sĩ mà cả trước cả sau Triều Nhà Mạc không thể có được. 

Chính vì thế khi Mạc Mậu Hợp bị thua, phải dẫn tàn quân lên vùng Cao Bằng vẫn tồn tại được 40 năm nữa và đã có rất nhiều công bảo  vệ biên giới với Tàu.

Chú Ý 7:  Còn cái gọi là “Nội Chiến” của thằng  Phạm Hồng Sơn thì sao?  Điều này ta đã chỉ cho ngươi biết câu nói của thằng đại tội đồ Lê Duẩn về nội dung cái gọi là “nội chiến” đó  là LÀM LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ NGA XÔ VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG.  Như thế có giống với nội chiến trước đó ở Việt Nam không và cũng có xẩy ra ở các nơi nào khác trong lịch sử thế giới???

Ta thừa biết mày, thằng Phạm Hồng Sơn đi bước thứ nhất trong kế hoạch của VGCS là chúng thì không nói gì cả, nhưng lại giao trách nhiệm cho lũ bút nô với những thằng khác như kiểu Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Alibaba Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thanh Giang… cũng như các đảng phái ma trơi ma bùn khác như Việt Tân, Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Tộc, cái gọi là Khối 8406Dân Chủ 21, Cao Trào Nhân Bản, và cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cầm đầu là tên ma tăng sát nhân Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ….
 
Bên phải là thằng trọc Thích Đôn Hậu, bên trái đại VGCS Lê Duẩn và thằng đại sát thủ Võ Nguyên Giáp
Image result for hình quảng dộ và mai chi tho
Thằng Trọc Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ và thằng trùm công an VGCS Mai Chí Thọ

Chỉ cần đưa ra một thí dụ cụ thể mà ngay cả thằng Đặng Phúc Tuệ, Không  Tánh, Viên Định, Võ Văn Ái… cũng không thể cãi được! Vì bằng chứng này bất kể ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng và dễ dàng.  Khi thằng Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ nhận sự thừa kế làm Đệ Ngũ Tăng Thống, thì thử hỏi nó là Đệ Ngũ thì những thằng Đệ Tứ, Đệ Tam là những thằng nào vậy.  Chắc không thể nào mọi người không biết rằng thằng Đôn Hậu (Đệ Tam tăng thống), nó đóng vai trò gì, chức danh gì trong bộ máy của tập đoàn VGCS để xâm lược Việt Nam Cộng Hoà “CHO LIÊN XÔ VÀ CHO TRUNG QUỐC”  như sự thú nhận của thằng đại tội đồ Lê Duẩn.

Là kẻ thừa kế của thằng Đôn Hậu như chính tự Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ thừa nhận thì thử hỏi có phải là nó đã thừa kế lại nhiệm vụ của thằng Đôn  Hậu để phục vụ cho ngoại bang là Nga và Tàu, có đúng không? Nếu không thì nó phải bắt đầu lại từ đầu với nhiệm vụ  mới, trong vai trò Đệ Nhất Tăng Thống chứ?
Chú Ý 8: Này thằng Phạm Hồng Sơn, ta đặt thêm cho mày về một vấn đề khác nữa là: Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thì phong trào chống xâm lược ,  cả nước Việt Nam đều khắp và kéo dài nối tiếp không dứt cho đến ngày thực dân Pháp hoàn toàn bị tống xuất khỏi Việt Nam, trong đó những cuộc khởi nghĩa của từ Tán Thuật, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám,  Duy Tân, Cần Giuộc…đều bị thực dân Pháp sử dụng những tên việt gian như Nguyễn Thân, Lê Hoan, Hoàng Cao Khải… đem lính khố xanh đi  lùng sục đánh phá  nhằm dập tắt cuộc nổi dậy chống lại những phong trào khởi nghĩa đó.  Cuộc chiến đấu đó gồm hai bên, một là tụi việt gian công cụ của thực dân Pháp, một bên là những người dân Việt Nam của mọi tầng lớp quyết tâm đánh đuổi thực dân xâm lược Pháp.  Nếu theo cách suy nghĩ của mày thì đây cũng là “NỘI CHIẾN”   chăng? Hay đó là cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam đối với các thế lực thực dân Phương Tây và Tàu???

Tất cả những cuộc chiến đấu chống xâm lược đó cũng như từ xa xưa trong lịch sử là những cuộc chiến chống giặc Phương Bắc của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Phùng Hưng, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Lê cho tới Quang Trung… thì nếu tính thời gian đã gấp bao nhiêu lần cuộc chiến chống xâm lược của Việt Nam Cộng Hoà đối với tụi Nga Xô và Tàu bành trướng trong thời điểm mà mày cắt xén từ 1954 cho tới 1975, và mày gọi cuộc chiến trong thời điểm đó là “NỘI CHIẾN”. Và mày cũng đi đến kết luận rằng: “Chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã thua, ĐÃ CHẾT. Đó là MỘT SỰ THẬT KHÔNG THỂ NÓI KHÁC.” (SIC)

Như thế những cuộc chống xâm lược từ thời Hai Bà Trưng mà ta đã nêu trên cũng bị coi là “ĐÃ CHẾT”???  Vậy thì mày có biết -chỉ nói tới thời Quang Trung cho đến nay-  là bao nhiêu năm không, vậy mà ngay thời thực dân Pháp cướp bộ máy nhà nước Việt Nam, thanh niên sinh viên Việt Nam vẫn tổ chức kỷ niệm long trọng để tưởng niệm công lao chống xâm lược của Hai Bà Trưng, kết hợp với học sinh trường Tây của thực dân Pháp thì làm lễ tưởng niệm Jeanne d'Arc.  Như thế -để cho mày -thằng Phạm Hồng Sơn-  biết là những thanh niên trí thức Việt Nam ngay thời thực dân Pháp mà vẫn còn vinh danh Hai Bà.  Vậy như thế có phải LÀ CHẾT chăng?  Mày có biết tại sao người ta dựng tượng đài làm đền thờ để cúng lễ hằng năm tưởng niệm những vị đại diện cho mỗi cuộc chiến chống xâm lược của Việt Nam để làm gì không?  Bởi vì đối với những người Việt Nam đó thì những nhân vật nói trên cùng những chiến công chống xâm lược đều được coi là BẤT TỬ! 

Ngay tập đoàn VGCS tại sao chúng  -ở rất nhiêu nơi- đâu đâu cũng tạc tượng thằng Hồ Chí Minh cùng những lũ việt gian cóc nhái từ những thằng Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh cho đến lũ có tên Lý Tự Trọng, và đến cả nhân vật ảo là Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu… Và có bao giờ mày thấy tập đoàn VGCS gọi lũ đó là đã CHẾT không?  Hay chúng vẫn coi rằng  tinh thần của lũ này là VĨNH VIỄN, tức là BẤT TỬ?

Kể cả thằng việt gian đầu trọc Quảng Đức aka Lâm Văn Tức, cũng được tụi VGCS dựng tượng đài, coi là BẤT TỬ và còn hỗn láo nâng lên là BỒ TÁT? 

 

Chú Ý 9:  Vừa mấy ngày trước đây cái gọi là Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, một tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma VGCS, cũng tổ chức tưởng niệm Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Nguỵ Văn Thà và đồng đội đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.  Trong thời gian đó thì nguỵ quân VGCS vẫn tiếp tục tấn công Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà để không có khả năng tăng cường cho Hạm Đội của Trung Tá Nguỵ Văn Thà.  Điều đó chứng minh rõ ràng rằng ngay từ năm 1956, tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh đã tự nguyện và công khai dâng  quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bằng văn bản hẳn hoi.  Và năm 1974 thì chúng đã hỗ trợ về mặt quân sự cho Tàu bành trướng chiếm Hoàng Sa. 

Nếu như mày, thằng Phạm Hồng Sơn coi Chế Độ Việt Nam Cộng Hoà “đã thua, đã chết”.  Và mày coi rằng đó là “một sự thật không thể nói khác”.  Vậy sao mày không lên án những người dù là người Việt Nam yêu nước chân chính hoặc lũ Việt Gian Cộng Sản đội lốt Quốc Gia là tại sao dám Tưởng Niệm tinh thần của Trung Tá Nguỵ Văn Thà và đồng đội vậy?  Như vậy là CHẾT hay BẤT TỬ???

Cũng như thế LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ cùng với Việt Nam Cộng Hoà đều LÀ BẤT TỬ, cho nên càng ngày tinh thần của Cụ Ngô Đình Diệm và Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà lại dần dần nổi lên ngay trong long tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.  Mày không thấy đã có những cuộc biểu tình của Dân Oan đã có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện diện.  Và Lễ Tưởng Niệm Ngô Tổng Thống từ lẻ tẻ cho đến nay ngày càng đông đảo.  Như vậy là ĐÃ CHẾT hay BẤT TỬ?  Chắc chắn mày phải biết cuộc đấu tranh giữ nhà giữ đất của gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn, chưa nói đến người lớn chỉ riêng Nguyễn Mai Trung Tuấn, mới 15 tuổi đầu mà đã CAN TRƯỜNG NHẮC ĐẾN Công Ơn Của Việt Nam Cộng Hoà trước  đàn chó ngao VGCS?  Ta phải nói rằng khoe hết "Socrate, Cộng Hòa La Mã hay thành-bang dân chủ A Ten", rồi lại "Albert Einstein, Julius Robert Oppenheimer, hay Deithich Bonhoeffer" để ra vẻ ta là một nhà nghiên cứu thông kim bác cổ.  Nhưng không biết mày đã nghiên cứu về những nhân vật đó như thế nào, nhưng trong bài viết của mày có tên “Lá Cờ Ấy Không Đáng Bị Xa Lánh” (sic) mà mày khẳng địng rằng: “Chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã thua, đã chết.  Đó là một sự thật không thể nói khác” (sic) thì phải nói rằng mày chỉ là cái thùng rỗng kêu to! Mày chỉ là một thằng đấu tranh cuội! Mày chỉ là một bút nô hèn hạ, ngu xuẩn trong số những bút nô của Việt Gian Cộng Sản!  Và như mày đã viết “Đó là một sự thật không thể nói khác” (sic) nếu vận điều đó vào chính con người mày thì ta phải thẳng thắn nói rằng:  Này Phạm Hồng Sơn, nếu còn chút lương thiện thì hãy chịu khó uống thuốc đắng giã tật; nghe sự thật đừng tự ái. Đó là mày hãy xin một bãi phân của em Nguyễn Mai Trung Tuấn cố gắng mà ăn cho hết, với hy vọng có thể làm cho ngươi BỚT HÈN HẠ VÀ NGU MUỘI để đừng tiếp tục làm một con chó canh cửa truyền thông cho tập đoàn VGCS!!!

Mày nói rằng "Chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã thua, đã chết".  Nếu chết tại sao vào đầu năm 2017 này mày lại phải theo đít con xướng ca vô loài Mai Khôi để nhắc đến và BÔI NHỌ Chế Độ Việt Nam Cộng Hoà như vậy?  Thật là mâu thuẫn!

Chú Ý 10:  Ta nói cho mày, thằng Phạm Hồng Sơn biết đừng ngu ngốc khi thấy con xướng ca vô loài Mai Khôi được gặp Obama.   Chắc chắc Tổng thống Obama của chính phủ Hoa Kỳ không biết đến con này mà chỉ thông qua sự lựa chọn của thằng Ted Osius, thông qua ý kiến của VGCS, giới thiệu mà thôi. 

Sau khi ưu ái nịnh bợ lũ VGCS hết mình và phối hợp chặt chẽ, đánh bóng dùm VGCS cái lũ gọi là “đấu tranh cho nhân quyền và tự do ngôn luận” và lũ Xã Hội Dân Sự Độc Lập”, thì Ted Osius tưởng rằng đã thắng lợi rõ ràng nên “thừa thắng xông lên” về lại Mỹ công khai tẩy chay Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà ngay tại thủ đô của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS, mà Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã được chính quyền Mỹ công nhận là Biểu Tượng của Cộng Đồng Người Việt. 

Rồi tiếp theo sau Ted Osius, là lũ ăn cơm Tự Do nâng dế VGCS như những con mụ Nguyễn Thị Thanh Bình, Thanh Trúc RFA đã mời con xướng ca vô loài Mai Khôi sang để tiếp nối hiệu quả CHỐNG CỜ VIỆT NAM CỘNG HOÀ của Ted Osius. 

Bộ mặt của Ted Osius đã bị ta viết  6 bài lật tẩy, nó không dám nói lại nửa lời.  Thì cái thứ như mày là thằng Phạm Hồng Sơn và đồng bọn có nghĩa lý gì trước ngòi bút của ta.

KẾT LUẬN

Xin quý bạn đọc cảm thông với cách viết của Chính Khí Việt vì Chính Khí Việt luôn luôn noi theo Tiền Nhân Yêu Nước Việt Nam mà Cụ Nguyễn Đình Chiểu là một, đã căn dặn các thế hệ sau rằng:

“Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”!

3/ CUỘI NGUYỄN TƯỜNG THUỴ

Kể từ khi có vụ cá chết do Formosa Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh thải chất độc ra biển và chôn trên đất liền, thế là một phong trào “bút gian do VGCS  hợp tác với lũ cuội trong và ngoài nước”, có sự quảng bá khéo léo của một số công cụ truyền thông của nước ngoài tiếp vận để hướng cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam bị trị trong nước và những người Việt Nam ở hải ngoại -vẫn tiếp tục con đường vì Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm-  dồn hết sức lực vào trận địa giả. Điển hình là việc VGCS các cấp qua truyền thông lề phải của chúng chí choé như lũ chuột để hướng hết dư luận vào việc “cá chết do đâu mà ra”, thế là có những tin và những bài viết “có vẻ” chống đối nhau, để đóng vở kịch “tự do ngôn luận” theo kiểu của VGCS!


Trong khi đó Chính Khí Việt đã có bài viết rõ ràng về vụ việc Formosa, có nguyên nhân từ đâu và với mục đích nào, trong bài có tên: “Lại đi theo đồng chí Lê Duẩn!” (http://www.chinhkhiviet.net/2016/07/bai-2-lai-i-theo-ong-chi-le-duan.html)


Và bài có link nói trên đã được hằng trăm websites với nhiều triệu bạn đọc cả trong và ngoài nước vẫn tiếp tục cho đến nay chuyển đi qua con đường Facebook cho cả trong và ngoài nước Việt Nam, cũng như chuyển cho các cơ quan truyền thông của một số nước, như Mỹ, Pháp, Cambodia, Singapore, Philippines, Úc, Canada… Việc chuyển tiếp này đã chứng minh  tấm lòng yêu nước Việt Nam và sự bén nhậy chính trị của những người chuyển bài, thực sự là đáng vui mừng, bởi  những người dân Việt Nam bình thường, đã sáng suốt phân biệt được trắng đen: người yêu nước là số đông, còn VGCS và công cụ của chúng chỉ là số ít.  Cả hai loại VGCS và công cụ của chúng hoạt động vì LÝ TÀI chứ không phải vì LÝ TƯỞNG. Cho nên đó là cái gốc để cho mọi nhận định có thể tiên đoán được cái ngày cả chủ là VGCS lẫn tớ là tay sai của chúng đang lũ lượt kéo nhau vào CỬA TỬ!


CHÚ Ý 1:  Xin giới thiệu với quý bạn đọc cả hình ảnh lý thể và tư duy chính trị bộ mặt “đấu tranh cuội”, công cụ của VGCS trên mặt trận truyền thông, bằng chính bài viết đăng trên RFA Việt Nam và được Ba Cây Trúc của hai tên già mất nết là Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng  phổ biến mà không  một lời nhận xét?


Tên cuội đó là Nguyễn Tường Thuỵ, với bài viết có tên: “Trao đổi với cô Nguyễn Thị Kim Ngân”.


Trong bài viết của mình, vào thời điểm của  nửa cuối năm 2016 này mà tên Nguyễn Tường Thuỵ vẫn TỰ HÀO đã từng khoác áo NGUỴ QUÂN VGCS, tay sai  vũ trang của Nga Xô và Tàu bành trướng trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, để mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga Xô và Tàu bành trướng, mà chính tên đại tôi đồ Lê Duẩn đã công khai thừa nhận rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc” (sic). Thế mà tên Nguyễn Tường Thuỵ lại dám nhận mình là “một cựu chiến binh”?!


Chỉ riêng việc hắn tự nhận là “cựu chiến binh” của Nguỵ Quân VGCS đã cho thấy chưa bao giờ hắn THẤY ĐƯỢC cả tập đoàn VGCS và hệ thống chính trị của chúng chỉ là công cụ của Nga Xô và Tàu bành trướng trước đây và nay là công cụ của Tàu bành trướng mà thôi! 


Nguyễn Tường Thuỵ được giới thiệu như là một nhà báo trong giới bút nô CUỘI, khá nổi tiếng mà trong bọn chúng cũng như lũ đảng phái, hội đoàn có liên hệ LÝ TÀI với VGCS.  Như vậy thì xin hỏi cái lũ chí hữu cuội của hắn cũng như lũ quảng bá bài viết của hắn thuộc thành phần nào trong xã hội của Việt Nam ở giai đoạn này là giai đoạn mà tập đoàn VGCS, trong thực tế đã hiến dâng trọn vẹn đất đai, sông biển, hải đảo, bầu trời và toàn thể nhân dân Việt Nam  -đã được đoàn ngũ hoá trong các tổ chức của cái gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam-  cho Tàu bành trướng từ lâu rồi.  Vì tình hình thế giới và trong nước cho nên trên thực tế thì Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay đã trở thành một đặc khu kinh tế của Tàu bành trướng, nhưng chúng vẫn phải đóng kịch trong vai trò “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là một thực thể riêng biệt.  Chúng cũng cho tập đoàn VGCS hình thành bộ máy quản lý có tên là nhà nước và chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng trong thực tế thì cái gọi là  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) chỉ là một công cụ địa phương của cái gọi là nhà nước và chính phủ trung ương của Tàu bành trướng mà thôi. 


Có biết bao nhiêu tin tức mà truyền thông lề phải của VGCS công khai đưa tin về những tên đại diện của Tàu bành trướng ở cấp tỉnh cũng như ở cấp trung ương đã tới CHXHCNVN để đưa ra các chỉ thị.  Và điều cần lưu ý là trong những cuộc tiếp kiến của những tên cầm đầu VGCS như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Trịnh Đình Dũng… đã có  những hoạt động khác với ngoại giao thông thường.  Đó là dù tiếp đón tại nhà khách của “Đảng csVN”  hay tại nhà khách của “Chính phủ CHXHCNVN”… đều có một nét mới, đó là: Không có cờ của VGCS lẫn cờ của Tàu bành trướng, kể cả cờ búa liềm?  mà chỉ có cái tượng đầu lâu thằng đại việt gian Hồ Chí Minh!  Điều đó chứng minh rằng, ngay trên đất nước “CHXHCNVN”, chúng đã khẳng định với Tàu bành trướng rằng: “CHXHCNVN” hoàn toàn là MỘT BỘ PHẬN CỦA TÀU BÀNH TRƯỚNG. 
4. CUỘI LỮ VĂN BẢY, JB TRƯỜNG SƠN, ĐINH THẠCH BÍCH
1/ Dân Làm Báo Bloggspot ngày 30 tháng 11, 2016, có đăng bài của một thành viên, tên là Lư Văn Bảy “Thoát Trung là việc cần phải làm ngay”. (xin bấm vào đây để tham khảo toàn bài: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/thoat-trung-la-viec-can-phai-lam-ngay.html )

Lư Văn Bảy đã viết trong bài của mình như sau: “Ngô Quyền đại phá quân Nguyên giành lại nền độc lập nước nhà, Vua Trần Nhân Tôn 3 lần  thắng quân Nam Hán…” (sic) 

Đọc xong, Chính Khí Việt  té ghế, phọt ra mấy câu gọi là thơ, như sau:

“Ngô Quyền đại phá quân nguyên

Trần Nhân Tôn ba lần thắng Nam Hán”

Ngán thay cái bút vô duyên

Khiến Lư Văn Bảy khéo tán

Bắc Kinh đọc bài này sẽ phải ngán

Lính Tàu Biển Đông chạy mất mạng!!!

 

Lịch sử Việt còn chưa thông

Dám múa bút bình hỗn loạn!

Làm cuội ngồi dưới gốc đa

Nhờ Nguyễn Thanh Giang bảo kê tị nạn!!!

 

 

2/ Viết bậy  bạ như Lư Văn Bẩy cũng vẫn chỉ là loại "người"  thích nói, thích viết mà lại đếch biết gì!  Thật giống ả Thanh Niên Xung Phong Gái của Hồ Đại Việt Gian là Dương Thu Hương đã lẫn lộn trong câu chuyện Trọng Thuỷ - Mỵ Châu!  Điều này cũng na ná như  thằng “Thượng Uý” (First –Lieutenant) Trương Minh Hoà  -chẳng cần cúng mâm xôi nào- nhưng lại dám ngoáy bút đổi tên Tây Thi thành Bao Tự!?

3/ Nhưng những kẻ Chính Khí Việt nêu tên ở trên vẫn còn thua xa mấy tên Thợ Nổ ở Long Bình dưới đây :

-         JB Trường Sơn của Ba Cây Trúc thì dám viết rằng: Chiến tranh thế giới thứ hai đã xảy ra từ năm 1930 và Quân Phát Xít Nhật thời kỳ đó đã… chiếm đóng Việt Nam?  Cho nên Hồ Đại Việt Gian đã phải thành lập “Quân Đội Nhân Dân” từ 1930. Và, Hồ cũng đã gặp Chu Ân Lai để xin tiếp tế súng đạn cho “Quân Đội Nhân Dân” đánh Pháp và đánh Nhật!?
 
 
 

Cũng xin lưu ý: JB Trường Sơn là một cây viết quan trọng của Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng.  Da mặt của tên này còn dầy hơn cái thớt chặt thịt quay của Ba Tàu ở Cholon xưa kia!!!

-         Thợ nổ Vũ Thư Hiên năm 1945 từ làng quê Nam Định bò ra Hà Nội, mới 12 tuổi (vì hắn sinh năm 1933), vậy mà hắn khoe từ thời đó đã chơi thân với Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn, thuộc một gia đình Tư sản giàu có nhất nhì Bắc Hà. Và ông cũng là một tay chơi nổi tiếng từ Hải Phòng đến Hà Nội kể cả Saigon không thua gì Công Tử Bạc Liêu của Miền Nam thời đó.  Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn cũng từng là bồ của ca sĩ Mỹ Linh từ cái thuở 1944- 1945!

Thợ nổ Vũ Thư Hiên còn khoe rằng khi hắn đi xem bói ở Phố Hàng Trống Hà Nội, vừa đặt chân tới cửa, Thày Bói đã vội nói: “Đêm qua Thánh dạy sáng nay có quý nhân tới nhà” (trích từ Đêm Giữa Ban Ngày).  Bố của Vũ Thư Hiên là Vũ Đình Huỳnh, bị kết tội “Làm gián điệp cho nước ngoài và chống Đảng (VGCS)”.  Vũ Đình Huỳnh khi trong tù VGCS, đã viết thư cho Vũ Thư Hiên thừa nhận rằng vì ngu không hiểu chính sách của Đảng (VGCS), nhưng được Đảng khoan dung quyết tâm trị bệnh cứu người. Vũ Đình Huỳnh cũng  đã thành khẩn khai báo và khuyên Vũ Thư HIên cũng phải thành khẩn khai báo thì sẽ được tha. 

Vũ Thư Hiên nhận được thư của Vũ Đình Huỳnh không dám thừa nhận sự ngu dốt và hèn hạ của cha đẻ đã khai báo thành khẩn khiến biết bao người liên quan bị bắt theo.  Không biết xấu hổ, Vũ Thư Hiên lại nổ rằng Cha hắn rất khôn khéo, chỉ nhận tội chống Đảng (VGCS) chứ không phải là tội chống Tổ quốc Việt Nam!!! Giời ạ, Vũ Đình Huỳnh bị kết tội “làm gián điệp cho nước ngoài chống Đảng (VGCS)”, chứ  có kết tội nào khác đâu? Quý bạn đọc đã thấy bộ mặt thật của tên Vũ Thư Hiên này chưa? Vì nghe lời cha đẻ nên nó cũng đã khai báo thành khẩn và được tha tội, cho ra hải ngoại làm ĐẶC CÔNG ĐỎ!

 

-Xin được kể thêm một thợ nổ khác không thua gì Vũ Thư Hiên.  Đó là Đinh Thạch Bích!  Nhà báo Việt Thường trong bút danh Nam Nhân đã vạch mặt sự ngu dốt của hắn trong các bài mà Chính Khí Việt mới đưa lại trên website www.chinhkhiviet.net .
 

Nhưng mới mấy ngày nay, Đinh Thạch Bích đã đưa lên Việt Nam Exodus một bài tự khoe là BÌNH LUẬN THỜI SỰ, có tên “Lối hệ thống tự chuyển biến – VGCS bó tay” (sic)
 
 

Chưa nói đến vì ngu dốt,  Đinh Thạch Bích đã bịa ra những khái niệm, thí dụ như “Chủ Nghĩa Dân Chủ Nhân Dân” (sic)!
 

Trong bài nói trên Đinh Thạch Bích khoe khoang và nổ sảng rằng khi hắn còn là thiếu niên, hắn đã theo dõi tình hình Thế Chiến thứ 2!?  Như thế có nghĩa khi hắn mới 8 tuổi đầu hắn đã "theo dõi tình hình Thế Chiến II" (hắn cũng sinh năm 1933 như đặc công đỏ Vũ Thư Hiên).  Và trong paltalk thợ nổ Đinh Thạch Bích cũng  khoe khoang rằng: hắn từng tốt ngiệp trường “Sĩ Quan Lục Quân Trần Quốc Tuấn” (của Chính Phủ Liên Hiệp Kháng Pháp) từ cuối 1946.  Nghĩa là mới 13 tuổi đã là “Sĩ Quan Lục Quân”!

Tuy Đinh Thạch Bích nói láo như vậy nhưng xem ra nó chỉ mới đứng hàng thứ hai trong số những kẻ nói láo đồng hạng Nhất.

Vì còn nhiều kẻ khác như Điếu Cày chẳng hạn, bị công an VGCS chặt cụt tay lại mọc như cũ???

Xét ra tất cả lũ đấu tranh cuội lẫn tập đoàn VGCS vẫn còn phải học tập thằng Đại Tội Đồ Việt Gian Hồ Chí Minh.  Bởi vì chưa cần nói tới những chuyện khác, chỉ riêng năm 1958, thằng Hồ Đại việt gian và lũ đệ tử của hắn đã BỊA RẰNG: Hải đảo và lãnh hải của Việt Nam cả từ phía Bắc tới lãnh hải và hải đảo của Việt Nam Cộng Hoà là thuộc về Lũ Chệt Bắc Kinh!!!

Đinh Thạch Bích thấy việc bịa chuyện là “con nuôi Tướng Trình Minh Thế” bị lòi đuôi bịp.

Đinh Thạch Bích lại chạy theo hai tên “du sinh phản chiến” Nguyễn Quốc Quân và Nguyễn Đan Quế, được Việt Nam Cộng Hoà cho đi du học tại hải ngoại, nhưng chúng đã đi theo lũ VGCS để vận động chống lại cuộc chiến chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hoà trước sự xâm lược của nguỵ quân VGCS, theo lệnh các mẫu quốc Nga Xô và Tàu bành trướng, để mở rộng thuộc địa đỏ trên bán đảo Đông Dương, mà quan trọng nhất là Việt Nam Cộng Hoà.

Vì nổ quá mức, lại thêm tài cán thì không có, kiến thức thì ăn đong và không hệ thống, cho nên Đinh Thạch Bích cũng bị anh  em Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Quốc Quân đánh bài lờ,  mặc dù hắn đã dành nhiều công sức để tô vẽ cho cái lộ trình 9 điểm của Nguyễn Đan Quế!

Thế rồi trong cảnh bơ vơ, hắn đành muối mặt đi một món bịp nữa là công kênh “thằng đập mả bố đẻ, là thằng hèn Tô Hải” để nó “làm chứng gian” rằng Đinh Thạch Bích đã từng theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn (của Chính phủ Liên Hiệp Chống Pháp) ở Thanh Hoá năm 1946!

Nhưng hắn đã tự lột mặt, vì hắn được sinh vào năm 1933,  vậy là mới 13 tuổi,  Đinh Thạch Bích đã học “Trường Sĩ Quan Lục Quân”???  Như vậy chắc là Đinh Thạch Bích học cùng nhân vật “Lê Văn Tám” của sử nô VGCS Trần Huy Liệu??? Không biết Đinh Thạch Bích, vốn gốc Ninh Bình, có họ hàng gì với  tên nhóc nông thôn Nam Định Vũ Thư Hiên, cũng sinh năm 1933, năm 1945 mới từ  nhà quê ra Hà Nội, tức mới có 12 tuổi mà đã bạn thân của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, khi đó đã được coi là người ăn chơi nổi tiếng của đất Hải Phòng và Hà Nội, kể cả Saigon, cũng như đã từng là người yêu của cô ca sĩ Mỹ Linh, rất nổi tiếng ở vào thời điểm đó!?

Phải chăng hai tên cùng sinh năm 1933, là năm con gà, cho nên  “gáy toán loạn” bất kể giờ giấc.  Ấy thế mà cũng có nhiều kẻ mù loà trí tuệ nên tin sống tin chết!!!???

Nay sắp xuống lỗ, Đinh Thạch Bích với sự nghiệp “VIỆT NGAY”, chỉ là một con số không to đùng; còn sự nghiệp “VIỆT GIAN”, TUY ĐÓNG GÓP RẤT NHIỀU. NHƯNG BỊ VGCS  COI LÀ “TÊN CƠ HỘI BẤT TÀI, GAN TEO, VÔ DỤNG” cho nên Đinh Thạch Bích bị chúng xếp vào loại còn đứng sau lưng khá xa so với những thằng, những con “côn đồ, thanh niên xung phong, dân phòng, bảo vệ, nguỵ quân VGCS về hưu…” là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chó ngao Việt Gian Cộng Sản ở Ninh Bình”!

Và thế là, tên cơ hội Đinh Thạch Bích, tuy đứng ở gần lò thiêu xác nhưng lại cố đánh canh bạc cuối cùng.  Đó là nhân dịp tên đại tội đồ  VGCS Nguyễn Phú Trọng được mẫu quốc thu xếp cho tái trúng cử vị trí đầu lãnh tập đoàn VGCS, bán nước, bán dân.  Đinh Thạch Bích đã cho đưa lên website Việt Nam Exodus của hắn cách rất trang trọng, bài viết có tên: “Tóm  tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư khoá XII” (sic)!

Còn Tường Thắng, đảng viên cao cấp VNQDĐ, đang điếu đóm cho lũ Trúc Hồ, Đỗ Phủ ở SBTN, học trò của Đinh Thạch Bích, cũng hèn hạ a dua theo tên thợ nổ vô liêm sỉ, đã bị  không nhớ rằng như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần… hợp tác với VGCS ở cái thuở 1945 đã lãnh hậu quả như thế nào? 

Đinh Thạch Bích và Tường Thắng là ai? Chính chúng đã tự vạch mặt rõ ràng với quý bạn đọc, những người thực lòng đấu tranh chống VGCS, bảo vệ Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam mà Tổ Tiên chúng ta đã đổ máu chảy đỏ sông suối, xương trắng núi đồi, trong nhiều ngàn năm để có thể tặng cho chúng ta giang sơn cẩm tú này!
5.  CUỘI DU SINH PHẢN CHIẾN NGUYỄN ĐAN QUẾ
Từ Saigon, tay sai của việt gian cộng sản trong vai trò du sinh phản chiến là tên Lang Tây Nguyễn Đan Quế đã viết một bài gởi cho RFA, được đưa lên ngày 18 tháng 5, 2014.
Trong bài viết của hắn với đầu đề: “DÂN CHỦ HÓA ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC” với một tấm ảnh cầu chứng nhằm giới thiệu khéo rằng ta đây có được chính phủ Mỹ lựa chọn làm nô tài! Đó là tấm ảnh bộ mặt RƯNG RƯNG CẢM ĐỘNG được lãnh sự Hoa Kỳ Rena Bitter, ở Saigon, cho chụp ảnh chung với bàn tay vỗ về đặt lên vai tên nô tài già!
Từ trẻ đến già hắn vốn là một tên “ăn cơm quốc gia - thờ ma cộng sản”, vậy mà hắn đã cho những người có thiện chí và lòng yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam càng nhận ra hắn HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU MỘT CHÚT GI VỀ “TẬP ĐOÀN MA CỘNG SẢN” mà hắn ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ CÒN TIẾP TỤC THỜ!!!
BẰNG CHỨNG CỤ THỂ VÀ MỚI TOANH
Sau cái “Lộ Trình 9 Điểm” nhằm giúp cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản có thời gian (gần 8 năm trời) tái phối trí lực lượng để thích nghi với sự thay đổi tình hình trong và ngoài nước, mà nói theo thợ nổ Đinh Thạch Bích, hỉ hả trong diễn đàn paltalk Việt Nam Exodus, rằng đó là “Lộ Trình Mỹ Cho Cộng Sản Xuống Ngựa”!
Bây giờ, cái nội dung và mục tiêu của đề xuất “Dân Chủ Hoá Để Bảo Vệ và Phát Triển Đất Nước” cũng vẫn là trò “Bình Mới, Rượu Cũ” mà thôi!
Điều cần lưu ý là việc “Dân Chủ Hoá Để Bảo Vệ và Phát Triển Đất Nước” đã được Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm thực thi và có thành quả tốt đẹp rõ ràng từ giữa thập niên 50’s của thế kỷ trước đã bị ông bà chủ và lũ nô tài, phản tướng, ma tăng, băng đảng vô chính trị, du sinh phản chiến… liên kết với VGCS phá bỏ. Nay cái mục tiêu đó được nô tài Nguyễn Đan Quế lập lại để mỵ dân, đánh lừa họ để chuyển từ thân phân phận nô lệ ĐỎ thành thân phận nô lệ ĐA MẦU SẮC mà thôi!!!
1/ Bước đi đầu tiên theo kế hoạch của nô tài Nguyễn Đan Quế như hắn đã viết:
Trích nguyên văn:
“Trước tiên: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng BCTĐCSVN phải từ chức ngay để trao quyền điều hành quốc gia cho cơ quan quyền lực tối cao là Quốc Hội. Quốc Hội bầu một chính phủ tạm quyền . Chính phủ tạm quyền này sẽ thay đổi toàn bộ đường lối đối ngoại lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân vì nước, bảo vệ độc lập chủ quyền làm căn bản; và đồng thời thi hành những bước đi đầu tiên để Dân Chủ Hoá. Đó là: Tôn trọng các quyền tự do thông tin, tự do phát biểu. Tôn trọng tự do tôn giáo. Tôn trọng tự do lập hội, tự do biểu tình… Thả hết mọi tù nhân lương tâm.” (hết trích)
Cứ giả dụ là bọn Trọng và Dũng cùng Bộ chính trị ĐCSVN phải từ chức ngay như nô tài Nguyễn Đan Quế “ra lệnh”, “để trao quyền điều hành quốc gia cho cơ quan quyền lực tối cao là Quốc Hội” (sic).
THÌ:
a) AI cũng biết rằng Quốc Hội VGCS hiện nay là công cụ dân chủ cuội của chúng. Nó được nuôi để làm cái việc như con chó giữ nhà của Bộ chính trị VGCS. Giả dụ Bộ chính trị VGCS vào giường nằm ngủ, trao lại việc giữ nhà cho con chó thì có ai khác vào trong nhà được không?
Quốc hội VGCS hiện nay được điều hành trực tiếp và thường trực của ba đứa đều nằm trong Bộ chính trị VGCS là Nguyễn Sinh Hùng (cháu tên đại tội đồ Hồ Chí Minh); mụ Tòng Thị Phóng và mụ Nguyễn Thị Kim Ngân! Cùng với ba đứa nói trên là một lô những uỷ viên trung ương VGCS từ tên phó chủ tịch quốc hội như Uông Chu Lưu đến các đại biểu là thành viên ngụy quyền Ba Đình, cũng đều là ủy viên trung ương VGCS như các tên Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng…cho đến Nguyễn Bá Thanh… kể cả 4 tên là uỷ viên Bộ chính trị VGCS như tên phó thủ tướng nguỵ quyền Nguyễn Xuân Phúc, tên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, tên Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và ngay cả Ba Ếch!!! Các thành viên còn lại đều là VGCS cao cấp. Thành viên quốc hội thì hơn 97% là đảng viên cao cấp cộng sản, gần 3% còn lại hoặc là đảng viên chìm của VGCS, với vài tên cho đóng vai không đảng phái, nhưng là những nô tài có lòng trung thành tuyệt đối kinh qua thử thách của tập đoàn VGCS, y hệt tên nô tài Nguyễn Đan Quế vậy!!!
với toàn bộ là Ủy viên trung ương VGCS sẽ nghe theo lệnh của Ban bí thư VGCS hay nghe theo
b) Về nguyên tắc thành viên chính phủ phải là “đại biểu quốc hội”. Một tên nào đó trong số đại biểu quốc hội VGCS được mời lập chính phủ. Cái chính phủ đó được quốc hội VGCS chấp thuận chứ không phải là Quốc Hội bầu ra chính phủ như trò hề của tên nô tài Nguyễn Đan Quế đề xuất!?
Dù kiểu nào thì kiểu, cái chính phủ mới theo NGU KIẾN của nô tài Nguyễn Đan Quế cũng vẫn là những Ủy viên trung ương VGCS (cứ cho là những tên là Ủy viên Bộ chính trị VGCS phải từ chức hết như đề xuất của tên nô tài Nguyễn Đan Quế)!
Nếu như không còn Bộ chính trị VGCS, nhưng theo ý nô tài Nguyễn Đan Quế thì Ban bí thư trung ương VGCS vẫn còn tồn tại. Chính cái ban bí thư đó mới là kẻ lãnh đạo trực tiếp theo những ý kiến của Bộ Chính trị với công thức “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý” thì cái chính phủ mới theo ý nô tài Nguyễn Đan Quế, với sự chống lưng của lãnh sự Mỹ tại Saigon, nếu như đó là sự thật?!
Bộ mặt nô tài của VGCS trong hình hài Nguyễn Đan Quế đã hiện nguyên hình trong vai đối lập, dân chủ, nhân bản. ĐẠI CUỘI LÀ Ở CHỖ NÀY. Cái chỗ chính tự hắn lột mặt nạ ra!
2/ Bước kết tiếp trong kế hoạch dân chủ hóa của nô tài Nguyễn Đan Quế là:
Trích Nguyên Văn:
“1/ Quốc Hội chính thức huỷ bỏ hiến pháp hiện hành, ra quyết nghị tách đảng cộng sản ra khỏi bộ máy chính quyền ở tất cả các ngành, các cấp; ra khỏi công an và quân đội; cũng như ra khỏi mọi hoạt động của các tôn giào, công đoàn, hội đoàn…
Sau đó Quốc Hội long trọng tuyên cáo trước quốc dân và quốc tế rắng: Việt Nam theo chế độ tự do – dân chủ.
2. Quốc Hội soạn thảo Luật bầu cử mới đa nguyên, đa đảng.
3. Tổ chức bầu cử tự do, công bằng, minh bạch dưới sự giám sát của quốc tế.” (hết trích)
a) Điều 1: Thành viên quốc hội là những tên VGCS, đại bộ phận là từ cao cấp đến Ủy viên trung ương VGCS lại có thể theo đề nghị của nô tài Nguyễn Đan Quế để tự lóc thịt của mình ư?
Nếu có ai bảo Nguyễn Đan Quế là thằng MÙ CHÍNH TRỊ VÀ BẢN CHẤT LÀ VIỆT GIAN NÔ TÀI CŨNG CÒN LÀ QUÁ NHẸ!
b) Điều 2 và 3 chẳng đáng phân tích thêm. Chỉ xin lưu ý rằng cái trò gọi là “quốc tế giám sát” trở thành chuyện “cô bé quàng khăn đỏ và con chó sói” và cũng chỉ để kể cho các em nhỏ đi vào giấc ngủ mà thôi! Khỏi bàn cho mất thì giờ!!!
KẾT LUẬN
1/ Xin quý bạn đọc tự tìm câu trả lời xem tại sao tên nô tài Nguyễn Đan Quế lại có một đề xuất rất, rất mâu thuẫn và mù lòa chính trị qua nội dung bài viết nêu trên của hắn mà lại được người chưa bao giờ hy vọng được đề cử giải Nobel, lại mất thì giờ làm cái việc đề cử cho hắn giải nobel Hoà Bình, cái giải mà trước đây tên đại sát thủ VGCS Lê Đức Thọ đã không thèm nhận trong vụ được chia chung với Kissinger???
2/ Tương lai Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam sẽ chìm ở Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương nếu bị dẫn giắt bởi VGCS hiện nay, hoặc có thể trong tay lũ nô tài đại cuội các loại như Nguyễn Đan Quế, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Chí Dũng, Huy Đức, Đoan Trang, tụi Việt Tân, Đại Việt ...cũng như các đảng phái ma trơi khác còn núp trong ống cống?
3/ Nên liên hệ vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, vụ VGCS cho ra đời “Đảng Bộ Ngoài Nước” với cờ máu công khai ở Paris, Luân Đôn, Washington DC và những tiếng kêu như ếch nhái của một số đối lập cuội, tự do nhân quyền cuội… để xem những nước cờ chính trị đó có lợi hay có hại cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam?
4/ Cũng nên nhắc lại xem một Tổng Thống hợp hiến, cao minh, yêu nước thương dân, bảo vệ trọn vẹn đất đai của Tổ Quốc Việt Nam trong lịch sử của cả Nam - Bắc Việt Nam từ 1954 cho đến nay như Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất VNCH, đã mang lại thành quả cụ thể cho nhân dân Việt Nam về “Dân Chủ Hóa Bảo Vệ và Phát Triển Đất Nước” (là để xuất của nô tài Nguyễn Đan Quế trong bài trên thượng dẫn) lại bị phản bội và hãm hại?
5/ Tại sao mô hình toàn diện của nền Đệ Nhất VNCH với Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm là con đường duy nhất đúng đắn và cụ thể đã được trắc nghiệm để tạo ra sự đoàn kết Dân Tộc Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay để xây dựng một Việt Nam độc lập, nhân bản, hạnh phúc, bảo vệ Tổ Quốc, phát huy truyền thống dân tộc trên mọi lãnh vực sinh hoạt xã hội; hội nhập quốc tế trên tình thần Bình Đẳng, Công Bằng và Tự Chủ?
Ngày 21 -04-2016 vừa qua Ban Tiếng Việt - Đài BBC đã đưa bài trả lời phỏng vấn của BBC với Cuội Nguyễn Đan Quế, sau khi hắn nhận được thông báo đã trúng giải nhân quyền Gwangju của Hàn Quốc, trị giá 50 ngàn USD. (xin click vào đây để nghe trọn bài: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160421_nguyen_dan_que_gwangju_prize)

Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc có lời bình như sau:

Được tin có giải thưởng nhân quyền Gwangju, từ bộ mặt “vui sao nước mắt lại trào” của Cuội Nguyễn Đan Quế ngày được Tổng Lãnh Sự  Mỹ ở Saigon báo tin được đề cử giải Nobel Hoà Bình, thì nay mồm Cuội Nguyễn Đan Quế cười tươi hơn hoa cứt lợn.

Hắn đã trả lời phỏng vấn của BBC – Ban Tiếng Việt như sau:

Trích:  “Bản thân tôi rất vui mừng, có lẽ chuyện tôi nghĩ quan trọng và tôi thích thú hơn, vui mừng hơn  là giải thưởng này sẽ mang lại cho phong trào dân chủ Việt Nam , phong trào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ Việt Nam  niềm vinh dự, kiêu hãnh để thúc đẩy mạnh mẽ -trong hiện tình xã hội Việt Nam hiện tại- ước vọng dân chủ cho Việt Nam”.

Qua câu trả lời trên của Cuội Nguyễn Đan Quế, Chính Khí Việt nghĩ rằng:
1/  Vấn đề nhân quyền hiện nay là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Nhưng nếu chúng ta lưu ý một chút thì sẽ thấy việc giải quyết vấn đề nhân quyền, cần phải phân biệt được là có hai chủ thể:

A: Chủ thể thứ nhất là tội đồ cướp đoạt nhân quyền;

B. Chủ thể thứ hai là nạn nhân bị cướp đoạt nhân quyền.

Nhìn vào tình hình Việt Nam hiện nay, nếu không muốn nói rằng, kể từ khi tập đoàn VGCS ra đời năm 1930, với danh xưng Đảng Cộng Sản Đông Dương, là cái tên do Nga Xô đặt cho.  Cái tên đó đã bao hàm nhiệm vụ mà Nga Xô giao cho lũ VGCS thực thi,  là bước đầu của sự bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn Đông Dương.  Phương pháp thực thi chủ nghĩa Leninist đó là đi theo phương cách của Stalin.

Điển hình của việc cướp đoạt nhân quyền đối với người dân Việt Nam mà tập đoàn trong danh xưng Đảng Cộng Sản Đông Dương thực thi theo lệnh chủ Nga Xô, chính là sự kiện được gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931"  với mục tiêu “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”.  Mục tiêu cần phải làm này chính là để có thể thực thi được hiệu quả và duy trì được lâu dài điều mà thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã hứa với Nga Xô rằng: “Sẽ bolsevik toàn đảng tiến tới bolsevik toàn dân Việt Nam” trong lá thư  năm 1929.  Như vậy có nghĩa là hắn phải làm cho cái đảng gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương trở thành một tổ chức của những người  ba nước Đông Dương tham gia vào tổ chức bán nước của họ, có tên gọi là Đảng Cộng Sản, trở thành những kẻ có quốc tịch Nga (Nga Xô).  Còn việc bolsevik hoá toàn dân, nghĩa là cộng đồng những người ở ba nước Đông Dương trong thân phận người dân sẽ trở thành nô lệ đỏ cho Nga Xô (sau này thêm Tàu bành trướng).  Những nô lệ đỏ này sẽ bị quản lý trực tiếp bởi tổ chức buôn dân bán  nước núp dưới áo chính trị  là Đảng Cộng Sản, hoặc với những danh xưng khác như Đảng Nhân Dân Cách Mạng, Đảng Lao Động…

Cho nên ở Việt Nam hiện nay thì hai thực thể trong phạm trù nhân quyền là:
  1. Cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam là tội phạm cướp đoạt nhân quyền của nhân dân Việt Nam.
  2. Các thành phần khác của nhân dân Việt Nam không cộng sản là nạn nhân của cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp đoạt nhân quyền của  họ và đẩy họ thành các loại nô lệ đỏ: trí nô, binh nô, công nô, nông nô, giờ thì thêm cả những người sản xuất nhỏ gọi là thành phần tư doanh trong lãnh vực giao lưu thương nghiệp, tiểu thủ công...
2/  Bây giờ ta thử đặt vấn đề cụ thể vào tên Cuội Nguyễn Đan Quế để xem nó thuộc thành phần nào trong hai chủ thể nêu trên?

Xin đừng quên rằng thằng Cuội Nguyễn Đan Quế này,  kể cả anh em nhà nó là tên BS Nguyễn Quốc Quân, hiện đang ở Virginia Hoa Kỳ, đều là những tên THUỘC LOẠI  “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN”.  Việc này tiếp diễn ngày càng nguy hiểm cho nhân dân và đất nước Việt Nam và có thể chứng minh rằng nó, với những tội ác đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam có khi còn gấp hơn hằng nhiều sư đoàn VGCS, hoặc nhiều trung đoàn chó ngao cơ động.  Nó không khác áo lính nguỵ cộng sản, cũng như không khoác áo cho ngao cơ động “bò vàng, bò xanh” VGCS, nhưng nó đã khoác  chiếc áo dân chủ, nhân quyền cuội để có thể phục vụ VGCS một cách đắc lực nhất trong việc che dấu sự thật đối với nhân dân thế giới (chứ không phải đối với các chính phủ các nước trên thế giới). 
Đồng thời với bản án tù dổm 20 năm nhưng cuối cùng chỉ có 8 năm 6 tháng trong điều kiện sống cứ như là đi du lịch ở miền sơn cước.  Nào vợ con thăm nuôi cỗ bàn linh đình, tự do trò chuyện chụp ảnh làm lưu niệm, cũng như tự do thực hiện việc truyền giống “trong phòng giam”, như kiểu vợ chồng Đoàn Viết Hoạt, Cù Huy Hà Vũ... cũng vậy!  Điều nguy hiểm nữa chúng ta cần phải nhìn thấy là với cái áo của nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, cũng như các thứ tự do, tên cuội Nguyễn Đan Quế đã đưa ra những đường lối chính trị ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, thí dụ "lộ trình 9 điểm."  Lộ trình này chính là lộ trình kêu gọi và cũng tạo điều kiện “chính danh dổm” cho các thế lực không lương thiện lắm để có thể che dấu nhân dân nước mình, nhằm công khai  o bế  tập đoàn VGCS.  Nhất là với văn bằng  bác sĩ -thằng Cuội  Nguyễn Đan Quế này-  ở trong nước thì tìm cách liên hiệp một số trí nô cuội, lũ ma tăng Ấn Quang, lũ áo chùng thâm và lũ mặc áo tôn giáo khác để che bộ mặt VGCS, nhằm thực hiện hai việc:
=== Thứ nhất là tạo ra một lực lượng có tính chất tiêu biểu bao gồm nhiều thành phần trí phú, công nông, binh, những người hoạt động tôn giáo trong nội địa Việt Nam, đồng thời lôi kéo những thanh niên vì thiếu thông tin và nhẹ dạ nhưng thực tâm với chí hướng muốn lật đổ tập đoàn VGCS, bị rơi vào vòng tay của bè lũ Nguyễn Đan Quế.  Qua thằng anh của đại Cuội  Quế là BS Nguyễn Quốc Quân ở Hoa Kỳ, chúng lại làm thêm một thứ liên minh giữa người Việt  trong nước với lũ cuội, đảng phái ma trơi, hội đoàn ma bùn để làm một “bánh xe thứ năm” của chiếc xe VGCS đang chuyển chở những thế lực tài phiệt quốc tế và ông chủ  Tàu bành trướng của chúng.

3/  Còn về phía những tổ chức nước ngoài như tổ chức “nhân quyền Gwangju” của Hàn Quốc, vừa xong sắp trao giải nhân quyền cho tên Cuội Nguyễn Đan Quế, trị giá 50 ngàn USD.  Nghĩa là cũng sấp xỉ hơn kém bằng số tiền mà xưa kia đại uý Lucien Conein  ban phát cho lũ  cẩu nô tài phản tướng Dương Văn Minh,  Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Đôn... để hợp tác với lũ Ấn Quang và lũ du sinh phản chiến, lũ du ca và thế lực thứ 3 cùng các đảng phái như  Đại Việt của Hà Thúc Ký, Đại Việt Quốc Dân Đảng của Nguyễn Tường Tam,  Quốc Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh…phá tan Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà  để có thể chuyển cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo Anh Minh Của Ngô Tổng Thống  nhằm tự lực cánh sinh là chính với sự hỗ trợ của các nước khác là quan trọng, nhằm chống lại cuộc chiến tranh xâm lược để bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist thông qua hai bộ máy nhà nước và Đảng cầm quyền Nga Xô và Tàu bành trướng sử dụng tập đoàn VGCS để thực thi cuộc vũ trang xâm lược đó.  Sự lãnh đạo anh minh của Ngô Tổng Thống đã gây cho lũ tay sai của thực dân đỏ Nga Tàu những đòn chí mạng mà chính chúng, cả trước và cho đến hiện nay vẫn còn nhắc đến với đầy uất hận về Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của Ngô Tổng Thống.  Kể từ đó lũ cẩu nô tài trị giá chưa được 50 ngàn USD đã từ từ biến cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung cả Nam cả Bắc (bởi vì ở thời kỳ đó các thành phần bị trị phía bắc Việt Nam cũng nổi lên qua nhiều phong trào, nhưng đã bị ém nhẹm bởi VGCS, cộng với  sự phớt lờ của các loại truyền thông quốc tế, cũng như  việc bóp méo tô hồng sự việc).  Trong tay điều khiển của lũ cẩu nô tài phản tưởng cũng như lũ chính trị vô đức vô tài, hám danh và cũng có mầm mống  việt gian bán nước cho ngoại bang, cho nên chúng đã xoá bỏ tất cả thành quả của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà  trong công cuộc chống lại sự xâm lược của thực dân đỏ Nga Tàu, thông qua tập đoàn VGCS. Chúng đã trở thành việt gian trong tay ngoại bang để thực thi cuộc chiến nhằm mặc cả đi tới thoả thuận phân chia quyền lợi trên bàn tiệc xương máu và tài nguyên của nhân dân và tổ quốc Việt Nam.

4/  Tại sao Hàn Quốc lại tặng giải nhân quyền Gwangju cho tên tội đồ, tay sai trung thành của VGCS là Nguyễn Đan Quế?

Nếu thằng Cuội Nguyễn Đan Quế chỉ cần còn có  một  tế bào liêm sỉ thì nó sẽ thấy rằng: giá trị 50 ngàn USD của nó do Hàn Quốc thí  cho chỉ bằng 1/20  giá  của một con chó ngao Tây Tạng.  Và còn thua xa cả những sự viện trợ không phải của một tổ chức nhỏ bé như tổ chức nhân quyền  Gwangju, mà của các tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc, cũng như  chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ và hỗ trợ cho cái gọi là chính phủ nguỵ quyền VGCS.

Cũng như chính phủ Hàn Quốc thừa nhận  cái tổ chức việt gian buôn dân bán nước giết dân khoác cái áo chính trị gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay thì phải hiểu như thế nào?  Chưa cần nói đến những vẫn đề khác, thằng Cuội Nguyễn Đan Quế ở trong nước hiển nhiên phải biết những hãng như  Toyota chẳng hạn,  đã trang bị các loại xe đặc chủng từ Mô tô phân khối lớn cho tới xe Toyota hiệu  Camry đặc chủng cho lũ chó ngao VGCS là bao nhiêu?  Và tại sao đã khen ngợi và ủng hộ cuộc đấu tranh cho nhân quyền mà lại có thể  trang bị cho cái lực lượng vốn là “thanh kiếm của Đảng”, để cướp đoạt nhân quyền của nhân dân Việt Nam?  Tên Cuội Nguyễn Đan Quế với mảnh bằng BS, học lực tương đối khá,  có thấy cái Đại Mâu Thuẫn ở chỗ này không??? 

Chưa nói đến là chính phủ Hàn Quốc còn cử người sang Việt Nam huấn luyện võ thuật cho lũ chó ngao VGCS,  cũng như cho lũ chó ngao VGCS  sang Hàn Quốc học tập và thực tập võ thuật, cho nên phải hiểu rằng đó là huấn luyện cho chó ngao VGCS, thanh bảo kiếm của đảng VGCS để  TĂNG THÊM HIỆU QUẢ BĂM VẰM NHÂN QUYỀN  của người dân VN? Thí dụ mới tuần trước đây, một  con chó ngao VGCS đã dùng võ thuật học được để chỉ quật một cái làm cho một người bán hàng rong nghèo khổ đã bị “chấn thương sọ não”!

Cuội Nguyễn Đan Quế không thể chối là không biết rất nhiều tập đoàn kinh tế của ngoại quốc khi tới Việt Nam để chào hàng và đầu tư thì bao giờ cũng có cái khoản đến thăm mở miệng cười toe toét với bè lũ chó ngao VGCS từ con chó ngao đầu đàn là thằng Trần Đại Quang, nay là chủ tịch nước nguỵ quyền VGCS,  cho đến những con chó  ngao ở cấp thứ trưởng, uỷ viên thường vụ cái gọi là Đảng uỷ công an trung ương, tại sao lại như thế được  nhỉ? Phải chăng vì như vậy mà bọn họ nếu xây dựng nhà máy thì cứ việc thoải mái xoá bỏ nhân quyền của người Việt Nam bị trị?  Thí dụ trong một nhà máy,  có  hằng ngàn nữ công nhân mà chỉ có 2 nhà vệ sinh!  Chủ tha hồ bắt làm thêm giờ, không trang bị bảo hiểm lao động tối thiểu; lờ đi không đóng góp bảo hiểm xã hội; nợ lương, quỵt lương... dài dài!  Đặc biệt là mới đây, đúng vào lúc cuội Nguyễn Đan Quế toe toét cười vì được tin trung giải nhân quyền Gwangju, trị giá 50 ngàn USD, thì một tên chủ ngoại quốc đã cầm dao chém ba công nhân!!!
Không riêng Hàn Quốc với chính phủ của họ và các tập đoàn tài phiệt của họ đã giúp đỡ cho Việt Gian Cộng Sản nhiều điều rất to lớn:

=== Hàn Quốc không có đảng cộng sản, cũng như chính phủ Hàn Quốc không phải là đại diện cho Đảng cộng sản Hàn Quốc (nếu có), nhưng khi họ long trọng đón tiếp thằng đại việt gian cộng sản Nguyễn Phú Trọng với tư cách của nó là Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam, thì có nghĩa họ đã tặng không  “tính chính danh và tính hợp pháp” cho Đảng cộng sản Việt Gian.   Hành động đó là hành động đảo ngược chánh tà đối với nhân dân Việt Nam.  Như thế cũng có nghĩa, họ đã  “đồng minh” và “quan hệ” có tính chiến lược với tổ chức VGCS là thủ phạm cướp đoạt nhân quyền của đại đa số nhân dân Việt Nam.   Đối với chính phủ những nước và các tổ chức  của các nước khác, kể cả cái gọi là Liên Hiệp Quốc cũng thế.  Khi họ đã gặp gỡ trân trọng chào mời thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đến thăm thì thử hỏi họ có nên nói đến chuyện NHÂN QUYỀN của người dân Việt Nam bị trị hay không?  Còn chính phủ, cơ quan quản lý của Đảng VGCS, được chễm trệ  ngồi trên cái ghế thành viên của các cơ quan tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc và  các tổ chức khác trên thế giới,  thì hỏi rằng họ có nên "giả vờ" đóng kịch “Bảo Vệ Nhân Quyền” cho nhân dân bị trị Việt Nam nữa hay không?

Tên Cuội Nguyễn Đan Quế cũng như tất cả các tổ chức Cuội khác đều là những kẻ tự khoe mình “có ăn có học”,  kẻ là bác sĩ, kẻ là luật sư, tiến sĩ;  kẻ là những tướng lãnh cựu nguỵ quân VGCS; kẻ là những chuyên gia cố vấn về mọi mặt của nguỵ quyền VGCS,   nghĩa là trên mặt nổi họ đều là những kẻ có ăn có học tới nơi tới chổn cả đấy!!!  Như thế, thử hỏi họ có nhìn thấy cái mẫu thuẫn, mâu thuẫn đại mâu thuẫn đó không???  Mục đích của việc duy trì mâu thuẫn đó là gì?

Nếu căn cứ vào thí dụ của chính phủ Hàn Quốc và cái tổ chức nhân quyền Gwangju của Hàn Quốc thì sẽ thấy rằng:

Tay phải thì giúp đỡ tận tình cho lực lượng chó ngao VGCS hết mức có thể được;

Tay trái cầm cầm cục xương có tên giải thưởng này, giải thưởng nọ thí cho lũ Cuội đấu tranh dân chủ, nhân quyền… mà giá trị cũng giống như khúc xương thừa trên bàn tiệc máu xương của người dân Việt Nam bị trị mà thôi.

Việc làm như thế cũng chỉ nhằm có một mục tiêu duy nhất, đó là trả công cho lũ chó ngao VGCS, cái tổ chức VGCS và công cụ quản lý của nó là chính phủ nguỵ quyền VGCS, vừa là kẻ bán lao động Việt Nam rẻ mạt cho họ, dựa vào thứ luật pháp “tự biên tự diễn” mà chủ yếu nội dung là phân biệt rạch ròi rằng:  tập đoàn VGCS và hệ thống chính trị của nó là ÔNG CHỦ của toàn bộ đất đai lẫn con người Việt Nam.  Còn người Việt Nam bị trị hoàn toàn là NÔ LỆ chỉ có một thứ duy nhất được đưa ra bán tại thị trường, đó là SỨC LAO ĐỘNG của mình, các cơ phận nội tạng của mình (mà hiện nay VGCS  vẫn cho tổ chức ngầm thông qua lũ Mafia côn đồ dao búa của chúng, để bán các nội tạng đó, đến mức báo chí lề phải của chúng cũng phải giả vờ đóng kịch tố giác, để ra cái điều ta đây trong sạch, theo khẩu hiệu “vừa đánh trống vừa ăn cướp”)!!!

Còn những giải theo kiểu “khúc xương thừa” thí cho lũ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cuội, để chúng có chút uy tín “quốc tế”; để chúng có thể thủ vai cuội một cách xuất sắc  trên sân khấu “đa quốc gia”,  nhằm tập hợp những người nô lệ bị trị Việt Nam đi theo con đường đấu tranh mà chúng gọi là xông thẳng vào hố bùn đỏ của bauxite Tây Nguyên, hoặc vào bồn chất thải của Formosa Vũng Áng, hoặc đâm đầu vào những đập nước ở Miền Trung mà chuyện vỡ đập xảy ra hằng ngày như cơm bữa, để sớm thoát khỏi cảnh nô lệ trần gian trong cái  “thiên đường xã hội chủ nghĩa”(!?),  của  tập đoàn VGCS trên đất nước Việt Nam!!!

Bọn bay cả đứa làm “từ thiện bảo vệ nhân quyền”  lẫn kẻ “ăn mày – xin xỏ ngoại bang” để mua cho được cái áo đấu tranh cho tự do, dân chủ,  và nhân quyền cho Việt Nam, đã được quốc tế cầu chứng bằng con mộc làm bằng củ khoai!  Chỉ có những người Việt Nam bị trị và người Việt Nam yêu nước  là những người bị nhiều thế lực bất lương liên minh bịt miệng họ. Cho nên những truyền thông chân chính có tính chất  quyết định cho số phận của dân tộc và tổ quốc Việt Nam đã bị ngăn chặn hoặc xuyên tạc.  Nhưng  bàn tay bất lương dù có sự chung sức của cả ngàn, cả triệu đứa cũng không sao che nổi được mặt trời Chân Lý! Cho dù chúng có xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn đầy tính ngoan cố đi chăng nữa, thì cũng không thể nào xuyên tạc hết được, bởi vì chúng chỉ có thể vận dụng hệ thống truyền thông vật chất, chứ không bao giờ chúng có thể ngăn chặn được hệ thống truyền thông gọi là “truyền miệng” hoặc thơ văn, chuyện tiếu lâm, vè... của người dân Việt Nam bị trị.  Những ưu điểm của “truyền thông dân gian”,  đó là có sự sửa chữa đóng góp của tập thể những người Việt Nam yêu nước,  cùng với những người Việt Nam đang trong thân phận nô lệ.

5/  Tên cuội đấu tranh nhân quyền Nguyễn Đan Quế, từng là một tên “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, từng hợp tác ở “tầng cao chiến lược” và hợp tác “toàn diện và triệt để” với lũ VGCS núp trong áo ca sa, cạo trọc đầu để cộng tác với VGCS, bộ phận tiền tiêu của đế quốc đỏ Nga Xô và Đại hán bành trướng Tàu Cộng trong việc xâm lược Việt Nam.  Bọn Cuội Nguyễn Đan Quế và lũ du sinh phản chiến khác như Nhất Hạnh- Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng, 3 anh em nhà họ Chu Chỉ Nam… cùng với cái gọi là thành phần thứ ba ở Miền Nam, cộng với lũ phản tướng cẩu nô tài, chính là một mũi giáp công trong lòng Việt Nam Cộng Hoà.  Chúng đã giập sụp đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, với đường lối chính sách ngăn chặn hữu hiệu sự xâm nhập của tập đoàn VGCS cả hoạt động công khai lẫn hoạt động nằm vùng, đã đem lại những thành quả rất khả quan cho việc củng cố độc lập, dân sinh no ấm, không chỉ về mặt quân sự, chính trị ngoại giao mà còn đặc biệt về Giáo Dục Không Học Phí – Ý Tế Không Viện Phí, Xã Hội Công Bằng Không Tham Nhũng, tự do, dân chủ….,  trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà Lịch Sử Việt Nam trong nhiều ngàn năm chưa bao giờ từng xảy ra.  

 Tất cả những việc làm  kể trên là nhằm giành giật lại nhân quyền thực sự cho người dân  Việt Nam từ tay các thế lực xâm lược cũ và mới, cũng như ở thời kỳ đó,  là đối với lũ xâm lược Nga Tàu mà mũi xung kích là tập đoàn VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng.

Việc làm của bè lũ Nguyễn Đan Quế và lũ giặc trọc đầu Ấn Quang VGCS cùng các cẩu nô tài đã nhận tiền ngoại bang thí cho để giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, chính là TỘI ĐỒ đã góp sức rất lớn trong việc tước đoạt nhân quyền của toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung.  Điều này chắc tên Cuội Xi lanh Nguyễn Đan Quế biết rõ hơn hết, cũng như  hắn biết rất rõ ràng hơn ai hết về mục tiêu trốn trong chùa làm giặc VGCS của bè lũ Ấn Quang, trong đó có thằng Ngưu Chân Cong Quảng Độ.  Vậy Cuội Nguyễn Đan Quế suy nghĩ như thế nào về một thí dụ ta đưa ra dưới đây:

Đó là nội dung bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn giữa con Ỷ Lan bồ chân cao của thằng Basset  Võ Văn Ái.  Ỷ Lan là phóng viên của đài Á  Châu Tự Do (RFA) tại Paris Pháp Quốc.  Còn thằng Basset Võ Văn Ái với chức vụ tự phong Chủ Tịch cái gọi là Bảo Vệ Quyền Làm Người của  người Việt Nam (???).   Con Ỷ Lan đã phỏng vấn Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ (NED). (xin click vào link này để đọc trọn bài phỏng vấn http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-carl-gershman-yl-11202015123221.html)

Trích:

“Ỷ Lan: Thưa Ông Carl Gershman, ông đã ký tên vào Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như thế?

Carl Gershman: Tôi nghĩ rằng ngài Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa thượng đã bị bắt giam từ năm 1963, và từ đó, không ngừng đấu tranh chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam, mà cho toàn thể thế giới. Rất, rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình, Hòa thượng còn đoạt nhiều giải Nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải “Tôn vinh nhà Dân chủ dũng cảm” của Phong Trào Dân chủ Thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, ngài đứng lên bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng Thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm Châu Á này để đòi trả tự do cho Đức Tăng Thống” (sic)

Qua đoạn trả lời này đã cho chúng ta nhiều chứng cớ về cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản” của tên Cuội Nguyễn Đan Quế, cũng như tổ chức của thằng Ma Tăng Quảng Độ hoàn toàn là đồ dổm. 

Tại sao lại có thể nhận định như vậy?

Đó là qua nội dung trả lời câu nói thứ nhất của Y Lan – Carl Gershman, chủ tịch của NED (cơ quan này đã thí không cho thằng Basset Võ Văn Ái khoản tài trợ hàng năm trên dưới 100 ngàn USD), đã cho thấy anh ta là một tay xuyên tạc lịch sử Việt Nam thuộc loại "Trần Huy Liệu", là tác giả “anh hùng Lê Văn Tám”, của VGCS và là kẻ đã từng giữ chức Bộ trưởng tuyên truyền của chính phủ VGCS Hồ Chí Minh, và hắn cũng là Viện trưởng đầu tiên của viện sử học của VGCS.  Hắn có hai việc làm có thể coi là lưu manh côn đồ hạng nhất.  Đó là khi Trần Huy Liệu vào Huế nhận Ấn Kiếm của Hoàng Đế Bảo Đại, hắn đã lợi dụng cơ hội để giết người con cả của Học Giả Phạm Quỳnh, là Phạm Giao và cướp vợ của Phạm Giao đem về làm vợ lẽ!?  Chuyện thứ hai hắn cũng là kẻ thực thi đường lối của Cộng Sản nói chung và của cộng sản Việt Nam nói riêng về chính sách tô hồng bôi đen lịch sử, xoá bỏ sự thật, gia công nói láo viết láo để mơ hồ hoá nhằm tiến tới tẩy não người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trẻ.  Đó là một trong những việc được gọi là “Vì sự nghiệp 100 năm trồng người” của thằng đại tội đồ việt gian bán nước Hồ Chí Minh!   

Thứ hai, nhân vật Carl Gershman  ngoài việc giống Trần Huy Liệu, anh ta còn giống cả tên thổi kèn nâng bi Tố Hữu nữa. Nên nhớ,  thằng Tố Hữu này cũng từng là Trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng VGCS, tác giả của những bài thơ bốc thơm (không ai ngửi nổi)  từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cho đến Võ Nguyên Giáp… dưới tay hắn còn  có những đệ tử cực kỳ trung thành, đó là cha ruột của cuội dân chủ Cù Huy Hà Vũ là Cù Huy Cận,  và cha nuôi,  đồng thời là bác ruột của Cù Huy Hà Vũ là Xuân Diệu.  Dù sao thì hai đứa nói trên -vì nó là đảng viện VGCS, lại là tay sai dưới trướng của Hồ Chí Minh-  cho nên còn  có thể hiểu được việc làm  “bưng bô, bốc thơm” của chúng.  Nhưng một người như Carl Gershman, chắc chắn vị trí của anh ta phải “cao sang” hơn lũ nói trên rất nhiều, thế mà anh ta lại nhắm mắt, nhắm mũi, giả mù, giả điếc  trước sự thật lịch sử  đã được bật mí bởi rất nhiều người trong cuộc từ nhiều năm nay,  để có thể -ở vào thời điểm 2016 này- dùng hết chữ nghĩa có thể được để “bốc thơm - nâng bi”  thằng sát nhân không chớp mắt là Quảng Độ, nhẫn tâm nhìn “đồng đạo”, “đồng môn” của nó là Quảng Đức bị thiêu sống như THIÊU MỘT CON CHÓ VẬY.  Và cho dù ma tăng Quảng Độ có là một trong số 13 thằng cầm đầu của Ấn Quang, nhưng nếu  so với những loại như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… thì thằng Quảng Độ chẳng  là cái thớ gì.    Thế thì xin hỏi -may mà sinh sau đẻ muộn-  nếu không khi đọc câu trả lời thứ nhất với Ỷ Lan của Carl Gershman, người Việt Nam ta cứ tưởng anh ta là thày dạy của Trần Huy Liệu và Tố Hữu về nghệ thuật thổi kèn!  Và, nếu quả rằng con người thật của ma tăng Quảng Độ giống như Carl Gershman mô tả và kính phục thì đã có bao giờ thằng cuội Nguyễn Đan Quế cũng như ma tăng Quảng Độ tuyên bố công khai hoặc khiếu nại với các Tổ Chức Bảo vệ Tôn Giáo của Liên Hiệp Quốc, cũng như chính phủ các nước khác và các tổ chức phi chính phủ, rằng VGCS đã đưa thằng đại dâm ô, đại tội đồ, bán nước giết dân là Hồ Chí Minh vào trong chùa ngồi trước cả Phật Tổ. 
Đây  là sự phỉ báng và vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất, đặc biệt là đối với Phật Tử của Việt Nam nói riêng và Phật Tử của thế giới nói chung. 

Có điều khuất tất nào và âm mưu gì trong việc thổi kèn thằng ma tăng Ngưu Ma Vương Quảng Độ này không???  

Trong câu hỏi và trả lời thứ tư của con Ỷ Lan - Gershman, xin trích nguyên văn như sau:

Trích:

Ỷ Lan: Xin được hỏi một câu chót. Ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không?

Carl Gershman: Như chị biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào, họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NED của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các bloggers. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm hy vọng. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ, họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.” (sic)

Đối với ma tăng Quảng Độ, sự nhận xét của Carl Gershman là hoàn toàn phản bội quyền lợi của những phật tử chân chính, cũng như của người dân Việt Nam nói chung.  Và cũng là sự bôi bác Phật Giáo trên toàn thế giới.  Cho nên làm sao có thể tin được việc tổ chức NED mà Carl Gershman nắm túi tiền lại có thể giúp đỡ cho những người chân chính được, dù là bloogers, hay những người đấu tranh cho cái gọi là tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam???

KẾT LUẬN:

Điều nguy hiểm nhất và thiếu lương thiện nhất là đúng vào dịp Quốc Hận của Việt Nam (30-04), việc trao cho những tên tội đồ có phần góp sức lớn lao trong việc  tước đoạt nhân quyền của toàn dân Việt Nam nói chung,  là thằng cuội Nguyễn Đan Quế và thằng ma tăng Quảng Độ (với những việc tâng bốc thiếu dẫn chứng cụ thể, chính xác của các nhân chứng và nạn nhân của VGCS), còn cho thấy đây là một việc làm khuất tất,  vì đấy cũng là một kiểu xuyên tạc sự thật và bôi nhọ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.

Chính Khí việt viết bài này nhằm lột mặt những kẻ bất lương nêu trên và cũng là để dâng lên Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam bị trị nói chung và đặc biệt dâng lên Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng với các tướng  lãnh, binh sĩ của Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà đã đi theo tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự- Trách Nhiệm của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.


 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website